Lovgivningen om nedrivninger er næsten på plads

Boligforeningen laver egen plan før forhandlingerne med Aarhus Kommune

Tekst Keld Albrechtsen, Brabrand Boligforenings formand
Arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

Regeringens ghettoudspil, som blandt andet bestemmer, at andelen af almene familieboliger i Gellerup og Toveshøj maksimalt må være 40 procent i 2030, er nu fremsat i Folketinget og forventes vedtaget inden udgangen af november.

Kommunal udviklingsplan
Forinden har forslaget været i høring, og høringssvarene har blandt andet medført, at kommunerne får hjemmel til selv at indsende en udviklingsplan til ministeren, såfremt der ikke kan opnås enighed mellem kommune og boligforening.

En sådan ”Kommunal udviklingsplan” har den konsekvens for kommunen, at det bliver kommunen selv, der skal betale samtlige omkostninger ved eventuelle nedrivninger m.v. Det fremgår af det ændringsforslag, som partierne bag loven i fællesskab har fremsat.

720 nedrivninger 
Aarhus byråd vedtog allerede før sommerferien – og inden lovgivningen var kendt – en politisk ramme for forhandlingerne med Brabrand Boligforening. Den aftale, som bakkes op at alle partier på nær Enhedslisten betyder, at der skal ske nedrivning og salg af 720 boliger i Gellerup og Toveshøj.

Den ramme er boligforeningen meget uenig i, fordi vi mener, at lovens krav om 40 procent kan løses med ingen eller meget beskedne nedrivninger ud over de fem blokke, som allerede er nedrevet i Gellerup.

Vi har også sagt, at vi ikke ville forhandle med Aarhus Kommune, før lovgrundlaget er på plads.

Boligforeningens egen plan
Nu tyder alt på, at lovgivningen er ved at være forhandlet færdig i Folketinget, og på at kommune og boligforening i realiteten skal blive enige om en fælles udviklingsplan, som kan sendes til boligministeren.

Boligforeningen har siden sommerferien arbejdet med udkast til en plan, som den 1. november skal drøftes med afdelingsbestyrelserne for Gellerup og Toveshøj.
Det betyder, at der er det fornødne grundlag for at indlede drøftelserne med Aarhus Kommune.

Møder på vej med borgmester
Der er allerede aftalt møder mellem borgmesteren og boligforeningens formand i november og december, og på disse møder forventes det, at der bliver aftalt en køreplan for forhandlingerne.
Lovgivningen kræver, at en plan fremsendes senest i juli 2019. Såfremt forhandlingerne ender med en fælles aftale, kræver lovgivningen, at aftalen vedtages i boligforeningens øverste myndighed, det vil sige i Brabrand Boligforenings repræsentantskab.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt