Et år med økonomisk rådgivning

Siden oktober 2017 har beboere, der har haft brug for at danne sig et overblik over deres økonomi, kunnet få støtte og vejledning af en økonomisk rådgiver hos Brabrand Boligforening.
Målet med rådgivningen er blandt andet at nedbringe antallet af ophævelser og udsættelser i forhold til beboere, som gentagne gange kommer i huslejerestance, samt lejere, som er udsættelsestruede på anden vis.

Her knap et år efter rådgivningen startede, er det blevet tid til at evaluere indsatsen. Vi har derfor besøgt den økonomiske rådgiver, Rikke Foldager Hejn, for at høre, hvordan det forløbne år er gået.

Rikke fortæller, at hun har tilbudt økonomisk rådgivning til 364 personer. Af dem er 190 personer, som gentagende gange har været bagud med huslejeindbetalingen. Ud af de 364 personer, som har fået tilbudt rådgivning, har 41 takket ja til et rådgivningsforløb. Det lyder måske ikke prangende, men Rikke er godt tilfreds.
”Det tager noget tid at gøre opmærksom på, at tilbuddet eksisterer, og vise, at det hjælper,” siger hun.

Hjælper med at skabe overblik

Om sit arbejde fortæller Rikke:
”I boligforeningen oplever vi ofte, at nogle beboere gentagende gange kommer bagud med deres husleje og derfor hele tiden har truslen om udsættelse hængende over hovedet. Mit arbejde det sidste år har været – gennem rådgivning – at forsøge at hjælpe dem ud af situationen. Måden, hvorpå jeg hjælper, er blandt andet at skabe kontakt til den rette i kommunen og tale beboerens sag over for kommunen.”

Rikke hjælper beboerne med dialogen i forhold til banker, kreditorer, myndigheder og kommunale instanser, hvilket hun fortæller kan være en stor udfordring for den enkelte.
“Kort sagt er det min opgave at skabe det overblik, der ofte mangler. Jeg hjælper beboerne med at få det økonomiske overblik, rådgiver dem om gældsafvikling eller hjælper i forhold til regler for boligstøtte og andre former for ydelser og undersøger eventuelt, om det er muligt at finde et andet og billigere lejemål.”

Rikke fortæller, at en del af de beboere, hun rådgiver, er mennesker, som har det psykisk svært, eller hvor der er indtruffet en negativ social begivenhed som fx en skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom, som har forværret deres økonomiske situation og det psykiske overskud. Hun fortæller om en kvindelig lejer, som hun med succes har hjulpet.

Hjalp enlig mor med økonomien

“Efter at være blevet alene havde hun svært ved at få tingene til at hænge sammen og havde derfor ikke fået betalt sin husleje i to måneder. Hun har tre børn under 18 år og er på sygedagpenge grundet en arbejdsskade. Jeg gik ind og hjalp hende med at søge boligstøtte, børnetilskud, ekstraordinært børnetilskud, friplads samt fritidspas til alle børnene. Derudover søgte jeg om en enkeltydelse hos Ydelsescentret til dækning af den manglende huslejeindbetaling. Efter lidt tovtrækkeri fik vi bevilliget ydelsen og de andre tilskud, som vi havde ansøgt. I dette tilfælde viste der sig at være en del økonomisk hjælp at hente.”

Denne beboer har selv henvendt sig til Rikke Hejn for at få hjælp, og det er et generelt billede, fortæller Rikke. Faktisk er det 22 ud af de 41 personer som er i rådgivningsforløb, som selv har opsøgt rådgivningen.

”Det viser jo, at beboerne kender til tilbuddet og selv rækker hånden ud for at få hjælp. Så er vi jo nået langt,” siger Rikke.
Om målet for næste års arbejde er Rikke lige så optimistisk.

”Mit fremtidige mål er, at flere af de udsatte lejere kommer i et rådgivningsforløb. Lige nu ligger vi på 8,8 %. Målet næste år vil være 15 %.”

Det seneste år har 116 personer modtaget en ophævelse af lejeforholdet, mens 58 personer er sendt i fogedretten.

Flere af de sager kunne være undgået, hvis flere havde takket ja til økonomisk rådgivning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 10-11
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data