Mange delte visioner på arbejdsdagen

Beboerdemokrater var samlet på Koldkærgaard for at snakke om driftscentre

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Den 4. oktober var ca. 60 medlemmer af repræsentantskabet samlet på Koldkærgaard for at snakke visioner for driften i Brabrand Boligforening.

Det blev en lang dag med mange diskussioner, som gerne skal udmunde i en indstilling til, hvordan afdelingerne kan køre driftscentrene i fremtiden.

Langt forarbejde
Forarbejdet til dette seminar er udført af en udvalgt gruppe, som meldte sig til at være en del af følgegruppen på repræsentantskabsmødet tilbage i maj. Men selve ideen opstod allerede i oktober 2016. Dengang kaldte de sig politisk forum. De mødtes ca. hver tredje uge, hvor de skiftedes til at lægge lokaler til.

7NBR0098

Effektivisering
De har siden holdt møder om netop driften og forberedt denne arbejdsdag. Efter oplæg fra medlemmer af Visiongruppen og BL’s direktør, Bent Madsen, skulle folk ud i grupper. Efter en lang snak, der skulle have strakt sig til efter frokost, men som blev forkortet lidt, stod det klart, at mange grupper var enige.

Det kom til at handle om effektivisering, og hvordan man i afdelingerne kan hjælpe hinanden med at spare på udgifter. Poul-Erik Nielsen fra Afdeling 15 mente, at folk selv godt kan skifte en pære eller rense et stoppet afløb. Det behøver man ikke at ringe til driften for at få fikset.

Men selvom de var enige om det, var der også snak om, at servicelederne og ejendomsfunktionærerne også kunne have en mere social rolle, hvor der også skal være tid til at snakke med beboeren, og måske observere, om alting er ok hos beboeren.

Eksterne leverandører
Grupperne var alle sammen enige om, at de ansatte, der skal ind i folks hjem, skal være ansat af Boligforeningen og skal have deres logo på. Så kan beboerne føle sig mere trygge. Men hvis det gælder funktioner som græsslåning, maling og håndværkeropgaver, kan det sagtens udliciteres til eksterne leverandører.

Logistik
Hvis flere afdelinger skal dele driftscentre, kan der blive lidt problemer med logistikken. Nogle afdelinger ligger et stykke fra hinanden, og maskiner skal transporteres over lange afstande. Det var alle enige om, var et problem, der skulle findes en løsning på. Fordi det ville også tage den enkelte driftsmedarbejder ekstra tid, når der skal køres frem og tilbage, og det ville så tage tid fra det arbejde, der skal udføres.

Næste møde?
Der kom nogle gode problemstillinger på bordet, og visionsudvalget fik noget at arbejde videre med. Inden folk tog hjem, blev de meddelt, at der er sat en dato på næste kursusweekend, nemlig den 3. – 4. marts. Her er planlægningen i fuld gang.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt