Ideer for 8220 spirer frem i både Brabrand, Årslev og Gellerup

Fællesspisninger og eventdag var startskuddet på nyt samarbejde på tværs af postnummeret 8220

Vi skal lave noget, der er med til at samle postnummeret 8220. Det var grundtanken bag et initiativ, der er startet her i foråret med en række fællesspisninger og en eventdag i Tousgårdsladen.
”8.220 Ideer, der samler Brabrand Årslev og Gellerup” hedder initiativet, der er opfundet af de to fællesråd Brabrand-Årslev og Gellerup Fællesråd. Og håbet er, at nogle af de mange ideer og møder, som fandt sted her i foråret, begynder at spire og slå rod, og måske også bliver ført ud i livet en dag.

Middag hos formanden for Brabrand-Årslev Fællesråd, Holger Lyngklip.

Middag hos formanden for Brabrand-Årslev Fællesråd, Holger Lyngklip.

Fire spisninger

Før 8220-eventdagen i maj blev der i april holdt fire middage rundt i Brabrand-området, hvor aktive og engagerede folk fra bydelene blev inviteret til at deltage – og det var der mange, der takkede ja tak til.

Rundt om middagsbordene præsenterede folk sig kort for hinanden, inden snakken gik over til at dreje sig om, hvilke drømme og muligheder hver enkelt så for 8220.
De mange ideer og input blev samlet sammen og senere præsenteret på eventdagen, der blev holdt i Laden søndag den 6. maj.

Et søbad og flere møder

Den første søndag i maj var det flotte forårsvejr en hård konkurrent, men omkring 25 mødte op i Laden på Edwin Rahrs Vej til fælles udvikling af ideer og projekter til samling af hele bydelen.
Bydelsmødrene havde sørget for drømmekage, og sammen med kaffe i store mængder var det brændstof til gode diskussioner rundt ved bordene, der var dækket op med store kort over hele Brabrand-området. Alle introducerede sig selv og pegede på de områder, hvor de bor.

Konkret lød en ide, at Brabrand skal have et søbad, som hele området kan bruge. Mens flere andre ideer gik på, at vi fortsat skal lave endnu flere aktiviteter og arrangementer, hvor vi kan mødes og lære hinanden bedre at kende i 8220.

En masse ideer blev fremlagt og diskuteret. Interessen samlede sig hurtigt om aktiviteter, der kunne være med til at samle bydelen på tværs. For eksempel var der hele vejen rundt stor interesse for at gå videre med en idé om at skabe et søbad ved Brabrand Sø, inspireret af et tilsvarende projekt ved Skanderborg Sø.

Der var i det hele taget stor debat om, hvordan vi kan bruge naturen, der omkranser Brabrand, endnu mere. En af ideerne var at mødes til fælles gåture i området, hvor man nyder naturen og samtidig lærer andre deltagere godt at kende.

Andre talte om at udvikle aktiviteter, der også kan tiltrække de unge. Og endelig blev det også foreslået at organisere fælles affaldsindsamling for at holde hele området pænt.

Engagerede deltagere til workshop i Laden.

Engagerede deltagere til workshop i Laden.

Fortsætter med at skabe møder

Lige nu er det sommeren, der står og banker på døren, så fortsættelsen af de mange samarbejder og udviklingen af ideer kommer først til at starte i løbet af efteråret. Her bliver der i midten af september holdt Brabrand Kulturuge, og de to fællesråd forventer at byde ind med en form for opsamling på forårets aktiviteter i løbet af ugen.

For interesserede og nysgerrige kan man følge med og læse videre på Facebook-siden ”8.220 Ideer, der samler Brabrand, Årslev og Gellerup”, ligesom der også vil blive annonceret aktiviteter i Skræppebladet.

8.220 Ideer har fået støtte af GENLYD-puljen og af Gellerup Kulturmidler.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni side 17
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data