Godt vejr betyder mere udeliv og mere oprydning

Den store, nyanlagte bypark i Gellerup blomstrer, og alt er grønt og indbydende

Af Susanne Witting, administrationschef

Med det gode sommervejr rykker mange beboere og besøgende udenfor og tager byparken i brug, sådan som det var hensigten. Men med den øgede brug af parken følger meget affald og mange ekstra arbejdstimer til renholdelse for driftspersonalet.

“Nu her hvor sommeren er kommet, oplever vi fra driftens side en stigende aktivitet med affaldsmængder. Beboerne er naturligvis mere ude, og vi får derved mere affald at håndtere. Vi bruger ca. to timer i gennemsnit pr. medarbejder om dagen på affaldshåndtering fordelt over hele året,” forklarer serviceleder i Toveshøj, Michael Sørensen.

Omregnet svarer det til 2.200 timer årligt, eller at fem medarbejdere bruger 10 timer dagligt året rundt på affaldshåndtering. Det koster afdelingen 770.000 kr. årligt. Dertil kommer et deltidsansat traktorhold, som kører affald med traktor-grab til containerne. De bruger 4-6 timer om ugen på affaldskørsel, hvilket bliver til ca. 1.100 timer årligt.
Samlet set anslår Michael Sørensen således, at der bruges i omegnen af 1 million kroner om året på affaldshåndtering i afdelingen.

Problemet med skrald består ikke kun af efterladte dåser, madaffald og slikpapir i byparken, men også af decideret affaldsdumping, hvor affald og skrot fra lejlighederne ender udenfor. Driften finder ofte affald, der er kastet ud over altanerne, eller storskrald, som sættes vilkårlige steder i området.

Driften har lavet forskellige initiativer for at komme problemet til livs. Man har optimeret mulighederne for at komme af med affald med nye affaldsskure på parkeringspladserne, ligesom man har øget antallet af affaldscontainere, hvor affaldet kan sorteres. Derudover har driften lavet en aftale med kommunen om to ugentlige afhentninger af storskrald.

Der er ansat blokambassadører, som byder nye beboere velkommen med oplysning om blandt andet affaldshåndtering, og der er søsat kampagner i særligt udfordrede opgange.

“Ud fra dette mener jeg, at vi fra driftens side har gjort en stor indsats. Men der skal mere til for at komme problemet til livs. Der er brug for en holdningsændring. Mange beboere har nemlig den opfattelse, at driften kun er til for at samle affald op og holde byparken og udearealerne rene,” siger Michael Sørensen.

Hvis det at holde udearealerne rene blev set som et fælles projekt, ville der være langt mere tid til andre opgaver, og det ville give afdelingen en stor besparelse; penge, som kunne bruges på huslejenedsættelse, bedre beboerservice eller på, at driften selv kunne løse nogle af de opgaver, som der bestilles håndværkere til.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt