Afd. 1: Summemøde for tredje gang

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

God dialog mellem beboere og afdelingsbestyrelse

Af Inger Bloch

Mandag d. 14. september var beboerne i Hans Broges Parken igen indbudt til uformelt møde med afdelingsbestyrelsen for at tale om stort og småt over en kop kaffe.
Der var godt fremmøde, god orientering og ivrig spørgelyst.

Ingen dagsorden
Der var ingen dagsorden, men der blev talt om masser af emner; jeg fortæller lidt fra mødet:

Udskiftning af de store vinduer på Udsigten er begyndt, og på spørgsmål om rækkefølgen svarede formanden, at man er begyndt nederst ved J.P. Larsens vej i den korte række, og at man også har skiftet vinduer i et par huse, der stod tomme.

Der opstod en dialog om renoveringen – indhold og forløb; om økonomien kunne formanden fortælle, at den ikke er på plads endnu, men at vi vil blive indkaldt til et særligt beboermøde herom i november måned.

Herefter kom vi ind på beboersammensætningen, der er under ændring – og den stigende utryghed, der er ved at opstå på grund af flere dårlige episoder.

Asger Frederiksen opfordrede til, at vi underretter afdelingsbestyrelsen, når der sker dårlige ting, og at vi – hvis vi retter skriftlig klage til boligadministrationen, giver afdelingsbestyrelsen en kopi af klagen, således at denne har mulighed for at følge med i, hvad der sker.

Endvidere talte vi om forhold ved ind- og fraflytning, og at det måske kunne være bedre at gå over til den rene A-ordning i stedet for den nuværende A-ordning med NI-beløb.
Asger oplyste, at der evt. kunne være nye tilbud om TV-kanaler, og vi talte om kabler i forbindelse med Stofas overgang til digitalt TV.

Mødet sluttede hyggeligt med småsnakken hen over kaffekopperne.

Som et apropos til de nævnte eksempler på dårlige episoder blev der, dagen efter summemødet, begået indbrud i tre biler på Hans Broges Vej.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt