Dialog om helhedsplaner

Der skal snart udarbejdes en helhedsplan for Gellerup og Toveshøj

Af Keld Albrechtsen – formand for Brabrand Boligforening
illustration (kun online) baseret på fotos af Bo Sigismund og Finn Byrum

Borgmesteren holdt tirsdag den 3. december et møde med Brabrand Boligforening, hvor der blev aftalt en plan for udarbejdelsen af de helhedsplaner for Toveshøj og Gellerup, som skal udmøntes i den godkendte udviklingsplan.

Her var der enighed om, at der skal etableres en dialog mellem afdelingsbestyrelserne, boligforeningen og Aarhus Kommune om udarbejdelsen af renoveringsplaner for de to afdelinger. Her skal vi drage nytte af en evaluering af de tre blokrenoveringer, som nu er ved at være afsluttet i de to afdelinger.

Vedrørende Gellerup var der enighed om, at der snarest skal udarbejdes en tidsplan for et forhandlingsforløb, som skal lede frem til den helhedsplan, som skal forelægges for henholdsvis afdelingsmøde, repræsentantskab og byråd – og til sidst godkendes af Landsbyggefonden.

Vedrørende Toveshøj var der enighed om at undersøge, om det er muligt at starte med nogle af initiativerne, primært renovering og eventuelt jordsalg, før det tidspunkt, som er aftalt i udviklingsplanen.


 
Nu helhedsplan klar om et år
Tidsplanen indebærer, at der inden udgangen af 2020 skal foreligge en helhedsplan for Gellerup, som kan behandles af den politiske styregruppe. Det blev aftalt, at der i den politiske styregruppe er repræsentation af borgmester samt boligforeningens formand og de to afdelingsformænd.

Boligforeningen forudsætter, at udarbejdelse af helhedsplanerne følger lovgivningen, som fastlægger, at helhedsplanen skal beskrive ”en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af boligområdets sociale, økonomiske og bygningsmæssige problemer”, herunder en detaljering af de aftalte renoveringer, nedrivninger af 400+200 boliger m.v.

Der er derfor tale om et omfattende arbejde, som skal tage afsæt i evaluering af renoveringen af de tre pilotblokke, og som indebærer afklaring af en lang række spørgsmål, inden der foreligger en helhedsplan, som kan forelægges på et beboermøde.

I januar vil vi sammen med de to afdelingsbestyrelser drøfte, hvordan dette store arbejde, som vil komme til at fylde rigtig meget i hele det kommende år, bedst kan tilrettelægges.

 
 
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt