Afd. 10: God stemning på beboermøde

Afdeling 10 – Rødlundparken

Ingen huslejestigning i Rødlundparken

Tekst Jens Skriver, foto (kun online) Bo Sigismund

Foruden repræsentanter for boligforeningen deltog omkring 40 beboere i det ordinære beboermøde i Rødlundparken. Der var en god stemning, så aftenens dirigent, Bo Sigismund, havde let ved at lede mødet.

Afdelingsbestyrelsens formand, Aase Christensen, aflagde udførlige beretninger, der var ledsaget af Power Points, så det var muligt for tilhørerne at holde tråden. Hun indledte med at henvise til modeordet ’disruption’, der direkte betyder afbrydelse eller forstyrrelse.

”Det har været et forstyrret år, men forhåbentlig har I fået den samme gode og effektive service, som I plejer.”

Den største knast var kravene om effektivisering. I den forbindelse var Torben Lomborg som en forsøgsordning blevet serviceleder for 11 afdelinger med 824 lejemål med en afstand på 22 km mellem de to fjernest liggende afdelinger.

Afdelingsbestyrelsen var opmærksom på medarbejdernes belastende arbejdsvilkår, og den spildtid, der var ved kørsel mellem afdelingerne. Afdelingen budgetterede med samme antal medarbejdertimer som før forsøgsordningen, der indebærer en nedjustering.

Løbende arbejde
Udskiftning af vinduer var i fuld gang; det havde været ønskevejr til de store malerarbejder, som er i gang, og rensning af grå granitplader går i gang.

Sidste års afdelingsmøde traf beslutning om at arbejde videre med mulighederne for at beplante fællesarealer med vilde blomster, og det bliver så vidt muligt fulgt op. Der plantes træer ved Rødlundvej 202-228.

En knast var også, at lejerne skal vedligeholde haver og forhaver. Sker det ikke, er der tale om mislighold, og arbejdet kan udføres på lejerens regning.

”Når vi igen får ro over feltet, vil vi bede medarbejderne om at snakke med de beboere, som måske skal have et skub for at komme i gang, ellers kan det komme til at koste penge for den enkelte husstand.”

Den nedgravede affaldsløsning fungerede pænt. Til gengæld var der problemer med husholdningsaffald på fliserne i områderne til storskrald. Der var endnu ikke fundet en idé for anvendelsen af de områder, som havde været indhegnede til affald.

Til gengæld var der indgået en kollektiv aftale med Stofa, og afdelingsbestyrelsen vil gerne høre meninger om opsætning af hjertestartere. Selv om boligforeningen har indrettet en ny hjemmeside, vil beboerhåndbogen fortsat blive udgivet.

Fritidsforeningen
Det blev kraftigt understreget, at Fritidsforeningen ikke længere havde nogen berettigelse, og foreningsbestyrelsen blev kraftigt opfordret til at træde i karakter og forlange foreningen opløst. Afdelingen havde midler til aktiviteter, og det gik fint med Rødlundparkens Seniorklub med 59 medlemmer. Formanden afsluttede med at omtale personaleændringer og takkede alle involverede for et godt samarbejde.

Efter en kort debat med bl.a. tilslutning til ideerne om hjertestartere blev beretningen enstemmigt godkendt.
Boligforeningens næstformand, Erik Bløcher, aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen.

Regnskab og budget
Aase Christensen redegjorde også for regnskab og budget. Overskuddet for 2017 havde været på 877.921 kr., og huslejen var på 989 kr. pr/m2.

”Det går rigtig godt med at holde styr på pengene,” blev der sagt, og der blev gjort rede for de enkelte besparelser, men selve regnskabet skal hentes på boligforeningens hjemmeside.
Det faldt en beboer for brystet, som gjorde opmærksom på, at mange ikke har computer.

Budgettet viste en huslejestigning på 0,0 % og blev enstemmigt godkendt.

Valg
Der var to ledige pladser i afdelingsbestyrelsen, som blev besat ved fredsvalg. Formand Aase Christensen blev genvalgt, mens den mangeårige førstesuppleant Birthe Günzel besatte den anden plads.

Ingen ønskede at stille op til bestyrelsen for FAS Syd, og det samme var tilfældet med Skræppebladets redaktion.

Til sidst blev der endnu en gang opfordret til opsætning af hjertestartere, inden Aase Christensen kunne takke af for et godt møde.

Mødet var afsluttet på mindre end to timer, men næsten alle blev og nød fint smørrebrød.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0,0 %.
Gennemsnitlig husleje ungdomsbolig: 888 kr. pr. m2.
Gennemsnitlig husleje familiebolig: 970 kr. pr. m2.

I alt 253 lejemål, heraf 24 ungdomsboliger, 174 lejligheder, 10 rækkehuse og 25 +55-boliger.

Adresse: Rødlundvej og Næshøjvej.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt