Afd. 1: Summemøde i Hans Broges Parken

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Hyggelig dialog mellem afdelingsbestyrelse og beboere

Tekst Inger Bloch

Tirsdag den 4. april var beboerne i afdeling 1 indbudt til en uformel snak med afdelingsbestyrelsen over en kop kaffe. Der var ingen dagsorden, og der skulle ikke tages beslutninger, men der skulle nedsættes et byggeudvalg i forbindelse med den forestående renovering.
Selskabslokalet var fyldt godt op – vi var omkring 36 deltagere!

Renoveringen
Samtaleemnerne var mange, og en del omhandlede renoveringen. Det blev nævnt, at Afd. 1, Hans Broges Parken, og Afd. 2, Søvangen, skal følges ad, idet blokkene i de to afdelinger ligner hinanden, og begge afdelinger skal have foretaget facaderenoveringer.

Der var en del forundring over, at Afd. 1 skal afvente udarbejdelse af projekter i Afd. 2, da Søvangen skal have foretaget mange opgaver, der er helt forskellige fra opgaverne her hos os.

Et byggeudvalg med otte beboere plus afdelingsbestyrelsen blev nedsat.

Forskelligt
Der foregår tilsyneladende lyssky handel med narko om natten for enden af Udsigten; lokalpolitiet er underrettet om det!
Der blev også talt om fjernelse af skure på Udsigten i forbindelse med fraflytninger – og om fastelavnsfesten, der desværre ikke blev gennemført i år, da der ikke var nogen, der ville være med til at arrangere den.

En beboer savnede svar på en skriftlig henvendelse til afdelingsbestyrelsen om et problem med et træ. Formanden forklarede, at proceduren er som hidtil:

”Afdelingssekretæren noterer bestyrelsens afgørelse af sager på afdelingsbestyrelsens møder og udarbejder derefter svar til den beboer, henvendelsen er kommet fra”.

Men som noget nyt skal svarbrevene gennemgås af Brabrand Boligforenings jurist, inden de bliver sendt til beboeren, og afdelingsbestyrelsen får ikke længere kopi af disse svar; begrundelsen for dette er hensyn til persondataloven! Forsamlingen var forbavset – vi ved jo, at en afdelingsbestyrelse har tavshedspligt i personsager – så hvad er nu det for noget?
Over kaffen og småkagerne vendte vi igen tilbage til forskellige renoveringsspørgsmål.

Jeg kom til at tænke på, at hvis nogen for syv år siden havde sagt til mig: ”Renoveringen i Hans Broges Parken bliver ikke gennemført, før du er blevet over firs år, Inger,” ville jeg ikke have troet på det; – det gør jeg nu!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt