River vi 345 almene boliger for meget ned i Gellerup?

Læserbrev

Arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

Er det mig, der ikke kan regne? – eller har repræsentantskabet i Brabrand Boligforening godkendt en udviklingsplan, der river 345 boliger mere ned end lovkravet på maksimalt 40 procent?

I september fik Brabrand Boligforening svar fra Transport- og Boligministeriet, som har godkendt den udviklingsaftale, der inden sommerferien blev indgået af Aarhus Kommune og boligforeningen. Som de fleste nok husker, blev aftalen godkendt med et knebent ja fra repræsentantskabet efter en debat, hvor der blevet brugt mange stærke vendinger.

I svaret fra ministeriet står, at andelen af almene familieboliger i Gellerup i 2030 vil være på 31,8 procent. Det var en stor overraskelse for mig. For det er jo langt under lovkravet på 40 procent.
I ministerbrevet er en brøk, så man kan se, hvordan resultatet på 31,8 procent er udregnet.

Overraskende for mig står i ministerbrevet, at alle 352 ungdomsboliger i det nye Aarhus Kollegiet er regnet med. Jeg havde ellers fået oplyst, at de nye ungdomsboliger kun talte halvt i ligningen, fordi noget af kollegiet er bygget på den gamle kollegiegrund og ikke på den jord, Gellerupparken ejede.
Med ministeriets brøkudregning foran mig satte jeg mig for at regne ud, hvilken nedrivningsprocent repræsentantskabet egentlig havde godkendt på mødet den 27. maj.

Jeg fandt aftalen frem, som er underskrevet af formand Keld Albrechtsen den 6. maj. Og så begyndte jeg at sætte tallene ind i brøken. Stor var min overraskelse, da resultatet af min gennemregning endte på en nedrivningsprocent på 31,8 procent.

Jeg har derefter prøvet at regne brøken baglæns, det bedste jeg har lært i matematik på Nordgårdskolen. Og hvis jeg udfylder brøken med 600 nedrevne hjem, så giver mit regnestykke en nedrivningsprocent på 39,3 procent.

Det vil sige, hvis jeg har regnet rigtigt, så er det 345 færre boliger, der behøver at blive revet ned for at overholde lovkravet på 40 procent. I forhold til de 945 familieboliger, som skal nedrives i den aftale, repræsentantskabet i Brabrand Boligforening godkendte.

Altså 345 hjem i Gellerupparken og Toveshøj, hvor der bor familier, som i dag har udsigt til at blive tvangsflyttet inden for en årrække.
Men har jeg regnet rigtigt?

Venlig hilsen
Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 7. th.
8220 Brabrand


Svar fra Keld Albrechtsen,
formand for Brabrand Boligforening

Brøk var ingen overraskelse

Helle Hansen skriver, at det var en stor overraskelse for hende, at den ny boligminister i sin godkendelse af Udviklingsplanen oplyste, at andelen af almene familieboliger ville ende på 31,8% – altså langt under lovens krav om max. 40%. Brøken burde nu ikke komme som en stor overraskelse.

At planen overopfylder lovens krav om nedrivninger, har vi i foreningsbestyrelsen, hvor Helle også sidder, vidst i et års tid. Det eneste overraskende er, at ministeren i sit brev uden forbehold indrømmer, at sådan er det. Uden at han af den grund ville overveje ændringer af planen.

Aarhus Kommune ville på intet tidspunkt indrømme, at deres forslag overopfyldte lovens krav. Den daværende boligminister ville heller ikke. Han anvendte kreative metoder til at opgøre matriklerne i et forsøg på at sminke kendsgerningerne. Kommunen ville ikke have beregningen med i aftaleteksten.

Men boligforeningen lavede sidste år et udspil, der byggede på den rigtige beregning – og det indebar, at vores forslag indeholdt nedrivning af i alt tre blokke i Gellerup. Altså langt mindre end kommunen krævede. Som bekendt ville borgmesteren ikke acceptere vores forslag. Vi orienterede naturligvis repræsentantskabet om, at vores forslag byggede på en beregning, som var korrekt.

Det eneste, der derfor overraskede mig, er selve den kendsgerning, at den nye minister i sin godkendelse – uden at være nødt til det – erkender, at planen overopfylder loven, hvilket kommunen aldrig har indrømmet, men hvilket vi altså vidste. Tallet var politisk uden betydning.

Et flertal i Folketinget gav borgmesteren dækning for planen. Punktum. Det var ud fra den kendsgerning, at repræsentantskabet tog stilling og vurderede, om vi skulle godkende planen eller risikere en statslig overtagelse med den usikkerhed, som dette ville indebære.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt