Dialog med et element af røg og damp

Svar til Laurits Bloch

Repræsentantskabet stemte sidste år, med et snævert flertal, ja til udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Repræsentantskabet stemte sidste år, med et snævert flertal, ja til udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Laurits Bloch lægger i Skræppens sidste nummer op til en debat om boligforeningens forhold til Aarhus Kommune (AAK), som sammen med Landsbyggefonden er vores vigtigste eksterne samarbejdspartner.

Ingen tvivl om, at dialog med kommunen er af største betydning.

Laurits ønsker et respektfuldt samarbejde, ”da det ellers vil se sort ud for boligforeningens fremtid.” Det er unægtelig alvorstunge ord. Og vi står faktisk over for ganske alvorlige forhandlinger.

Vi er uenige

Efter min opfattelse er situationen den enkle, at på et meget væsentligt område, nemlig nedrivning af boliger, er AAK’s og boligforeningens interesser simpelthen modstridende. Kommunen ønsker mange nedrivninger, vi ønsker få. Så simpelt er det. En så dyb interessemodsætning vil altid fremkalde situationer, der slår gnister.

Modsætningen forsvinder ikke lige med det første, for et flertal i byrådet ønsker nu også at nedrive i større skala i Skovgårdsparken. Men samtidig tror jeg, at både magistraten og foreningsbestyrelsen er bevidste om, at kommunen og boligforeningen ikke kan undvære hinanden.

Samarbejde trods uenighed

Prisen for et sammenbrud i forhandlingerne mellem de to parter, når det gælder både Helhedsplanerne for Gellerup og Toveshøj samt en kommende løsning for Skovgårdsparken, kan blive høj for begge parter. F.eks. spiller vores indsats i det boligsociale arbejde, forebyggelse af kriminalitet m.v. en væsentlig rolle for AAK.

Dette har begge parter været bevidste om, og derfor har vi hele vejen igennem kunnet fastholde samarbejdet – selv når vi var dybt uenige.

I år har vi indgået en aftale med borgmesteren om et samarbejde med afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj om udarbejdelsen af nye helhedsplaner for de to afdelinger – og vi har haft videomøde med rådmanden for Teknik og Miljø (Bünyamin Simsek, V) og opnået enighed om et løbende samarbejde.

Vi fører altså den dialog og har det respektfulde samarbejde med AAK, som Laurits ønsker. Han bør bare ikke gøre sig illusioner om, at vores interessemodsætninger kan løses uden et element af røg og damp.

Fejl i sagsbehandling af renovering

Laurits nævner sagen om en fejl, som boligforeningen begik i forbindelse med renoveringen af blok B17 på Toveshøj. I december 2018 fik direktionen og foreningsbestyrelsen melding om, at der var sket en fejl.

Dette erkendte boligforeningen, og i januar 2019 gennemførte direktionen nye administrative procedurer, der forhindrer en gentagelse af fejlen.

Sagen medførte, at kommunen gennemførte en række undersøgelser af vores arbejde i boligforeningen – herunder blev også alt lige fra foreningsbestyrelsens referater til vedligeholdelsesbudgetterne i Gellerup og Toveshøj kritisk gennemgået! Og faktisk er det jo ingen skade til for os at blive kigget ekstra grundigt efter i sømmene. I forhold til kommunen er sagen nu lukket.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-04 Juni side 12-13
i sektionen Kommentar

forsiden af magasinet 2020-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data