Afd. 2: Hvordan går det med renove­ringen i Søvangen?

Afdeling 2 – Søvangen

Det kommer til at tage endnu længere tid, inden de kommer i gang

Tidspunktet for opstarten har i de mere end 10 år, som forberedelserne har stået på, naturligt nok haft stor interesse for beboerne, da renoveringen vil gribe drastiskt ind i beboernes hverdag i de tre år, som de etapeopdelte arbejder samlet set forventes at vare.

Efter licitationen i februar i år, var der forhåbninger til, at arbejdet ville være i gang nu. Nu forventes det at ske til næste år. Afdelingsbestyrelsen har dog fortsat haft stor mødeaktivitet, og der er især lagt et stort arbejde i formandens mødeforberedelse. På det seneste har de opgaver, der skal løses samtidigt med renoveringen, krævet flere møder.

Selvom renoveringen af blokkene stadig lader vente på sig, er Vaskerihaven ved at være et godt syn.

Selvom renoveringen af blokkene stadig lader vente på sig, er Vaskerihaven ved at være et godt syn.

Nye kabelinstallationer

Afdelingens leverandør af TV-signal og internet har opsagt den gældende aftale, og der skal tages stilling til fremtidige leverandører og det komplicerede forløb af installation af nyt kabelnet.

Som bekendt har leverandørmarkedet undergået store ændringer gennem årene, og dette indebærer, at der er en del komplikationer, der skal arbejdes tæt sammen med administrationen om at få klarlagt forud for, at bestyrelse og afdelingsmødet kan træffe de rigtige valg på et oplyst grundlag.

Råderetskøkkener

De planlagte køkkenudskiftninger, dels i forbindelse med renoveringen og dels for manges vedkommende i senere år, forudsætter udarbejdelse af et katalog over de forskellige valgmuligheder for beboerne.

Siden sidste år har flere leverandørmuligheder været undersøgt, og yderligere firmaer skal undersøges, men fra både firmaernes og vor egen administrations og bestyrelsens side er det et puslespil at få gennemført besøg og øvrige undersøgelser blandt andet som følge af covid-19-situationen.

Renoveringsprojektet i øvrigt

De fem prøvemure opført med henblik på valg af murværk er nu revet ned, og der er bygget en ny prøvemur med det endeligt besluttede udseende.

Som så ofte før er der henset til forløbet af den igangværende renovering i afdeling 1, Hans Brogesparken, der arkitektonisk ligner Søvangen. Der er opstået nogen bekymring over det arkitektoniske udtryk med de hvide vinduespartier og hvide altaner og karnappartier. Betonpartierne, der nu kan ses efter mere end et halvt år fra monteringen, fremstår smudsiggrå i stedet for hvide.

Der resterer fortsat endelig afklaring af forsikringsdetaljerne vedrørende beboernes indbo, ligesom hvorledes hensynet til kortest mulig tid med gener for beboerne vil blive indarbejdet i tidsplanerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 13
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data