Byggeri for milliarder

Projektchefen er stoppet. Boligforeningen sætter et nyt hold

Det er svimlende summer, som skal omsættes til renovering og nybyggeri i Brabrand Boligforening i de kommende år.

Renovering af vores to ældste afdelinger, Hans Brogesparken og Søvangen, løber op i omkring en halv milliard, og sammen med en såkaldt sokkelrenovering (som i realiteten er nybyggeri) af højhuset i Skovgårdsparken, renovering i Hasselhøj og ikke mindst renoveringen af mere end 1.200 boliger i Gellerup og Toveshøj, er der renoveringsprojekter “i pipeline” for mere end to mia. kr.

Oven i det kommer planlagt nybyggeri på Nordlandsvej, Randersvej og i Tranbjerg for ca. 400 mio. kr.

Højhuset på Astridsvej i Skovgårdsparken skal gennemgå en såkaldt sokkelrenovering.

Højhuset på Astridsvej i Skovgårdsparken skal gennemgå en såkaldt sokkelrenovering.

Nye helhedsplaner i Gellerup

Samtidig står vi, som det fremgår af artiklen om helhedsplaner, over for et omfattende planlægningsarbejde, som skal sætte retning og danne grundlag for det kommende årtis udvikling i Gellerup og Toveshøj.

Realisering af så omfattende projekter forudsætter, at boligforeningen har den fornødne projektkapacitet – både med hensyn til gennemførelse af byggeri og planlægning.

Projektchef stoppet

I september har boligforeningens hidtidige projektchef, Ole Bech Jensen, opsagt sin stilling med henblik på at nedtrappe sine arbejdsforpligtelser.

Foreningsbestyrelsen har derfor drøftet, at stillingsstrukturen og organiseringen skal tilgodese og sikre, at vi inden for renovering, nybyggeri og planlægning, herunder inddragelse af beboere, overholdelse af tidsplaner m.v., kan gennemføre de store projekter med høj kvalitet og ikke mindst en høj grad af økonomisk robusthed.

På den baggrund er der nu indledt et arbejde med at sætte det hold, som i de kommende år skal stå i spidsen for byggerierne og helhedsplanerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data