Afd. 3: Byrådet vil lave helheds­plan for Skovgårds­parken

Afdelimng 3 – Skovgårdsparken

10. juni vedtog byrådet, at de to afdelinger i Skovgårdsparken, AAB afdeling 24 og BB afdeling 3, skal have lavet en helhedsplan

Da jeg en sommerdag kom gående ind i Skovgårdsparken, åbnedes området op med en flot park med blandet vildtvoksende natur, friseret græs og mange legepladsområder og indhegnede boldbaner. Skovgårdsparken forekom som et smukt vedligeholdt område.

Grunden til, at Skræppebladet har besøgt Skovgårdsparken, er, at Aarhus Byråd har besluttet, at afdelingen skal have en helhedsplan. Grunden til dette er områdets status på ghettolisten, som Skovgårdsparken de seneste fire år har ligget på. Det betyder, at hvis afdelingen er på igen til december, så bliver den betegnet som en hård ghetto, og derefter, skriver ghettoloven, at der skal ske en reducering af familieboliger til 40 procent. Dette kan ske både ved nedrivninger, salg af boliger og opførelse af private lejeboliger.

Afdelingsbestyrelsen er imod planen, Iman Nasser, der er næstformand i Skovgårdsparken, siger, at bestyrelsen er uenig med kommunen.
”Vi tror faktisk, at kommunen vil lave nedrivninger, hvis vi kommer på ghettolisten igen i år, hvorfor vil de ellers lave en helhedsplan? Selvfølgelig betyder det, at der skal rives blokke ned,” mener hun.

Iman fortæller, at det har store omkostninger for beboerne at komme på den hårde liste. Det kan blandt andet komme til at betyde, at hele Sigridsvej fra AAB-afdelingen skal nedrives, så det er ikke sjovt for beboerne.

”Hvor skal beboerne så bo henne? Det er, præcist ligesom de har gjort med Gellerupparken og Toveshøj. Da de rev blokke ned, flyttede mange af beboerne fra de afdelinger her til Skovgårdsparken, så Skovgårdsparken kom på ghettolisten. Når de nu vil rive vores blokke ned, hvor skal folk så flytte hen? Så har de det samme problem, det løser ikke problemet, for så kommer andre afdelinger på listen. Det er ikke en løsning,” fastslår Iman Nasser.

”Til repræsentantskabsmødet, hvor vi skulle stemme om Udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, sagde jeg til Keld Albrechtsen, at vi ikke kan løse problemet på denne her måde. Vores ideer til løsning er, at vi ikke har nogen beboere på kontanthjælp, ingen kriminelle. Vi vil have beboere, der arbejder. Sådan kan man løse et problem i stedet for at kaste beboerne rundt. Det sidste år har vi arbejdet med at hjælpe folk med at komme i arbejde, og det skal vi fortsætte med,” siger Iman Nasser.

Skovgårdsparkens vildtvoksende natur, friseret græs og legepladser.

Skovgårdsparkens vildtvoksende natur, friseret græs og legepladser.

Spørgsmål til politikere

Efter byrådets beslutning har Skræppebladet stillet spørgsmål til to byrådspolitikere: Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet og Lone Norlander Smith fra Enhedslisten.

Hvorfor vil I i Socialdemokratiet lave en helhedsplan for Skovgårdsparken, selv om afdelingen endnu ikke er på den hårde ghettoliste?
Anders Winnerskjold svarer: ”Uanset om Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste (jeg hader det navn) eller ej, så er der behov for ekstra forandringsskabende indsatser i området.”

Hvorfor vil Enhedslisten ikke lave en helhedsplan?
Lone Norlander svarer: ”Enhedslisten er meget kritisk og afviser den helhedsplan, der bliver foreslået, da den indeholder muligheden for nedrivning af gode sunde nyrenoverede almenboliger. Vi vil i stedet for arbejde for at styrke de muligheder, der er for en øget social og økonomisk indsats til de beboere, der har brug for det i Skovgårdsparken.”

Vil I rive almene boliger ned i Skovgårdsparken?
”Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men fysiske forandringer bliver en del af det forberedende helhedsplansarbejde. Såfremt Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste, så må der maksimalt være 40 procent almene boliger i området,” fastslår Anders Winnerskjold.

Lone Norlandet er helt uenig: ”Vi vil ikke rive almene boliger ned. Det er en grundpille i vores velfærdssamfund, at vi vil sikre gode sunde boliger til en pris, mennesker har råd til at betale. Det er også fundamentalt, at vi sikrer vores medborgere, at de ikke bliver udsat for usikkerhed om deres hjem. Denne helhedsplan giver utryghed og er ikke med til at løse de udfordringer, der er i området”

Skal højhuset på Astridsvej genopføres efter nedrivningen?
”Vi er slet ikke så langt i processen,” svarer Anders Winnerskjold.
Lone Norlander fortæller, at Enhedslisten meget gerne vil se på en mulighed for at ændre på højhuset og de muligheder, der kan ligge i det.

”Her er beboerne naturligvis en del af løsningen. Hvad tænker og drømmer de om for deres område? Vi skal have beboerne med i arbejdet for ændringerne i Skovgårdsparken,” siger hun.

Hvad vil I gøre for at få beboerne i de almene boliger i arbejde? Der er mange der har mistet deres arbejde her under corona-krisen.
”Vi kommer til at styrke de beskæftigelsesmæssige tilbud i hele Aarhus – også for beboerne i Skovgårdsparken. Derudover er der også et særskilt fokus på indsatsen i området,” siger Anders Winnerskjold.

Lone Norlander fortæller, at de gerne vil have stort fokus på, at den boligsociale rådgivning og indsats forstærkes, samt have en forstærket indsats med fokus på de unge, der går ud af folkeskolen og gymnasiet.

”Det vil Enhedslisten stille forslag om til byrådet,” siger hun.


Kommentar fra boligforeningen

Den 9. juni havde administrerende direktør Keld Laursen og formand Keld Albrechtsen et læserbrev i Information, hvor de argumenterede mod en helhedsplan i Skovgårdsparken.

Overskriften lød: ”Man bekæmper ikke ulighed ved at rive 1.500 billige almenboliger ned”.

I læserbrevet stiller de spørgsmålstegn ved det forståelsespapir, som regeringen med støttepartier vedtog efter valget i 2019. Direktøren og formanden mener, at i Aarhus er kommunen i gang med at skabe yderligere ulighed ved at rive så mange boliger ned. ”For hvor skal dem med lave indkomster så bo?” spørger de.

”Med ghettoloven har de ledende politikere i Aarhus fået to gaver: De har fået et redskab, som sætter beboerdemokratiet ud af spil og skaber mulighed for at diktere nedrivninger. Og så er det en gratis omgang for kommunekassen, fordi pengene kan hentes eksternt i Landsbyggefonden, ” skriver Keld Albrechtsen og Keld Laursen.

Link

Kommentaren i Information: information.dk/debat/2020/06/bekaemper-ulighed-ved-rive-1500-billige-almenboliger

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-04 Juni side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Byrådet vedtager
    Afd. 3: Byrådet vil lave helheds­plan for Skovgårds­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data