Afd. 32: Kampvalg for at komme i kollegiets bestyrelse

Afdeling 32 – Aarhus Kollegiet

Interessen for beboerdemokratiet er stor hos de unge i Aarhus Kollegiet

Tekst og fotos Helle Hansen

Der blev lokket med pizza og drikkevarer i invitationen til den stiftende generalforsamling i boligforeningens helt nye afdeling, Aarhus Kollegiet, som stod delvis færdig med 150 lejligheder klar til indflytning i september 2019. Om det var tilbuddet om pizzaen, vides ikke, men 30 unge mennesker mødte frem og deltog i mødet, der endte ud i kampvalg om at komme med i den fem mand store afdelingsbestyrelse.

Aarhus Kollegiets nye bestyrelse med suppleanter – fra venstre: Anne-Sophie Andersen, Philip Aagaard, Teis Weinreich, Sofus Harbo, Thorvald Zehmke, Lars Hansen, Peter Jellesen og Andreas Kure.

Aarhus Kollegiets nye bestyrelse med suppleanter – fra venstre: Anne-Sophie Andersen, Philip Aagaard, Teis Weinreich, Sofus Harbo, Thorvald Zehmke, Lars Hansen, Peter Jellesen og Andreas Kure.

Intro til beboerdemokratiet
Boligforeningens unge islæt Mathias Ottesen, der er formand for foreningsbestyrelsens beboerdemokratiudvalg, påtog sig opgaven at byde velkommen og indlede mødet. Han blev også formelt valgt til mødets dirigent.

Herefter tog boligforeningens direktør, Keld Laursen, over og fortalte om Gellerup og om hele baggrunden for kollegiet, der er en brik i den store Helhedsplan, som blev sat i værk for mere end ti år siden. Og de nye beboere fik viden om drømmene om et kollegie, hvor der er områder med klynger, der kan være med til at skabe gode rammer for nye fællesskaber.

Beboerdemokratiets ABC
Derefter fortsatte mødet med vedtagelse af et ordensreglement og vedligeholdelsesreglement, der var udsendt af administrationen. Forslag om større ændringer, som for eksempel ret til hundebesøg, blev henvist til efterårets ordinære beboermøde, hvor nye forslag kan behandles.

Herefter holdt Mathias Ottesen et kort oplæg om arbejdet i beboerdemokratiet med referencer til sin egen fortid som formand for boligforeningens andet kollegie med ungdomsboliger på Bronzealdervænget, afdeling 19.

Hans beretning om, hvad det kræver af indsats, skræmte ikke umiddelbart de unge. For da der blev bedt om kandidater til den nye afdelingsbestyrelse, var der seks, der meldte sig. Og så var det var nødvendigt med kampvalg.

De blå stemmesedler var i sving ved vedtagelsen af vedligeholdelses- og ordensreglementet.

De blå stemmesedler var i sving ved vedtagelsen af vedligeholdelses- og ordensreglementet.

Valgkamp
Fra salen lød et ønske om, at kandidaterne skulle præsentere sig selv og svare på spørgsmål om, hvad de ønsker at arbejde for i bestyrelsen, og hvilken erfaringer de har med i rygsækken. Og så måtte hver enkelt kandidat i gang med en lille valgtale, hvor der især blev slået på erfaringer fra diverse elevrådsarbejder og lysten til at arbejde for festudvalget.

Valgt til bestyrelsen blev Sofus Harbo, Theis Weinreich, Lars Hansen, Phillip Aagaard og Thorvald Zehmke. Suppleanter blev Anne-Sofie Andersen, Peter Jellesen og Andreas Kure.
Efterfølgende blev det besluttet, at medlemmerne af afdelingsbestyrelsen også er afdelingens repræsentanter i Brabrand Boligforenings repræsentantskab.

Debat under eventuelt
Sidste punkt, eventuelt, medførte en del snak og spørgsmål både omkring revner i taget, tv-kanaler og antennestik, brugen af plantekasser på taget samt chips til vaskerummet. Alt sammen spørgsmål, som den nyvalgte bestyrelse nu skal være med til at finde svar på.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt