I Søvangen og Hans Broges Parken skrider renoveringen fremad

Der er nu valgt ingeniør, arkitekt og bygherrerådgiver, og detaljerne i renoveringsprojekterne er ved at tage form

Af Morten Meldgaard Christensen, projektleder

Som de fleste sikkert ved, så står vores to ældste afdelinger, Hans Broges Parken og Søvangen, overfor en omfattende renovering. Siden beboerne stemte ja til renoveringsplanen, er der arbejdet på, at få fundet den rigtige bygherrerådgiver, arkitekt og ingeniør. Alt dette kom på plads i løbet af 2017.

Hans Broges Parken

Renoveringsprojektet er derfor så småt ved at gå ind i næste fase. Der er nu valgt en arkitekt og en ingeniør, som skal varetage projekteringen – herunder tegningsarbejdet, beskrivelsen af det endelige projekt samt byggestyring af selve renoveringsprojektet.
Orbicon A/S bistået af Bisgaard & Ejsing er valgt som bygherrerådgiver, og arkitektfirmaet C.F. Møller er valgt som arkitekt, og ingeniørfirmaet COWI er valgt som ingeniør. Firmaerne har stor erfaring indenfor det almene byggeri og i særdeleshed med renoveringsprojekter af denne type og størrelse.

Slutningen af 2017 blev primært brugt til at planlægge processen fremadrettet og få styr på det tegnetekniske, det digitale setup og det kontraktlige omkring renoveringen.

I januar begynder vi så selve projekteringsarbejdet, hvor projektet konkretiseres i form af tegninger, beskrivelser, beregninger og diagrammer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget.

Vi har startet ud med at arbejde udefra og ind, og det vil sige, at arbejdet med landskabsprojektet er i gang, herefter kigges der på selve etageblokkene og husene.

Vi forventer fortsat at udbyde projektet efter sommerferien 2018. Der foreligger krav om, at et renoveringsprojekt af denne størrelse skal i EU-udbud blandt entreprenørerne. Dette udbud er der sat en rum tid af til, men vi arbejder fortsat med en forventet byggestart i november/december 2018.

Søvangen

Digital opmåling
I så omfattende en renovering er det vigtigt, at de tegninger, der anvendes over bygningerne, svarer til virkeligheden. Det er altafgørende at skabe et ordentligt grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har vi i Hans Broges Parken og Søvangen skiftet den traditionelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.

I både Søvangen og Hans Broges Parken er der i de forgangne uger foretaget digitale opmålinger af alle afdelingernes bygninger. Med en laserskanner optegnes alle ydermure, fundament og terræn. Den færdige 3D-model af Søvangen og Hans Broges Parken er meget præcis og giver derfor det optimale projekteringsgrundlag for den kommende renovering.

Med en 3D-opmåling har Brabrand Boligforening dermed fået et mere robust grundlag for den videre projektering af facaderenoveringen, men også et godt udgangspunkt for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt