Afd. 4: Cykel­sti­passage med udfordringer ved Gudrunsvej 44

Afdeling 4 – Gellerupparken

I porten ved Trille Lucassens Gade risikerer beboere at træde direkte ud blandt cyklende

Skræppebladets redaktion troede ikke vores egne øjne, da vi så, at beboerne i nr. 44 på Gudrunsvej nærmest har udgang til en cykelsti, som godt nok slutter og starter lige på hver side af porten, men hvilket næppe får cyklister til at stå af og trække gennem porten.

Udgangsdøren fra opgangen Gudrunsvej 44, hvor cykelstien starter og slutter lige på begge sider af porten. Kommunen har opsat to blomsterkummer, for at cyklisterne bliver nødt til at køre lidt uden om døren, hvis de ligesom cyklisten på billedet vælger ikke at stå af og trække.

Udgangsdøren fra opgangen Gudrunsvej 44, hvor cykelstien starter og slutter lige på begge sider af porten. Kommunen har opsat to blomsterkummer, for at cyklisterne bliver nødt til at køre lidt uden om døren, hvis de ligesom cyklisten på billedet vælger ikke at stå af og trække.

I sidste Skræppeblad bragte vi en lille notits om cykelstien og udgangen, hvor der er opsat to blomsterkummer for at stoppe cyklisterne.

I dette nummer følger vi op med udtalelser fra boligforeningens direktør, Keld Laursen, som Skræppebladet har stillet to spørgsmål.

Mener du, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for cyklister og fodgængere på stedet med de to opstillede blomsterkummer som beskyttelse?

”Jeg lægger normalt myndighedernes sikkerhedsvurdering til grund, og da løsningen her er godkendt af den kommunale vejmyndighed, må man anse løsningen for at være sikkerhedsmæssig forsvarlig,” svarer Keld Laursen.

Synes du, at det kunne være en god ide med et skilt indvendig på udgangsdøren fra Gudrunsvej 44, så beboere bliver advaret om, at de træder ud på en cykelsti?

”Det er en udmærket ide, og det gør vi gerne, hvis beboerne anmoder os om det. Jeg har dog ikke hørt fra de pågældende beboere i opgangen, at det skulle udgøre et problem. I øvrigt mener jeg, at præmissen for dit spørgsmål er forkert, idet man ikke træder ud på en cykelsti, men at man træder ud på en helle, som er skærmet for eventuelle cyklister ved de opstillede plantekummer. Derfra har fodgængeren mulighed for at orientere sig og krydse cykelstien – helt ligesom en buspassager, som træder ud af en bybus, har en afskærmet helle, hvorfra man kan orientere sig, inden man krydser cykelstien,” siger Keld Laursen

Kommunen arbejder på sagen

Skræppebladet har spurgt den lokale repræsentant fra Cyklistforbundet i Aarhus, Hans Martin Gårdhus, om hans vurdering.

”Jeg mener, det kunne være en god ide at sætte et skilt op indvendigt på udgangsdøren,” siger han.
På Skræppebladet vil vi følge op, hvis der bliver lavet tiltag, der højner cyklisters og forgængeres sikkerhed under porten.
Martin Løv Simonsen, vejingeniør hos Aarhus Kommune, har fortalt Skræppebladet, at vejmyndighederne er ved at undersøge forholdene på stedet og vender tilbage, hvis de finder en løsning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-03 Maj side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data