Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan

Som en reaktion på Aarhus Byråds forlig denne sommer om at nedrive ni blokke gennemførte Brabrand Boligforening i august en 24 timers Bootcamp

28. august mødtes 30 førende nationale og lokale eksperter indenfor byudvikling, spændende fra arkitekter og sociologer til institutionelle investorer, developere og byplanlæggere. Målet var, med disse eksperters hjælp, at indhente et fagligt og nuanceret afsæt for en kommende ny udviklingsplan for Gellerup-Toveshøj, der kan bygge videre på den hidtidige visionære Helhedsplan, som står i skærende kontrast til Aarhus Byråds politiske antagelser om, at udvikling er lig med nedrivning af ni blokke med store menneskelige konsekvenser for de 600 familier, der som konsekvens må flytte.
Vores ambition var og er at tilvejebringe et grundigt og sagligt fundament for det kommende årtis fortsatte positive udvikling af Gellerup og Toveshøj.

Sociolog og journalist Aydin Soei holdt indlæg om integration, udsatte områder, kriminalitet og radikalisering.

Sociolog og journalist Aydin Soei holdt indlæg om integration, udsatte områder, kriminalitet og radikalisering.

Bootcampens emner granskes

I den kommende tid analyseres og inddrages de faglige inputs fra Bootcampen i en rapport, der senere på året skal indgå som inspiration og modvægt til det hidtidige kommunale afsæt for en udviklingsplan.

Et af de emner, der blev diskuteret, var den sociale by – store og små naboskaber. Hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med byfornyelsesprojekter, hvor fokus er på at skabe områder med stærk social sammenhængskraft. Optikken belyste det sociale aspekt ved byfornyelse set ud fra både et erfarings- og forskningsbaseret perspektiv samt et lokalt perspektiv.

Et andet emne var selve dannelsen af et kvarter. Emnet blev sat i gang ud fra tre forskellige vinkler: Det strategiske, det fysiske og det levede. De tre aspekter gav samlet set et mere holistisk billede af, hvilke forskellige niveauer byfornyelse skal tænkes i, samt hvilke varierende interesser der er i spil i en byfornyelse.

Et tredje emne var Karen Blixens Boulevard som det centrale bindeled mellem områdets attraktioner. Formålet med både oplæg og de efterfølgende diskussioner var at konkretisere, hvordan den centralt beliggende bygade kan anvendes strategisk i en kommende udvikling af bydelen.

Så snart arbejdet er færdigt senere på året, bliver det præsenteret i Skræppebladet.

Formanden for Brabrand Boligforening bød deltagerne velkommen til 24 timer med faglig inspiration til udviklingen af Gellerup-Toveshøj.

Formanden for Brabrand Boligforening bød deltagerne velkommen til 24 timer med faglig inspiration til udviklingen af Gellerup-Toveshøj.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data