Afd. 12: Huslejenedsættelse i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Beboerne kan også glæde sig til en ny skulptur

Dirigenten Bente Ryulff havde ikke besvær med at styre de ca. 15 beboere, der sammen med repræsentanter fra boligforeningen var mødt frem til det ordinære beboermøde.

Beretninger

I bestyrelsens beretning fremhævede Linda Adamsen, at udskiftningen af tage er blevet fremrykket. Hertil kommer vinduer og terrassedøre, og i 2018 får man nye vaskemaskiner. Der er kommet nedgravede affaldsøer, og kommunen kræver containere til glas og metal.

Holmstrup Marks fælles genbrugsplads misbruges, så der skal opsættes en port med lås.

Afdelingen har arrangeret fastelavn, Skt. Hans, sommerferieaktiviteter og sodavandsdiskotek, men især fællesspisning er blevet en succes.

Afdelingen har fundet en kunstner til den skulptur, der skulle anskaffes i forbindelse med jubilæet og bl.a. finansieres af boligforeningens jubilæumsfond. Passende med navnet Thorsbjerg bliver det en stenskulptur i mandshøjde, der forestiller Thors kamp mod Midgårdsormen.

Efter orientering om ændringen af beboerrådgivningen kunne Linda afslutte med en tak til personale og kollegaer.
Beretningen blev mødt med applaus og enstemmigt godkendt.

Esben Trige redegjorde klart for de nye regler for at modtage TV m.v. Problemet er ens for de fleste afdelinger. Der må ikke længere træffes kollektive aftaler om udbud af TV, men gerne fælles aftaler om bredbånd. Brug af telefonnettet er relativt dyrt og helt urealistisk, så den eneste mulighed er en aftale med Stofa eller YouSee. Det skal afdelingen tage stilling til på et senere tidspunkt.

Regnskab og budget

Økonomichef Susanne Witting gjorde med hjælp af tegninger og modeller rede for afdelingens regnskab og budget. Det korte af det lange er, at beboerne får en huslejenedsættelse på 1,2 %. Det skyldtes, at der ikke skulle betales til boligforeningens dispositionsfond – den har nået den størrelse, den skal have -, besparelser på henlæggelser, renteindtægterne stiger, overskud i 2016 og stigende indtægter i 2018. Susanne Witting håbede på yderligere huslejenedsættelser de kommende år.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Den politiske situation

Keld Albrechtsen aflagde beretning for foreningsbestyrelsen og fremhævede bl.a. den nye hjemmeside, der gerne skulle skabe større åbenhed. Der var stillet statsligt krav om mere effektiv drift, så huslejen kunne holdes i ro.

Mange afdelinger skal renoveres. 3000 lejligheder skal renoveres og bringes op på standard for nybyggeri. Når dertil lægges nybyggeri, har foreningen en meget stor aktivitet. Keld sluttede af med at understrege, at der skal styr på banderne. På stisystemet mødte han unge mennesker, der handler med narkotika. Ingen tog hånd om dem. Om ikke andre så ville han gøre sit til, at de ikke havnede i værre uføre.

Et forslag til et revideret ordensreglement blev enstemmigt vedtaget.

Lise Ledet, Esben Trige, Linda Adamsen og Kurt Bech Hansen er nu i bestyrelsen. Der er plads til flere.

Lise Ledet, Esben Trige, Linda Adamsen og Kurt Bech Hansen er nu i bestyrelsen. Der er plads til flere.

Linda Adamsen og Kurt Bech Hansen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen uden modkandidater, og der er stadig en ledig plads i afdelingsbestyrelsen, der foruden de to genvalgte består af Lise Ledet og Esben Trige. Derfor blev det diskuteret, hvad afdelingsbestyrelsen laver, og et par stykker overvejede at stille op på et senere tidspunkt.

Der blev ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion.

Til sidst blev efterlyst et cykelskur, da det var svært at trække cyklen op fra kældere, og frivillige eftterlyses til at give en hånd med ved maling af tørrehuset.

Derefter kunne der takkes for god ro og orden og inviteres til et flot oste- og pølsebord.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data