Afd. 10: Huslejenedsættelse i Rødlundparken

Afdeling 10 – Rødlundparken

Afdelingen har så fin økonomi, at de er faktisk bliver sat ned i husleje

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Der var fulde huse i Lokalcenter Næshøj, som ligger lige overfor Rødlundparken. Der var god stemning med spørgelystne beboere, men alligevel var det ikke svært for dirigent Bo Sigismund at holde god ro og orden.

Formandens beretning var allerede delt ud før mødet, men formand Aase Christensen læste den alligevel op.

Formand Aase Christensen indledte med at fortælle, at prøveperioden for Servicecenter Harlev lige er blevet afsluttet, og at tingene er tilbage til normalt med serviceleder Torben Lomborg med det daglige ansvar.

Vinduer
Alle vinduer i afdelingen skal skiftes, og det fortsætter de med i det nye år. Her spørger en beboer om det også gælder køkkenvinduer, og her er svaret, at det gælder alle. Der er også spørgsmål, om hoveddørene ikke skal skiftes:

”Der er så utæt, at jeg ikke behøver at tænde lyset i min entré,” siger en af de fremmødte beboere.

”Indenfor de næste 20 år”, er det bedste svar, Aase Christensen kan komme med.

Foreningen
Selvom Aase Christensen overlader forklaringen om udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj til næstformand for foreningsbestyrelsen Erik Bløcher, så nævner hun i sin beretning, at afdelingsbestyrelsen valgte at stemme ja til den til repræsentantskabsmødet den 27. maj.

”Vi fra Rødlundparken hørte til gruppen på de 50, der stemte ja, da vi anså alternativet for direkte uholdbart, først og fremmest for foreningen, men også for andre afdelinger end de direkte berørte, sandsynligvis også Rødlundparken.”

Hun understreger dog, at afdelingsbestyrelsen ikke brød sig om aftalen.

Huslejenedsættelse
Så kom Aase Christensen til de rigtig gode nyheder. Huslejen falder med 0,9 % i 2020.

Den væsentligste grund til, at huslejen falder, er at afdelingen har fået ejendomsskat retur. Det bliver næsten 700.000 fra perioden 2007-2018. Det er så sidste gang, afdelingen kan få nedsat huslejen på det grundlag.

Aase Christensen roser dem i administrationen for det flotte arbejde, de har gjort, og fordi de har arbejdet længe på det.

Tak til personalet
Til sidst i beretningen lød der en tak til de ansatte, som har holdt tungen lige i munden på trods af usikkerhed om fremtidige arbejdsvilkår. Her er ros til Torben Lomborgs samarbejde med afdelingssekretær Ninna Rosenkrantz, ligesom der er stor tak til Bjarne, som går på pension.

Bestyrelsen(fra venstre: Lene D. Gjørup, Kristian L. Hendriksen, Aase A. Christensen og Søren Lange. Det sidste medlem af bestyrelsen, Birte K. Günzel, var ikke til stede på mødet.

Bestyrelsen(fra venstre: Lene D. Gjørup, Kristian L. Hendriksen, Aase A. Christensen og Søren Lange. Det sidste medlem af bestyrelsen, Birte K. Günzel, var ikke til stede på mødet.

Valg
Der var naturligvis også valg til afdelingsbestyrelsen på dagsordenen. Gretha Munk, som har siddet i bestyrelsen i en årrække, ønskede ikke at genopstille, så hun fik en stort tak med på vejen af formand Aase.

Der var ikke den store interesse for at stille op, så de undgik et kampvalg. Det betød, at de tre, som valgte at stille op, blev valgt ved fredsvalg. De tre er: Christian Henriksen, Lene Gjørup og Søren Lange.

Der var ikke interesse for at stille op til FAS, men her på Skræppebladet er vi så heldige, at Inger Marie Brødsgaard meldte sig som redaktionsmedlem.
Her på redaktionen glæder vi os til samarbejdet.

Afdeling 10, Rødlundparken

Huslejenedsættelse: 0,9 %

233 lejemål
Boliger på 1-4 værelser,
heraf 24 ungdomsboliger

Husleje pr. m2 for familieboliger: 961 kr.
Husleje pr. m2 for ungdomsboliger: 879 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt