Kolofon

Skræppebladet nr. 8 – december 2020

ISSN 0906-267X
Kontor: Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6, 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året.
Oplag: 5600 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på: abonnement@skraeppebladet.dk

Kom med i redaktionen: Henvend dig til redaktionsekretær, et redaktionsmedlem, eller stil op på dit afdelingsmøde.
Indlæg sendes til
redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Redaktionssekretær:
Elsebeth Frederiksen, tlf. 42 95 63 18
redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk
Layout og internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Korrektur:
Niels Sørensen, niels.nscript@gmail.com
Tryk: CS Grafisk. På miljøvenligt papir
Tjek også Skræppebladet på
facebook.com/skraeppebladet

Redaktion:
Ansvarshavende redaktør: Helle Hansen
Laurits Bloch Tlf. 53 70 16 03 (afd. 2)
Allan Røhl (afd. 3)
Helle Hansen Tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Daniel Mantel Tlf. 52 72 31 45 (afd. 4)
Solveig Pedersen (afd. 5)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Peter Stampe Tlf. 60 62 12 86 (afd. 8)
Anders Nielsen Tlf. 31 27 21 09 (afd. 11)
Thor Utting Tlf. 42 79 69 30 (afd. 31)
Bo Sigismund (ikke-bolighavende) Tlf. 28 14 57 39
Irene Brandt-Møller (frivillig) Tlf. 53 80 65 03
Ulrik Ricco Hansen (frivillig) Tlf. 26 29 36 64

Forsiden:
Foto af Helle Hansen.
Aktivister i Joobs Have markerer ghettolisten: nu uden Skovgårdsparken.

Deadline Skræppebladet:
Fredag klokken 10.00
22. januar 2021 (udkommer 4. februar)
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt