Beboerdemokrater skal trænes i at styre et driftscenter

Først i marts tager boligforeningens repræsentantskab på konference i Grenå

Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Driften, og hvordan fremtidens driftscentre i Brabrand Boligforening skal fungere, bliver et af hovedtemaerne på dette års repræsentantskabsseminar, som finder sted 3.- 4. marts på Kystvejens Konferencecenter i Grenå.

Her er alle medlemmer af boligforeningens afdelingsbestyrelser inviteret til at deltage i et døgn, hvor der bliver fokus på at klæde beboerdemokratiet på, så det kan løse de opgaver og udfordringer, der findes hjemme i afdelingerne.

Repræsentantskabet holdt i november arbejdsdag på Koldkærgård.

Repræsentantskabet holdt i november arbejdsdag på Koldkærgård.

Hvad er min rolle?
Om lørdagen bliver der lagt ud med en introduktion til arbejdet i afdelingsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsens rolle, kompetence og opgaver. Her skal beboerrepræsentanterne snakke, lytte, udveksle ideer og lære, hvordan de kan holde fokus på arbejdet med de vigtige opgaver i afdelingsbestyrelsen.

Visionsudvalg med bred deltagelse
Repræsentantskabskonferencen er i år planlagt af en visionsgruppe, bestående af 10 repræsentantskabsmedlemmer fra lige så mange af boligforeningens afdelinger.
Visionsgruppen blev nedsat på sidste års repræsentantskabsmøde, og det er i samarbejde med foreningsbestyrelsens kontaktudvalg aftalt, at konferencen i år skal finde sted i det tidlige forår i stedet for i november, som hidtil har været kutyme. I stedet blev der i november 2017 holdt en halv arbejdsdag, hvor alle repræsentantskabets medlemmer var inviteret, som en slags opvarmning til konferencen i marts.

Inspirerende oplæg
Lørdagen byder blandt andet på et par inspirerende oplæg. Først med iværksætter og innovationsrådgiver Jonathan Løw, der taler om innovation og nytænkning og ser på udfordringer ved etablering af afdelingsstyrede driftscentre i relation til afdelingsbestyrelserne.

Senere er det Torben Wiese, der giver værdierne et vanetjek. Torben er foredragsholder og specialist i forandringer og hjælper organisationer til at bryde vaner og nå deres mål.

Søndag formiddag kommer Ulrik Brock Hoffmeyer, der er direktør i Bo-Vest, en almen boligorganisation med godt 10.000 boliger, og holder oplæg om drift og beboerdemokrati.

Drift og beboerdemokrati
Inden repræsentantskabet drager retur til Århus søndag eftermiddag, skal afdelingsbestyrelserne begynde at arbejde med ideerne til deres egne afdelingsstyrede driftscentre.

”Konferencen skal bruges som inspiration til at fylde den mentale værktøjskasse, så vi ser muligheder og ikke begrænsninger, og så visionen for afdelingen og beboerne kan blive til virkelighed,” står der i invitationen fra visionsudvalget, der håber, at afdelingsbestyrelsernes medlemmer prioriterer at deltage i konferencen, som vil give et godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle de nye afdelingsstyrede driftscentre.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt