Afd. 24: Der er næsten ingen store problemer i Afdeling 24, Skovhøj

Afdeling 24 – Skovhøj 24

Kedelig oplevelse med knivoverfald først på året

Tekst Elsebeth Frederiksen – arkivfoto (kun online)

Formanden for Afdeling 23, Anette Kjærsgaard, lagde ud med at fortælle, at der ikke havde været de store problemer hele året, men en kedelig begivenhed havde dog overskygget noget af det gode.

I januar var der nemlig to knivoverfald, som selvfølgelig var en dårlig oplevelse for dem, der var vidner til det. Der har også været salg af narko ved højlys dag. Det er desværre svært at komme til livs.

Omkring narkohandel blev det nævnt, at en beboer har daglig dialog med Politiets Specialenhed, hvor relevante oplysninger og materiale overbringes angående den pågældende lejlighed, hvor syv til otte personer har deres daglige gang i lejemålet og opholder sig i cirka 10 minutter ad gangen.

Restaffald
AffaldVarme Aarhus har sendt breve til beboerne om, hvordan det kommer til at foregå, når der skal skraldesorteres. Kommunen dækker udgifter til de nye affaldsspande, men det kommer til at optage nogle parkeringspladser. Her fortalte Anette, at man ikke må smide affald ved molokkerne, og det er dyrt i længden at gøre det, da afdelingen selv kommer til at betale for det.

Budgettet
Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet for 2018. Budgettet viser en lejeforhøjelse på 1,9 procent. Udgifterne stiger med 84.000 kr. til i alt 6 mio. kr. i 2018. Det skyldes blandt andet stigende udgifter til synsteam og driftsamarbejde.

Budgettet blev vedtaget.

Regnskabet skulle ikke vedtages, men derimod tages til efterretning, og det blev det. Det viste et overskud på 70.884.

Afstemning om kollektivt bredbånd ved Stofa
Forud for afdelingsmødet var der afholdt orienteringsmøde med Stofa. Dirigenten satte forslaget om overgang til kollektivt bredbånd ved Stofa til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 imod.

Forslag om videoovervågning
Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om at indføre videoovervågning.
Det blev nedstemt med 12 stemmer mod og 4 stemmer for. 3 undlod at stemme. Nogle af argumenterne imod var, at Skovhøj i forvejen er trygt, og at politiet alligevel ikke kommer hurtigere frem.

Individuel råderetsarbejde
Emil Sørensen havde fremsat forslag om lejernes ret til at udskifte vindue med terrassedør via finansiering af afdelingens midler. Gælder kun for stuelejemålene. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afdelingen efterlyste et råderetskatalog. Den tekniske chef er åben for muligheden, men det skal besluttes på et ekstraordinært møde.

Valg
Anette Kjærsgaard havde allerede i beretningen appelleret til folk om at stille op. Claus Bech, som har siddet i bestyrelsen i 14 år, er nemlig flyttet, og derfor manglede der et medlem.
Følgende kandidater stillede op til bestyrelsesposterne: Jan Kjærsgaard, Jens Bøgild og Bo S. Bostrup.

Resultatet af afstemningen blev:
Jan Kjærsgaard 18 stemmer (valgt)
Bo S. Bostrup 18 stemmer (valgt)
Jens Bøgild (1.-suppleant).
Der blev desværre ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion.

Arkivfoto (kun online) af Marianne Stenberg
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt