Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan 

Som en reaktion på Aarhus Byråds forlig denne sommer om at nedrive ni blokke gennemførte Brabrand Boligforening i august en 24 timers Bootcamp

Tekst Morten Korsgaard, kommunikationschef

28. august mødtes 30 førende nationale og lokale eksperter indenfor byudvikling, spændende fra arkitekter og sociologer til institutionelle investorer, developere og byplanlæggere. Målet var, med disse eksperters hjælp, at indhente et fagligt og nuanceret afsæt for en kommende ny udviklingsplan for Gellerup-Toveshøj, der kan bygge videre på den hidtidige visionære Helhedsplan, som står i skærende kontrast til Aarhus Byråds politiske antagelser om, at udvikling er lig med nedrivning af ni blokke med store menneskelige konsekvenser for de 600 familier, der som konsekvens må flytte.
Vores ambition var og er at tilvejebringe et grundigt og sagligt fundament for det kommende årtis fortsatte positive udvikling af Gellerup og Toveshøj.

Sociolog og journalist Aydin Soei holdt indlæg om integration, udsatte områder, kriminalitet og radikalisering.

Sociolog og journalist Aydin Soei holdt indlæg om integration, udsatte områder, kriminalitet og radikalisering.

Bootcampens emner granskes
I den kommende tid analyseres og inddrages de faglige inputs fra Bootcampen i en rapport, der senere på året skal indgå som inspiration og modvægt til det hidtidige kommunale afsæt for en udviklingsplan.

Et af de emner, der blev diskuteret, var den sociale by – store og små naboskaber. Hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med byfornyelsesprojekter, hvor fokus er på at skabe områder med stærk social sammenhængskraft. Optikken belyste det sociale aspekt ved byfornyelse set ud fra både et erfarings- og forskningsbaseret perspektiv samt et lokalt perspektiv.

Et andet emne var selve dannelsen af et kvarter. Emnet blev sat i gang ud fra tre forskellige vinkler: Det strategiske, det fysiske og det levede. De tre aspekter gav samlet set et mere holistisk billede af, hvilke forskellige niveauer byfornyelse skal tænkes i, samt hvilke varierende interesser der er i spil i en byfornyelse.

Et tredje emne var Karen Blixens Boulevard som det centrale bindeled mellem områdets attraktioner. Formålet med både oplæg og de efterfølgende diskussioner var at konkretisere, hvordan den centralt beliggende bygade kan anvendes strategisk i en kommende udvikling af bydelen.

Så snart arbejdet er færdigt senere på året, bliver det præsenteret i Skræppebladet.

Formanden for Brabrand Boligforening bød deltagerne velkommen til 24 timer med faglig inspiration til udviklingen af Gellerup-Toveshøj.

Formanden for Brabrand Boligforening bød deltagerne velkommen til 24 timer med faglig inspiration til udviklingen af Gellerup-Toveshøj.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt