Afdelingsformænd gik på skift på talerstolen

Stort udvalg skal arbejde videre med at få forslagets indhold til debat

Tekst Jens Skriver og Kirsten Hermansen – arkivfoto (kun online) af Martin Krabbe

Det var sidst på aftenen, da repræsentantskabsmødet nåede til behandlingen af forslaget vedrørende decentralisering, drift og beboerdemokrati i Brabrand Boligforening.
Lene Olm, der havde fremsendt forslaget, mente, at boligforeningen efter lederskiftet i 2013 har udviklet sig i en retning, som flere fandt problematisk.

”I boligforeningen har vi gennem alle årene haft et veludviklet beboerdemokrati med stor debatlyst, men vi ser nu en manglende udvikling, der risikerer at skade beboerdemokratiet og risikerer at gøre boligforeningen til en topstyret organisation,” sagde Lene Olm og forklarede, at det var blevet valgt at tage emnet op som et selvstændigt punkt og som et forslag, i stedet for blot at diskutere det under ledelsens beretning.

Flere afdelingsformænd havde forberedt indlæg til punktet, men der var ikke megen tid til at yde dem fuld retfærdighed.

Kritisk positiv
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken fremhævede, at der tidligere havde været et dårligt sprogbrug i foreningen og henviste til den amerikanske virksomhedsejer Ray Dalios bud om, at man skal lære af sine fejltagelser og ikke skjule dem.

”Kritik skal bruges positivt, og konflikter skal bruges som et udviklingsprojekt,” fastslog han.
Poul Erik Nielsen fra Hasselengen ønskede blandt andet decentrale driftscentre, lokale synsmænd og billigere boliger, mens Kirsten Larsen fra Hasselhøj talte for, at der skulle tages hensyn til de folkevalgte, og Erik Bløcher fra Søvangen efterlyste gennemsigtighed i Brabrand Boligforening.

Politiske motorer
Lene Olm fra Odinsgården summerede op, at der skulle være mindre servicecentre, der kunne være åbne hele dagen, og som kunne være katalysatorer for beboerdemokratiet. ”Administration og politiske organer skal svinge, men de politiske skal være motorer,” sagde hun.

Repræsentantskabet anerkendte problemstillingen og pålagde foreningsbestyrelsen at arbejde med de mange emner, som der var fremlagt i forslaget, og komme med konkrete løsningsforslag og lægge op til debat på et kursus eller repræsentantskabsseminar til vinter.

Forslaget blev støttet og godkendt, og til en følgegruppe blev følgende ni valgt: Lene Olm, Mogens Nielsen, Vagn Eriksen, Anett S. Christiansen, Esben Trige, Anja Spalding, Nezar Ajjawi, Poul Erik Nielsen og Bo Sigismund.

Lene Olm
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt