Ny bestyrelse i Fritids­foreningen

Der var ikke mange gengangere fra den tidligere bestyrelse

Den 26. juli var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Fritidsforeningen. Bestyrelsen blev væltet på den ordinære generalforsamling, så derfor skulle en ny bestyrelse findes på dette møde. Folk var mødt talstærkt op, selvom det stadig var sommerferie.

Den ekstraordinære generalforsamling indeholdt selvfølgelig formaliteterne med aflæggelse og godkendelse af regnskab, fastsættelse af kontingent og indkomne forslag, men det blev for alvor spændende, da dagsordenen nåede til præcisering og nye punkter i vedtægterne.

Diskussion om vedtægter

Selvom der ved dirigent Peter Iversen blev foreslået at lade den nyvalgte bestyrelse om vedtægterne, var der en stærk holdning hos de fremmødte medlemmer om at tage punkterne op.

De ca. 60 fremmødte medlemmer var en fordobling af antallet fra sidste generalforsamling. Deltagerne var engagerede og bød ind med en masse kommentarer for og imod i forbindelse med de enkelte vedtægter, før de valgte en ny bestyrelse.

Den nyvalgte bestyrelse består af følgende medlemmer: Abdinasir Jama Mohamed, Khaled Khan, Omar Shirwac, Ali Mirza, Inga Andersen, Salah Tawfic, Solveig Pedersen samt suppleanterne Malek El- Batran, Vagn Eriksen og Mohammed Ajjawi.

De forskellige sektioner har ifølge referatet fra den ordinære generalforsamling tidligere haft svært ved at styre egne bevillinger og føre brugbare referater, og de har haft problemer med at nedsætte udflugtsudvalg. Derudover manglede der forståelse for, at frivilligt arbejde er ulønnet, men at man kan få dækket udgifter.

Der var meninger på begge sider af spektret, men ikke mindst var der ved afstemning enighed om de forskellige vedtægtsændringer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-05 September side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data