Afd. 2: Mit indtryk af informationen om renove­ringen af Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Informationer og besvarelse af spørgsmål åbner op for flere spørgsmål

Kommentar af Kirsten Hermansen

Boligforeningen har udsendt skriftligt materiale og har haft spørge-caféer omkring Søvangens renovering.

Først vil jeg slå fast, at dette indlæg ikke er en kritik imod en renovering af Søvangen. Det er klart, at der skal renoveres, men fra de informationer, vi har fået som beboere, og fra de caféer, der har været afholdt, er der nogle påstande og svar, der giver anledning til undren og en kommentar.

Antal tilgængelighedsboliger ikke afgjort

Det endelige antal lejligheder, der skal eller ikke skal omdannes til tilgængelighedsboliger, mangler stadig den endelige godkendelse. Selv om beboere er blevet orienteret, så mangler den endelige godkendelse stadig.

Vi blev på sidste årlige afdelingsmøde informeret om, at det endelig antal lejligheder skulle godkendes af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde. Dette møde afventer vi stadig, og set i forhold til de beboere, der berøres, er det ikke rimeligt, at de stadig skal vente på denne afgørelse.

Midlertidig genhusning

I den første skriftlige invitation til spørgecafé om renoveringen skrev boligforeningen:
”Som nogle af jer ved, blev genhusning drøftet på det netop afholdte afdelingsmøde. Vi har i samarbejde med bygherrerådgiver vurderet, at det byggearbejde, der skal udføres i klyngehuse og fritliggende huse, kommer til at kræve en midlertidig genhusning.”

Der blev hverken på godkendelsesmødet i december 2016 eller på afdelingsmødet i 2017 oplyst noget om genhusning af beboere fra husene. Der blev kun oplyst om genhusning ved omdannelse af tilgængelighedsboliger. Det er vigtigt at slå fast, at denne ændring i renoveringsprojektet er kommet til efter vedtagelse af renoveringsprojektet i december 2016.

At flytte beboere i Søvangen i midlertidige boliger og tilbage igen, svarer til at flytte et helt mellemstort plejehjem

Genhusning af meget gamle beboere

I Søvangen bor mange mennesker, der har boet der i en menneskealder (40-50-60 år), og af dem er en stor del over 80 år. Et stort flertal bor i husene og skal nu genhuses.

Beboerne beroliges først med, at der bliver hjælp til både nedpakning og flytning. Lige så stille ændres det på informationsmøder til, at man vil se, hvad beboerne og deres pårørende selv kan klare med hensyn til nedpakning og flytning. Det er ikke i orden. Søvangen rummer så mange rigtig gamle beboere, der slet ikke mere kan ret meget, og mange vil ikke pålægge deres pårørende en ekstra byrde.

Er projektmedarbejderne klar over dette: At flytte beboere i Søvangen i midlertidige boliger og tilbage igen, svarer til at flytte et helt mellemstort plejehjem. Det håber jeg, at man er bevidst omkring.

Beboernes indflydelse på renoveringen

På det sidste informationsmøde i januar 2018 spurgte en beboer, om beboerne slet ikke havde nogen indflydelse på renoveringen?

”Nej, det har vi ikke,” blev der svaret. Vores afdelingsbestyrelse er vel repræsenteret i byggeudvalget/følgegruppen til renoveringen, som reglerne foreskriver ved renoveringer. Så på den måde har vi som beboere vel stadig indflydelse via vores afdelingsbestyrelse?

Der kommer spørgebutik

Som en positiv udmelding fik vi at vide, at omkring maj måned blev der oprettet en service i form af et kontakt-sted bemandet med personale fra projektet. Stedet bliver en af de tidligere butikker. Der kan beboerne på udvalgte tidspunkter få svar på de spørgsmål, der opstår før renoveringen og hen ad vejen.

Det lyder som en rigtig god idé, og netop dette er bestemt en positiv åbning ud mod beboerne i Søvangen. En åbning, som jeg tror, at projektmedarbejdere også kan få gavn af.

Dette indlæg har været forelagt bestyrelsen i Søvangen, der ikke har kommenteret det yderligere.

Boligforeningens projektafdeling har ligeledes haft forelagt kommentaren og har valgt ikke at svare i dette nummer af Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-02 Marts side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data