Gellerup og Toveshøj ligger lunt på G-listen

Stort ståhej og medieopmærksomhed ved offentliggørelse af ghettolisten

Klokken 7 om morgen fredag den 1. december var der direkte interview på TV2 med direktør Keld Laursen foran blokkene i Skovparken. Anledningen var offentliggørelsen af årets ghettoliste, hvor Afdeling 3 stadig, som en ud af de 22 boligområder, har æren at optræde på.

Allerede aftenen forinden bekendtgjorde TV2 News, at morgendagens hovedhistorie ville være offentliggørelsen af ghettolisten klokken 10. Hele formiddagen blev der stillet skarpt på listen fra tv-stationens side, og flere gange blev der stillet om til Sigridsvej, hvor Brabrand Boligforenings direktør slog fast, at selve g-listen kan man slet ikke bruge til noget. For det er bare tal, som slet ikke fortæller, at Skovgårdsparken faktisk er et rigtigt godt sted at bo, med gode lejligheder og velfungerende beboerdemokrati.

IMG_5364

Fem kriterier

Skovgårdsparken hænger dog også kun lige fast på listen med det yderste af neglene, fordi 51,4 procent af beboere i alderen 30 til 59 år kun har en grunduddannelse eller kortere skolegang. Når listen næste år ændrer opgørelsesmetode som hos Danmarks Statistik, tæller også uddannelse, der er med hjemmefra for indvandrede siden 2004. Og så forventes Skovgårdsparken at ryge af listen.

Gellerup og Toveshøj faste gæster

Da listen endelig klokken 10 blev offentliggjort for åben skærm, afslørede tallene, at der i år er 22 boligområder på listen, mod 25 sidste år. Der er to nye boligområder på listen og fem områder, som forlader den.

Gellerupparken og Toveshøj er stadig faste optrædende, men opfylder dog kun på fire ud af de fem kriterier, fordi afdelingerne lige præcis klarer skærene omkring gennemsnits-indkomsten.


Ghettodefinition

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.
Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af følgende 5 kriterier:

  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere over 18 år .
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 pct.
  5. En gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Der er ifølge listen tre ghetto-områder i Aarhus:
Bispehaven, Aarhus
Skovgårdsparken, Aarhus
Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus

Læs mere:
Omtale, Boligministeriet: https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/ghettolisten-2017
Hent listerne fra Boligministeriet: https://www.trm.dk/da/publikationer/2017/liste-over-ghettoomraader-1-dec-2017

Omtale, TV2: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-12-01-bor-du-i-en-ghetto-her-er-regeringens-nye-ghettoliste

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-08 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data