Rest-areal ved siden af Højriis­parken kan blive til nyt lægehus i Brabrand

En privat bygherre er i gang med at udvikle et jordstykke, som ved et mageskifte kan give beboerne i afdeling 17 en række positive sidegevinster

Hvis alle ting falder på plads, så kan afdeling 17, Højriisparken, om halvandet års tid blive direkte nabo til et nye lægehus i Brabrand. Samtidig får afdelingen med 21 lejemål opgraderet sin parkeringsplads, får et nyt affaldssystem, får reduceret trafikstøjen fra Silkeborgvej og får desuden adgang til et nyt rekreativt område.

Arealet, det handler om, er et levn fra dengang, man nedlagde trinbrættet ved jernbanen og opførte Brabrandhus op mod det skrånende areal op til Silkeborgvej.

Fra venstre: Erik Vilhelmsen, Paw Simon Krogh, Gert Sørensen og Rene Qvist Jensen roser alle samarbejdet om projektet.

Fra venstre: Erik Vilhelmsen, Paw Simon Krogh, Gert Sørensen og Rene Qvist Jensen roser alle samarbejdet om projektet.

Win-win for alle

Der er dog stadig en mængde hurdler, som skal overstås. Først skal lokalplanen godkendes, før byggeriet måske kan komme i gang. Dette ’måske’ skal nu ikke tages for bogstaveligt, idet alle interessenter – bygherren Paw Simon Krogh, det eksisterende lægehus i Brabrandhus, kommunen, Højriisparken og Brabrand Boligforening – alle som én er hooked på, at lægehuset skal beholdes i Brabrand.

Efter lokalplanens godkendelse skal repræsentantskabet i Brabrand Boligforening på banen, idet repræsentantskabet skal godkende salget af grunden ved et mageskifte, der lidt forenklet sagt er salg af én rettighed mod at få adgang til en anden rettighed.

I dette tilfælde får Højriisparken adgang til en opgraderet parkeringsplads med fem ekstra pladser, som placeres på den anden side af den nye bygning. Det nye byggeri vil komme til at reducere trafikstøjen oppe fra Silkeborgvej, og afdelingen får fælles affaldssortering med det nye byggeri samt adgang til nyanlagt rekreativt område.

Godt samarbejde

“For at sikre sig bliver disse rettigheder tinglyst af Brabrand Boligforening, således at de ikke senere kan fjernes af en udefrakommende aktør,” oplyser Rene Quist Jensen fra boligforeningens projekt-afdeling, da Skræppebladet mødes på åstedet med ham, bygherre Paw Simon Krogh samt Gert Sørensen og Erik Vilhelmsen, henholdsvis kontaktperson og bestyrelsesmedlem i Højriisparkens afdelingsbestyrelse.

Når først lokalplanen er godkendt, kan der søges om byggetilladelse. Formentlig foreligger byggetilladelsen i februar-­marts 2021. Derefter kan bygningen opføres, hvilket forventes at tage op til et år. Så formentlig kan den nye tre en halv etagers bygning ses medio 2022.

“Men tidsplanen kan jo som bekendt skride af alle mulige årsager, så dette er et forsigtigt skøn af bygherren,” siger Paw Simon Krogh og fortæller, at intet af dette havde kunnet ladet sige sig gøre uden et megafint samarbejde mellem alle parter.
“Alle har været opsat på at finde løsninger inden for de juridiske begrænsninger, som kommunen og Brabrand Boligforening skal operere indenfor,” siger han.

Lægerne kan blive i Brabrand

Så skulle vi alle ikke krydse samtlige fingre og tæer for en lykkelig udgang på byggesagen, idet alle interessenter synes at være opsatte på at se processen til ende, så lægerne i Brabrandhus stadig kan yde service til det stigende antal børnefamilier i Brabrand og også tage flere patienter ind end de allerede nuværende 4200.

Og bygherre Paw Simon Krogh kan med stolthed og glæde se sit hjerne- og hjerteprojekt udvikle sig fra et lille barn, der tager sine første vaklende skridt til et fuldvoksent individ med egne handlemuligheder – i form af en ny bygning, hvor der både er adgang til læge på første sal, kontorer på anden sal og lejligheder i stuen og øverst oppe.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-08 December side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2020-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data