Beboer­demo­kra­ter skal trænes i at styre et driftscenter

Først i marts tager boligforeningens repræsentantskab på konference i Grenå

Driften, og hvordan fremtidens driftscentre i Brabrand Boligforening skal fungere, bliver et af hovedtemaerne på dette års repræsentantskabsseminar, som finder sted 3.- 4. marts på Kystvejens Konferencecenter i Grenå.

Her er alle medlemmer af boligforeningens afdelingsbestyrelser inviteret til at deltage i et døgn, hvor der bliver fokus på at klæde beboerdemokratiet på, så det kan løse de opgaver og udfordringer, der findes hjemme i afdelingerne.

Repræsentantskabet holdt i november arbejdsdag på Koldkærgård.

Repræsentantskabet holdt i november arbejdsdag på Koldkærgård.

Hvad er min rolle?

Om lørdagen bliver der lagt ud med en introduktion til arbejdet i afdelingsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsens rolle, kompetence og opgaver. Her skal beboerrepræsentanterne snakke, lytte, udveksle ideer og lære, hvordan de kan holde fokus på arbejdet med de vigtige opgaver i afdelingsbestyrelsen.

Visionsudvalg med bred deltagelse

Repræsentantskabskonferencen er i år planlagt af en visionsgruppe, bestående af 10 repræsentantskabsmedlemmer fra lige så mange af boligforeningens afdelinger.
Visionsgruppen blev nedsat på sidste års repræsentantskabsmøde, og det er i samarbejde med foreningsbestyrelsens kontaktudvalg aftalt, at konferencen i år skal finde sted i det tidlige forår i stedet for i november, som hidtil har været kutyme. I stedet blev der i november 2017 holdt en halv arbejdsdag, hvor alle repræsentantskabets medlemmer var inviteret, som en slags opvarmning til konferencen i marts.

Inspirerende oplæg

Lørdagen byder blandt andet på et par inspirerende oplæg. Først med iværksætter og innovationsrådgiver Jonathan Løw, der taler om innovation og nytænkning og ser på udfordringer ved etablering af afdelingsstyrede driftscentre i relation til afdelingsbestyrelserne.

Senere er det Torben Wiese, der giver værdierne et vanetjek. Torben er foredragsholder og specialist i forandringer og hjælper organisationer til at bryde vaner og nå deres mål.

Søndag formiddag kommer Ulrik Brock Hoffmeyer, der er direktør i Bo-Vest, en almen boligorganisation med godt 10.000 boliger, og holder oplæg om drift og beboerdemokrati.

Drift og beboerdemokrati

Inden repræsentantskabet drager retur til Århus søndag eftermiddag, skal afdelingsbestyrelserne begynde at arbejde med ideerne til deres egne afdelingsstyrede driftscentre.

”Konferencen skal bruges som inspiration til at fylde den mentale værktøjskasse, så vi ser muligheder og ikke begrænsninger, og så visionen for afdelingen og beboerne kan blive til virkelighed,” står der i invitationen fra visionsudvalget, der håber, at afdelingsbestyrelsernes medlemmer prioriterer at deltage i konferencen, som vil give et godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle de nye afdelingsstyrede driftscentre.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-01 Februar side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • seminar
  Beboer­demo­kra­ter skal trænes i at styre et driftscenter
 • seminar
  Beboer­demo­kra­ter skal trænes i at styre et driftscenter
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data