Afd. 16: Ingen ønskede at sidde i bestyrelsen

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Seniorbo Voldbækhave har ikke længere en bestyrelse, men kun en kontaktperson

Afdelingsformand Hans Christian Houborg fremlagde beretningen i form af en mundtlig beretning, ikke understøttet af plancher. Men han kom ind på en mængde emner, som til dels blev grundigt belyst.

”To beboere er flyttet og to beboere er kommet til,” sagde Houborg som indledning.

Dernæst oplyste han, at servicelederen var syg, og al vedligeholdelse blev varetaget af servicecenter Holmstrup. Dernæst blev det nævnt, at nogle byggearbejder helt tilbage fra 2017 ikke er gennemført, idet alle tilbud om byggeriet skal genforhandles, og der skal etableres en plan for gennemførelse af omtalte byggearbejder. Se tidligere referater for ordinære afdelingsmøder om dette punkt.

Der er nogle problemer med radiatortermostater, som afventer behandling. Dernæst er der undersøgt for rotter. Hvad resultatet var, blev ikke nævnt. Der er ligeledes problemer med græsslåning (hyppighed, kvalitet) – blev ikke nærmere nævnt. Endelig skal der opstilles ganglamper (hvor mange, hvornår, hvordan blev ikke nævnt).

Dernæst nævnte formanden tre arrangementer. Det første er 25-årsjubilæum for beboerforeningen; tre-retters middag, som ”det er godt at tænke tilbage på”. Dernæst kom reception 1. juni i Seniorforeningen, hvor der var musik af Kaj Normann Andersen med tre skuespillere – en rigtig god aften. Endelig var det er arrangement med Årslev Menighed, hvor der deltog 130 mennesker. Og efterfølgende var åbent hus i H. C Houborg og Dorthes lejlighed.

Tilbage i juli fejrede afdelingen 25-års jubilæum.

Tilbage i juli fejrede afdelingen 25-års jubilæum.

Beretningen blev godkendt

Dernæst blev afdelingens budget for 2020 med huslejeforhøjelse på 1,9 % forelagt af økonomimedarbejder Donna Tran med diverse kommentarer. Den væsentligste var den, at overskuddet på ca. 45.000 er blevet brugt til afdrag på lån. ”Pengene forbliver således i afdelingen og bruges fornuftigt”. Budgettet blev godkendt ved afstemning.

Dernæst blev to forslag om vedligeholdelsesreglement for vaskeriet drøftet – med fokus på, at vaskeriet kun må benyttes af afdelingens beboere. Under punktet om vaskeriet nævnte H. C. Houborg et problem med nøgler til vaskeriet, idet disse blev udlånt til tidligere beboere, som derved kunne bruge vaskeriet. Denne praksis skal ophøre. Næste forslag vedrørte godkendelse af tilretninger til vedligeholdelsesreglementet samt vedligeholdelsesreglementet i sin helhed. Begge forslag blev med ændringer godkendt i sin helhed.

Ingen bestyrelse blev valgt, kun kontaktperson

Dernæst kom det vigtige valg af tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hans Christian Houborg og Erik John ville ikke genopstille, og Grethe Abild har valgt at udtræde af bestyrelsen. Men da INGEN af de tilstedeværende ved mødet ønskede at opstille til valg i bestyrelsen, har afdelingen nu kun en kontaktperson.

Dina Kristensen valgte efter nogen tøven at stille op og blev valgt ved fredsvalg. Men det er et negativt resultat for afdelingen. Administrationen overtager ansvaret, og beboerne har ringe kontakt med og indflydelse på administrationens beslutninger. Men sådan har beboerne valgt.

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave

Huslejestigning: 1,9 %

28 lejemål
To- eller tre-værelses lejligheder

Husleje pr. m2 seniorbolig: 931 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data