Hvad foregår der egentligt?

Så skal boligforeningen atter have ny direktør, og en masse spørgsmål svirrer blandt beboerne

Den forrige direktør fratrådte i 2013 efter fremlæggelsen af den såkaldte Musmannrapport. Bortset fra afdøde Hans Esmann er der næppe mange repræsentantskabsmedlemmer, der har forstået den fuldt ud. Det har foranlediget, at boligforeningen er kommet i kommunens søgelys.

I alle organisationer som en boligforening er der en såkaldt etablerent, der hæfter for det hele med sin personlige økonomi og har arbejdsgiveransvar. Hvilken ansvarsfordeling er der egentlig aftalt mellem boligforeningen og foreningsbestyrelsen med dennes formand?

Hvorledes forestiller repræsentantskabet sig boligforeningens fremtidige ledelse? Det er afgørende for boligforeningens fremtid, hvilke aftaler der træffes.

Direktøren fratræder

Boligforeningens direktør siden 2014, Keld Laursen, har ifølge Aarhus Stiftstidende opsagt sin stilling.

Han begrunder den bl.a. med dårligt samarbejde med kommunens afdeling for teknik og miljø. Problemerne startede, da Brabrand Boligforening påbegyndte byggerier uden at have indhentet tilladelse.

Det var kotume, at tilladelsen ville blive givet med tilbagevirkende kraft, men kommunen indledte alligevel en undersøgelse af boligforeningen. Den pålagde ikke direktøren ansvar, men han har måttet leve med den belastning, at han kunne have risikeret at blive draget til ansvar med sin personlige økonomi.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data