Afdelingsformænd gik på skift på talerstolen

Stort udvalg skal arbejde videre med at få forslagets indhold til debat

Det var sidst på aftenen, da repræsentantskabsmødet nåede til behandlingen af forslaget vedrørende decentralisering, drift og beboerdemokrati i Brabrand Boligforening.
Lene Olm, der havde fremsendt forslaget, mente, at boligforeningen efter lederskiftet i 2013 har udviklet sig i en retning, som flere fandt problematisk.

”I boligforeningen har vi gennem alle årene haft et veludviklet beboerdemokrati med stor debatlyst, men vi ser nu en manglende udvikling, der risikerer at skade beboerdemokratiet og risikerer at gøre boligforeningen til en topstyret organisation,” sagde Lene Olm og forklarede, at det var blevet valgt at tage emnet op som et selvstændigt punkt og som et forslag, i stedet for blot at diskutere det under ledelsens beretning.

Flere afdelingsformænd havde forberedt indlæg til punktet, men der var ikke megen tid til at yde dem fuld retfærdighed.

Kritisk positiv

Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken fremhævede, at der tidligere havde været et dårligt sprogbrug i foreningen og henviste til den amerikanske virksomhedsejer Ray Dalios bud om, at man skal lære af sine fejltagelser og ikke skjule dem.

”Kritik skal bruges positivt, og konflikter skal bruges som et udviklingsprojekt,” fastslog han.
Poul Erik Nielsen fra Hasselengen ønskede blandt andet decentrale driftscentre, lokale synsmænd og billigere boliger, mens Kirsten Larsen fra Hasselhøj talte for, at der skulle tages hensyn til de folkevalgte, og Erik Bløcher fra Søvangen efterlyste gennemsigtighed i Brabrand Boligforening.

Politiske motorer

Lene Olm fra Odinsgården summerede op, at der skulle være mindre servicecentre, der kunne være åbne hele dagen, og som kunne være katalysatorer for beboerdemokratiet. ”Administration og politiske organer skal svinge, men de politiske skal være motorer,” sagde hun.

Repræsentantskabet anerkendte problemstillingen og pålagde foreningsbestyrelsen at arbejde med de mange emner, som der var fremlagt i forslaget, og komme med konkrete løsningsforslag og lægge op til debat på et kursus eller repræsentantskabsseminar til vinter.

Forslaget blev støttet og godkendt, og til en følgegruppe blev følgende ni valgt: Lene Olm, Mogens Nielsen, Vagn Eriksen, Anett S. Christiansen, Esben Trige, Anja Spalding, Nezar Ajjawi, Poul Erik Nielsen og Bo Sigismund.

Lene Olm

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data