Afd. 2: Mit indtryk af informationen om renoveringen af Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Informationer og besvarelse af spørgsmål åbner op for flere spørgsmål

Kommentar af Kirsten Hermansen

Boligforeningen har udsendt skriftligt materiale og har haft spørge-caféer omkring Søvangens renovering.

Først vil jeg slå fast, at dette indlæg ikke er en kritik imod en renovering af Søvangen. Det er klart, at der skal renoveres, men fra de informationer, vi har fået som beboere, og fra de caféer, der har været afholdt, er der nogle påstande og svar, der giver anledning til undren og en kommentar.

Antal tilgængelighedsboliger ikke afgjort
Det endelige antal lejligheder, der skal eller ikke skal omdannes til tilgængelighedsboliger, mangler stadig den endelige godkendelse. Selv om beboere er blevet orienteret, så mangler den endelige godkendelse stadig.

Vi blev på sidste årlige afdelingsmøde informeret om, at det endelig antal lejligheder skulle godkendes af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde. Dette møde afventer vi stadig, og set i forhold til de beboere, der berøres, er det ikke rimeligt, at de stadig skal vente på denne afgørelse.

Midlertidig genhusning
I den første skriftlige invitation til spørgecafé om renoveringen skrev boligforeningen:
”Som nogle af jer ved, blev genhusning drøftet på det netop afholdte afdelingsmøde. Vi har i samarbejde med bygherrerådgiver vurderet, at det byggearbejde, der skal udføres i klyngehuse og fritliggende huse, kommer til at kræve en midlertidig genhusning.”

Der blev hverken på godkendelsesmødet i december 2016 eller på afdelingsmødet i 2017 oplyst noget om genhusning af beboere fra husene. Der blev kun oplyst om genhusning ved omdannelse af tilgængelighedsboliger. Det er vigtigt at slå fast, at denne ændring i renoveringsprojektet er kommet til efter vedtagelse af renoveringsprojektet i december 2016.

At flytte beboere i Søvangen i midlertidige boliger og tilbage igen, svarer til at flytte et helt mellemstort plejehjem

Genhusning af meget gamle beboere
I Søvangen bor mange mennesker, der har boet der i en menneskealder (40-50-60 år), og af dem er en stor del over 80 år. Et stort flertal bor i husene og skal nu genhuses.

Beboerne beroliges først med, at der bliver hjælp til både nedpakning og flytning. Lige så stille ændres det på informationsmøder til, at man vil se, hvad beboerne og deres pårørende selv kan klare med hensyn til nedpakning og flytning. Det er ikke i orden. Søvangen rummer så mange rigtig gamle beboere, der slet ikke mere kan ret meget, og mange vil ikke pålægge deres pårørende en ekstra byrde.

Er projektmedarbejderne klar over dette: At flytte beboere i Søvangen i midlertidige boliger og tilbage igen, svarer til at flytte et helt mellemstort plejehjem. Det håber jeg, at man er bevidst omkring.

Beboernes indflydelse på renoveringen
På det sidste informationsmøde i januar 2018 spurgte en beboer, om beboerne slet ikke havde nogen indflydelse på renoveringen?

”Nej, det har vi ikke,” blev der svaret. Vores afdelingsbestyrelse er vel repræsenteret i byggeudvalget/følgegruppen til renoveringen, som reglerne foreskriver ved renoveringer. Så på den måde har vi som beboere vel stadig indflydelse via vores afdelingsbestyrelse?

Der kommer spørgebutik
Som en positiv udmelding fik vi at vide, at omkring maj måned blev der oprettet en service i form af et kontakt-sted bemandet med personale fra projektet. Stedet bliver en af de tidligere butikker. Der kan beboerne på udvalgte tidspunkter få svar på de spørgsmål, der opstår før renoveringen og hen ad vejen.

Det lyder som en rigtig god idé, og netop dette er bestemt en positiv åbning ud mod beboerne i Søvangen. En åbning, som jeg tror, at projektmedarbejdere også kan få gavn af.

Dette indlæg har været forelagt bestyrelsen i Søvangen, der ikke har kommenteret det yderligere.

Boligforeningens projektafdeling har ligeledes haft forelagt kommentaren og har valgt ikke at svare i dette nummer af Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt