Mange delte visioner på arbejdsdagen

Beboerdemokrater var samlet på Koldkærgaard for at snakke om driftscentre

Den 4. oktober var ca. 60 medlemmer af repræsentantskabet samlet på Koldkærgaard for at snakke visioner for driften i Brabrand Boligforening.

Det blev en lang dag med mange diskussioner, som gerne skal udmunde i en indstilling til, hvordan afdelingerne kan køre driftscentrene i fremtiden.

Langt forarbejde

Forarbejdet til dette seminar er udført af en udvalgt gruppe, som meldte sig til at være en del af følgegruppen på repræsentantskabsmødet tilbage i maj. Men selve ideen opstod allerede i oktober 2016. Dengang kaldte de sig politisk forum. De mødtes ca. hver tredje uge, hvor de skiftedes til at lægge lokaler til.

7NBR0098

Effektivisering

De har siden holdt møder om netop driften og forberedt denne arbejdsdag. Efter oplæg fra medlemmer af Visiongruppen og BL’s direktør, Bent Madsen, skulle folk ud i grupper. Efter en lang snak, der skulle have strakt sig til efter frokost, men som blev forkortet lidt, stod det klart, at mange grupper var enige.

Det kom til at handle om effektivisering, og hvordan man i afdelingerne kan hjælpe hinanden med at spare på udgifter. Poul-Erik Nielsen fra Afdeling 15 mente, at folk selv godt kan skifte en pære eller rense et stoppet afløb. Det behøver man ikke at ringe til driften for at få fikset.

Men selvom de var enige om det, var der også snak om, at servicelederne og ejendomsfunktionærerne også kunne have en mere social rolle, hvor der også skal være tid til at snakke med beboeren, og måske observere, om alting er ok hos beboeren.

Eksterne leverandører

Grupperne var alle sammen enige om, at de ansatte, der skal ind i folks hjem, skal være ansat af Boligforeningen og skal have deres logo på. Så kan beboerne føle sig mere trygge. Men hvis det gælder funktioner som græsslåning, maling og håndværkeropgaver, kan det sagtens udliciteres til eksterne leverandører.

Logistik

Hvis flere afdelinger skal dele driftscentre, kan der blive lidt problemer med logistikken. Nogle afdelinger ligger et stykke fra hinanden, og maskiner skal transporteres over lange afstande. Det var alle enige om, var et problem, der skulle findes en løsning på. Fordi det ville også tage den enkelte driftsmedarbejder ekstra tid, når der skal køres frem og tilbage, og det ville så tage tid fra det arbejde, der skal udføres.

Næste møde?

Der kom nogle gode problemstillinger på bordet, og visionsudvalget fik noget at arbejde videre med. Inden folk tog hjem, blev de meddelt, at der er sat en dato på næste kursusweekend, nemlig den 3. – 4. marts. Her er planlægningen i fuld gang.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-08 December side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Mange delte visioner på arbejdsdagen
 • Kursusweekend
  Mange delte visioner på arbejdsdagen
 • Kursusweekend
  Mange delte visioner på arbejdsdagen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data