Afd. 2: Hvordan går det med renoveringen i Søvangen?

Afdeling 2 – Søvangen

Det kommer til at tage endnu længere tid, inden de kommer i gang

Tekst Laurits Bloch, fotos Elsebeth Frederiksen

Tidspunktet for opstarten har i de mere end 10 år, som forberedelserne har stået på, naturligt nok haft stor interesse for beboerne, da renoveringen vil gribe drastiskt ind i beboernes hverdag i de tre år, som de etapeopdelte arbejder samlet set forventes at vare.

Efter licitationen i februar i år, var der forhåbninger til, at arbejdet ville være i gang nu. Nu forventes det at ske til næste år. Afdelingsbestyrelsen har dog fortsat haft stor mødeaktivitet, og der er især lagt et stort arbejde i formandens mødeforberedelse. På det seneste har de opgaver, der skal løses samtidigt med renoveringen, krævet flere møder.

Selvom renoveringen af blokkene stadig lader vente på sig, er Vaskerihaven ved at være et godt syn.

Selvom renoveringen af blokkene stadig lader vente på sig, er Vaskerihaven ved at være et godt syn.

Nye kabelinstallationer
Afdelingens leverandør af TV-signal og internet har opsagt den gældende aftale, og der skal tages stilling til fremtidige leverandører og det komplicerede forløb af installation af nyt kabelnet.

Som bekendt har leverandørmarkedet undergået store ændringer gennem årene, og dette indebærer, at der er en del komplikationer, der skal arbejdes tæt sammen med administrationen om at få klarlagt forud for, at bestyrelse og afdelingsmødet kan træffe de rigtige valg på et oplyst grundlag.

Råderetskøkkener
De planlagte køkkenudskiftninger, dels i forbindelse med renoveringen og dels for manges vedkommende i senere år, forudsætter udarbejdelse af et katalog over de forskellige valgmuligheder for beboerne.

Siden sidste år har flere leverandørmuligheder været undersøgt, og yderligere firmaer skal undersøges, men fra både firmaernes og vor egen administrations og bestyrelsens side er det et puslespil at få gennemført besøg og øvrige undersøgelser blandt andet som følge af covid-19-situationen.

Renoveringsprojektet i øvrigt
De fem prøvemure opført med henblik på valg af murværk er nu revet ned, og der er bygget en ny prøvemur med det endeligt besluttede udseende.

Som så ofte før er der henset til forløbet af den igangværende renovering i afdeling 1, Hans Brogesparken, der arkitektonisk ligner Søvangen. Der er opstået nogen bekymring over det arkitektoniske udtryk med de hvide vinduespartier og hvide altaner og karnappartier. Betonpartierne, der nu kan ses efter mere end et halvt år fra monteringen, fremstår smudsiggrå i stedet for hvide.

Der resterer fortsat endelig afklaring af forsikringsdetaljerne vedrørende beboernes indbo, ligesom hvorledes hensynet til kortest mulig tid med gener for beboerne vil blive indarbejdet i tidsplanerne.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt