Afd. 1: Summemøde for tredje gang

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

God dialog mellem beboere og afdelingsbestyrelse

Mandag d. 14. september var beboerne i Hans Broges Parken igen indbudt til uformelt møde med afdelingsbestyrelsen for at tale om stort og småt over en kop kaffe.
Der var godt fremmøde, god orientering og ivrig spørgelyst.

Ingen dagsorden

Der var ingen dagsorden, men der blev talt om masser af emner; jeg fortæller lidt fra mødet:

Udskiftning af de store vinduer på Udsigten er begyndt, og på spørgsmål om rækkefølgen svarede formanden, at man er begyndt nederst ved J.P. Larsens vej i den korte række, og at man også har skiftet vinduer i et par huse, der stod tomme.

Der opstod en dialog om renoveringen – indhold og forløb; om økonomien kunne formanden fortælle, at den ikke er på plads endnu, men at vi vil blive indkaldt til et særligt beboermøde herom i november måned.

Herefter kom vi ind på beboersammensætningen, der er under ændring – og den stigende utryghed, der er ved at opstå på grund af flere dårlige episoder.

Asger Frederiksen opfordrede til, at vi underretter afdelingsbestyrelsen, når der sker dårlige ting, og at vi – hvis vi retter skriftlig klage til boligadministrationen, giver afdelingsbestyrelsen en kopi af klagen, således at denne har mulighed for at følge med i, hvad der sker.

Endvidere talte vi om forhold ved ind- og fraflytning, og at det måske kunne være bedre at gå over til den rene A-ordning i stedet for den nuværende A-ordning med NI-beløb.
Asger oplyste, at der evt. kunne være nye tilbud om TV-kanaler, og vi talte om kabler i forbindelse med Stofas overgang til digitalt TV.

Mødet sluttede hyggeligt med småsnakken hen over kaffekopperne.

Som et apropos til de nævnte eksempler på dårlige episoder blev der, dagen efter summemødet, begået indbrud i tre biler på Hans Broges Vej.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data