Afd. 14: Huslejenedsættelse på 2,3 procent i Borumtoften

Afdeling 14 – Borumtoften

Ny kontaktperson blev valgt

Kontaktperson Else Lundgaard Madsen fremlagde afdelingsberetningen.

For det første ønskede hun nye beboere velkommen. For det andet blev vores fællesareal ikke slået, hvilket har hjulpet på antallet af ledsagede hunde og deres efterladenskaber. Brabrand Boligforening har derfor tilbudt at passe området og rense for ukrudt omkring affaldsspandene og kanten af parkeringspladsen.

Næste punkt var fællesarealer, idet det sidste år blev besluttet, at hver beboer fik en del af fællesarealet og selv skulle passe det. Beboerne ville gerne vide, hvor i vedtægterne det fremgår, at beboerne selv skal klare deres del af fællesarealet.

Her bemærkede serviceleder Torben Lomborg, at administrationen vil undersøge vedtægterne vedrørende pasning af fællesarealer.

Før i tiden har det været beboernes eget ansvar. Hvis driften skal overtage hvervet, koster det ekstra i husleje. Administrationen vil undersøge, hvad det koster, hvis driften skal overtage vedligeholdelse af fællesarealer.

Else Lundgaard Madsen afsluttede med at frasige sig sit valgte hverv som kontaktperson og i stedet foreslå Vibeke Kilian som kontaktperson.

Huslejenedsættelse

Dernæst fremlagde økonomimedarbejder Simon Christensen afdelingens budget for 2019 til godkendelse. Her viste det sig, at afdelingens husleje bliver sat ned med 2,3 %.
Budgettet for 2019 blev godkendt ved afstemning.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Valg

Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen. Men Vibeke Killian blev valgt som kontaktperson og Pernille Schmidt blev suppleant.
Ingen ønskede at stille op til FAS eller Skræppebladets redaktion.

Under eventuelt

Serviceleder Torben Lomborg fortalte om et forsøg på driftssamarbejde året ud med Hasselager og Harlev. Forhåbentligt frigør det nogle ressourcer, f.eks. ved brug af robotplæneklippere eller ved at plante vilde blomster i stedet for græsslåning. Og han sluttede af med at opfordre boerne til at ringe, hvis der er spørgsmål.

Afdelingsmøde

Huslejenedsættelse på 2,3 %.
Gennemsnitlig husleje 877 kr. pr. m2.

Afdelingen er et murstensbyggeri med seks rækkehuse opført 1990/91.
Der er to forskellige typer lejligheder: To- og treværelses lejligheder på henholdsvis 65 m2 og 78 m2.

Adresse: Borumtoften, 8471 Sabro.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data