Afd. 24: Der er næsten ingen store problemer i Afdeling 24, Skovhøj

Afdeling 24 – Skovhøj 24

Kedelig oplevelse med knivoverfald først på året

Formanden for Afdeling 23, Anette Kjærsgaard, lagde ud med at fortælle, at der ikke havde været de store problemer hele året, men en kedelig begivenhed havde dog overskygget noget af det gode.

I januar var der nemlig to knivoverfald, som selvfølgelig var en dårlig oplevelse for dem, der var vidner til det. Der har også været salg af narko ved højlys dag. Det er desværre svært at komme til livs.

Omkring narkohandel blev det nævnt, at en beboer har daglig dialog med Politiets Specialenhed, hvor relevante oplysninger og materiale overbringes angående den pågældende lejlighed, hvor syv til otte personer har deres daglige gang i lejemålet og opholder sig i cirka 10 minutter ad gangen.

Restaffald

AffaldVarme Aarhus har sendt breve til beboerne om, hvordan det kommer til at foregå, når der skal skraldesorteres. Kommunen dækker udgifter til de nye affaldsspande, men det kommer til at optage nogle parkeringspladser. Her fortalte Anette, at man ikke må smide affald ved molokkerne, og det er dyrt i længden at gøre det, da afdelingen selv kommer til at betale for det.

Budgettet

Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet for 2018. Budgettet viser en lejeforhøjelse på 1,9 procent. Udgifterne stiger med 84.000 kr. til i alt 6 mio. kr. i 2018. Det skyldes blandt andet stigende udgifter til synsteam og driftsamarbejde.

Budgettet blev vedtaget.

Regnskabet skulle ikke vedtages, men derimod tages til efterretning, og det blev det. Det viste et overskud på 70.884.

Afstemning om kollektivt bredbånd ved Stofa

Forud for afdelingsmødet var der afholdt orienteringsmøde med Stofa. Dirigenten satte forslaget om overgang til kollektivt bredbånd ved Stofa til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 imod.

Forslag om videoovervågning

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om at indføre videoovervågning.
Det blev nedstemt med 12 stemmer mod og 4 stemmer for. 3 undlod at stemme. Nogle af argumenterne imod var, at Skovhøj i forvejen er trygt, og at politiet alligevel ikke kommer hurtigere frem.

Individuel råderetsarbejde

Emil Sørensen havde fremsat forslag om lejernes ret til at udskifte vindue med terrassedør via finansiering af afdelingens midler. Gælder kun for stuelejemålene. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afdelingen efterlyste et råderetskatalog. Den tekniske chef er åben for muligheden, men det skal besluttes på et ekstraordinært møde.

Valg

Anette Kjærsgaard havde allerede i beretningen appelleret til folk om at stille op. Claus Bech, som har siddet i bestyrelsen i 14 år, er nemlig flyttet, og derfor manglede der et medlem.
Følgende kandidater stillede op til bestyrelsesposterne: Jan Kjærsgaard, Jens Bøgild og Bo S. Bostrup.

Resultatet af afstemningen blev:
Jan Kjærsgaard 18 stemmer (valgt)
Bo S. Bostrup 18 stemmer (valgt)
Jens Bøgild (1.-suppleant).
Der blev desværre ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion.

Arkivfoto (kun online) af Marianne Stenberg

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data