Afd. 17: Højriisparken – noget nedslidt; nogle ting, som kræver en kærlig hånd

Afdeling 17 – Højriisparken

Budget godkendt efter stille protest

Tekst Peter Stampe, foto Martin Krabbe

Afdelingsformand Gert Sørensen fremlagde beretningen i form af en fotofilm med tilknyttede kommentarer. Fotofilmen er en utraditionel måde, men i dette tilfælde meget effektiv og grundig. Heraf kommer ordene i overskriften, hvor formanden sagde, ”at afdelingen er noget nedslidt, og at adskillige ting kræver en kærlig hånd”. Disse ord er ikke talt ud af sammenhængen, men hang nøje sammen med fotodokumentationen i form af billeder.

Dernæst beskrev formanden en mængde opgaver, som afventer: Græs-vertikalskær (afskære græs ved kanterne af græsplænen), varmevekslere, eternitplader ved gavl ved Truevej, havebænk, robotplæneklipper, kælderdør på østsiden. Det blev også nævnt, at der er få problemer på affaldspladsen, men de klares i det store og hele i mindelighed.

Som det væsentligste i beretningen fremhævede formanden, at der ”mangler opfølgning og forklaring på sammenhæng i opgaver og økonomi i afdelingen”. Her nævnte formanden den til tider haltende kommunikation i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, idet boligforeningen har haft adskillige personer på den post. Lige netop som man troede, at nu havde man etableret en god kommunikation, blev denne person udskiftet/gik selv, og så skulle man starte forfra. ”Vi forventer fremtidigt en bedre kommunikation”.

Formanden rundede af med at takke Gitte Kjær fra Brabrand Boligforening for et godt samarbejde og takkede beboerne og sagde som afslutning: ”Vi passer på det, som vi har, og hinanden”.
Ikke hver dag, at man hører en så fin afslutning – en afslutning, som tydeligvis er bundet i virkeligheden. Beretningen blev derefter godkendt.

Afdelingens budget for 2020 til godkendelse
Afdelingen stod til en huslejeforhøjelse på 2,7 % for 2020 og en demonstration fra beboere ved at undlade at stemme for budgettet.

Budgettet og regnskabet blev gennemgået og skulle godkendes. Som en markant, men stille protest fra beboerne, blev budgettet kun valgt med 2 stemmer, medens 8 undlod at stemme. Budgettet med en huslejeforhøjelse på 2,7 % blev herefter godkendt.

To forslag vedtaget
Forslagene om, at fremtidige ordinære afdelingsmøder skal afholdes kl. 18 i stedet for kl. 19, samt godkendelse af rettelser i vedligeholdelsesreglementet og godkendelse af vedligeholdelsesreglementet i sin helhed, blev begge vedtaget.

Valg til afdelingsbestyrelsen:
Erik Vilhelmsen ønsker genvalg og blev valgt ved fredsvalg.

Der var intet under punktet ”eventuelt”, og dirigent Erik Bløcher takkede for god ro og orden.

Afdeling 17, Højriisparken

Huslejestigning : 2,7 %

21 lejemål
To-, tre- og fireværelses lejligheder 

Husleje pr. m2 familiebolig: 889 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt