Afd. 17: Højriis­parken – noget nedslidt; nogle ting, som kræver en kærlig hånd

Afdeling 17 – Højriisparken

Budget godkendt efter stille protest

Afdelingsformand Gert Sørensen fremlagde beretningen i form af en fotofilm med tilknyttede kommentarer. Fotofilmen er en utraditionel måde, men i dette tilfælde meget effektiv og grundig. Heraf kommer ordene i overskriften, hvor formanden sagde, ”at afdelingen er noget nedslidt, og at adskillige ting kræver en kærlig hånd”. Disse ord er ikke talt ud af sammenhængen, men hang nøje sammen med fotodokumentationen i form af billeder.

Dernæst beskrev formanden en mængde opgaver, som afventer: Græs-vertikalskær (afskære græs ved kanterne af græsplænen), varmevekslere, eternitplader ved gavl ved Truevej, havebænk, robotplæneklipper, kælderdør på østsiden. Det blev også nævnt, at der er få problemer på affaldspladsen, men de klares i det store og hele i mindelighed.

Som det væsentligste i beretningen fremhævede formanden, at der ”mangler opfølgning og forklaring på sammenhæng i opgaver og økonomi i afdelingen”. Her nævnte formanden den til tider haltende kommunikation i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, idet boligforeningen har haft adskillige personer på den post. Lige netop som man troede, at nu havde man etableret en god kommunikation, blev denne person udskiftet/gik selv, og så skulle man starte forfra. ”Vi forventer fremtidigt en bedre kommunikation”.

Formanden rundede af med at takke Gitte Kjær fra Brabrand Boligforening for et godt samarbejde og takkede beboerne og sagde som afslutning: ”Vi passer på det, som vi har, og hinanden”.
Ikke hver dag, at man hører en så fin afslutning – en afslutning, som tydeligvis er bundet i virkeligheden. Beretningen blev derefter godkendt.

Afdelingens budget for 2020 til godkendelse

Afdelingen stod til en huslejeforhøjelse på 2,7 % for 2020 og en demonstration fra beboere ved at undlade at stemme for budgettet.

Budgettet og regnskabet blev gennemgået og skulle godkendes. Som en markant, men stille protest fra beboerne, blev budgettet kun valgt med 2 stemmer, medens 8 undlod at stemme. Budgettet med en huslejeforhøjelse på 2,7 % blev herefter godkendt.

To forslag vedtaget

Forslagene om, at fremtidige ordinære afdelingsmøder skal afholdes kl. 18 i stedet for kl. 19, samt godkendelse af rettelser i vedligeholdelsesreglementet og godkendelse af vedligeholdelsesreglementet i sin helhed, blev begge vedtaget.

Valg til afdelingsbestyrelsen:

Erik Vilhelmsen ønsker genvalg og blev valgt ved fredsvalg.

Der var intet under punktet ”eventuelt”, og dirigent Erik Bløcher takkede for god ro og orden.

Afdeling 17, Højriisparken

Huslejestigning : 2,7 %

21 lejemål
To-, tre- og fireværelses lejligheder

Husleje pr. m2 familiebolig: 889 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data