Fremtidens Gellerup

Brabrand Boligforening lancerede 30. november et bud på en udviklingsplan for Gellerup. Ifølge planen skal Gellerup stadig være en attraktiv bydel, der åbner sig for hele Århus

Midlet i boligforeningens plan er at bygge nye mindre kvarterer for både nye og nuværende beboere, en ny skole og meget andet. Men forude venter nu vanskelige forhandlinger i kølvandet på ghettoloven og byrådets krav om nedrivninger.

Vi har i planen lagt vægt på kvalitet og helhed – og den viden, vi har, nemlig at det er den samlede sum af arkitektur, social indsats, skole, sport og kultur, forebyggende arbejde, beboerdemokrati, beskæftigelse, praktik osv., som skaber det gode kvarter.

Men for det andet har planen også det formål, at vi skal leve op til krav, som den nye lov mod de såkaldte parallelsamfund foreskriver. Det er ikke en lov, vi har støttet, tværtimod, men nu er den gennemført af et flertal i Folketinget, og i de kommende forhandlinger med kommunen om en udviklingsplan for bydelen er vi på en bunden opgave.

Vi skal blive enige om en vej til at opfylde lovens krav. Bliver vi ikke enige, kan det få alvorlige konsekvenser for beboerne, boligforeningen og hele byen.

Sæt mennesket i centrum

Derfor har vi udarbejdet en plan, som vil tilføre bydelen et væld af nye borgere og kvaliteter. En plan, der bygger videre på det, der allerede er i gang: nybyggeri, bypark, nyt kollegie, nyt kommunalt kontorhus og meget andet. Det er samtidig en plan, der skal gennemføre de hårde sider af den ny lov så menneskeligt som overhovedet muligt.

Det er ikke en boligforenings formål at rive boliger ned, især ikke rimeligt billige boliger, som der er mangel på. Og Brabrand Boligforening er dybt berørt ved tanken om de familier, der skal tvangsflyttes på grund af den ny lov. Når det ikke kan være anderledes, ønsker vi, at så få som muligt skal tvangsflyttes, og at det skal gøres så trygt og rimeligt som muligt.

 Arkitektens forslag til, hvordan fremtidens fortætning kan se ud i Gellerup.

Arkitektens forslag til, hvordan fremtidens fortætning kan se ud i Gellerup.

Godt på vej

Samtidig skal vi så lægge alle kræfter i at styrke den positive udvikling, som siden 2011 har været i gang, og som allerede er og bliver mere synlig i de kommende år, hvor Sports- og Kulturcampus, det nye kollegie med 352 lejligheder, ombygning af Tousgårdsladen, BBBO’s nye administrationsbygning og de 1000 medarbejdere i Teknik og Miljøs nye administrationsbygning tager form. Fodboldbanen, byparken og infrastrukturen har allerede forandret livet i Gellerup.

Selvom det tager lang tid, så kan vi nu se kriminaliteten i området på vej ned, og i takt med at private har investeret op mod to milliarder kroner i nybyggeri, er Gellerups image ved at ændre sig i positiv retning.

Det er utrolig vigtigt, at vi opnår en aftale med kommunen, som sikrer, at hele den positive stemning om udviklingen fortsat kan drive tingene den rigtige vej.

En bydel for alle

Visionen om Gellerup er – sagt i al beskedenhed – ret enestående inden for moderne byudvikling. Hvis vores plan gennemføres, skaber vi en bydel i Århus, som kommer til at rumme borgere fra alle samfundets lag. Det bryder den fremherskende tendens, nemlig at de velstillede bor i særskilte kvarterer og vi andre for sig. Vores plan lever til fulde op til kommunens vision om at skabe kvarterer, der er for alle.

Syv anbefalinger til fremtidens Gellerup

Planen blev offentliggjort fredag den 30. november med syv forslag til, hvordan boligforeningen sammen med Aarhus Kommune skaber et Gellerup, der er attraktivt, i social balance og med meningsfulde fællesskaber mellem de eksisterende beboere og de 6000 kommende beboere, som flytter ind i bydelen de næste år.

De syv anbefalinger for bydelen Gellerup:
 1. Skab et sundt mix af beboere
 2. Skab fællesskab ved at gøre det attraktivt for børnefamilier
 3. Ny skole er en nødvendighed
 4. Gode muligheder for frugtbar erhvervsudvikling
 5. Vi skal have en tydelig kommunikation udadtil
 6. Byg i fællesskab
 7. Fortsat fokus på beskæftigelse

Anbefalingerne og udviklingsplanen kan læses på www.bbbo.dk

Centrum for Brabrand

Udviklingsplanens pejlemærke er, at Gellerup i 2030 er centrum for Århus Vest med shoppingcenter, biograf, teater med et eksperimenterende repertoire og mangfoldige idræts- og kulturtilbud.
Der skal naturligvis være en skole, der binder bydelen sammen. Uden en lokal skole bliver det svært at tiltrække børnefamilier. Udviklingsplanen giver desuden konkrete forslag til, hvordan de nye boligkvarterer kan se ud.

Kort over fremtidens Gellerup, som forslået i Brabrand Boligforenings udspil, hvor to blokke på Dortesvej og en på Inger Christensens Gade er revet ned, for at nå ned på 40 procent almene boliger.

Kort over fremtidens Gellerup, som forslået i Brabrand Boligforenings udspil, hvor to blokke på Dortesvej og en på Inger Christensens Gade er revet ned, for at nå ned på 40 procent almene boliger.
KLIK PÅ BILLEDET FOR AT HENTE STOR STØRRELSE

Hårde forhandlinger i vente

Vi står nu over for vanskelige forhandlinger med flertallet i byrådet, der i juni spillede ud med krav om nedrivning af ni blokke og salg af yderligere to, i alt 720 lejligheder.

Der er intet, der tyder på, at man opnår bedre resultater for integration og skolegang ved at tvangsflytte familier ud i kvarterer, hvor de ikke kender nogen. Tværtimod tyder meget på, at vi i Gellerup og Toveshøj opnår bedre og bedre resultater for familierne. Desværre betyder det, at mange, der har fået uddannelse og arbejde vælger at flytte fra kvarteret, fordi der endnu ikke er de boligmuligheder, som de ønsker. Det skal planen ændre! Og det løses ikke ved at rive ned i den skala, byrådsflertallet har foreslået.

Derfor håber jeg, at vi i de kommende forhandlinger med kommunen kan nå frem til en afbalanceret plan, der bygger på helhed og kvalitet.

Forhandlingerne mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune løber de kommende måneder med start 7. december.

Hent udviklingsplanen “Fremtidens Gellerup” i pdf-format

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-08 December side 18-19
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Forhandlinger starter
  Fremtidens Gellerup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data