Afd. 5: Toveshøjs nye beboerhus Laden indviet ved beboer­møde

Afdeling 5 – Toveshøj

Lille huslejestigning i afdeling 5, som godkendte den næste boligsociale helhedsplan

Mange fremmødte til beboermødet.

Beboerhuset Laden blev indviet med beboermødet som det første større møde, der foregik i et virkeligt dejligt og rummeligt beboerhus med plads til mange aktiviteter. Bestyrelsen har været på hårdt arbejde for at få det sidste gjort færdigt og for at få fastlagt udlejningspriser og regler for benyttelse af huset.

Beboerne har været inddraget i arbejdet i lang tid, de har været på en fælles bustur for at se på inspirationssteder. Processen med beboerinddragelse blev afsluttet med en workshop, så beboernes ideer blev medtænkt i beboerhusprojektet.

Afdelingen skal have en lejeindtægt på 100.000 kroner om året, for at huset løber økonomisk rundt. Bestyrelsens forslag om et prøveår til brugen af huset blev vedtaget.

Der var en dejlig afslappet stemning, og det summede med snak, før beboermødet startede. De 67 fremmødte havde grupperet sig rundt omkring bordene, så det store rum i Laden blev til fulde udnyttet, og alle tilstedeværende fik en dejlig oplevelse til beboermødet.

Renovering af blokkene

Andre emner fyldte i beretningen. Formand Anett Sällsäter Christiansen aflagde en detaljeret beretning, der rummede mange emner: Affald, der flyder rundt omkring, der er anskaffet to robotplæneklippere, videoovervågning virker, renovering af blokkene, beboerinddragelse, den nye udviklingsplan for Toveshøj og salg af jord.

Møde med borgmester

Bestyrelsen har haft møde med borgmester Jacob Bundsgaard, der blev vist rundt i afdelingen. Resultatet af mødet blev, at Toveshøj og kommune vil arbejde videre med en udviklingsplan for Toveshøj i positivt konstruktivt samarbejde fremover.

Beboerne skal høres

Anett lagde vægt på, at det er vigtig, at beboerne bliver inddraget i renoveringen af blokkene, specielt fremhævede hun utilfredsheden med den manglende medinddragelse i renoveringen af blok A17.

”Politikerne havde blandet sig for meget i udviklingsplanerne og renoveringsprojekterne, det ville være dejligt, hvis politikerne kan lade være at blande sig i dette fremover,” sagde Anett Sällsäter Christiansen. Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

Stort overskud

For regnskabsåret 2020 var der overskud, mens der var et mindre optimistisk budget for regnskabsåret 2022, med en lille huslejestigning indlagt.
Regnskabet blev forelagt af administrationschef Susanne Witting, der fortalte, at overskud i 2020 var på næsten en million kroner. Budgettet for 2022 ser ikke så lovende ud. Bestyrelsen foreslog derfor en huslejestigning på en procent. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Den nyvalgte bestyrelse.
Foto
Bo Sigismund

Mange beboere kommet i arbejde

156 beboere fra Toveshøj og Gellerup er kommet i arbejde eller uddannelse i samarbejde med den boligsociale indsats. Et godt resultat, der viser, at beboerne i de almene boliger kan noget, når der gøres en indsats.

Den store indsats på det boligsociale område fortsætter de næste fire år, hvor afdelingen satser på at udarbejde en ny boligsocial helhedsplan, som blev præsenteret af lederen af Det Boligsociale Hus, Jesper Larsen. Den kommende Boligsociale Helhedsplan skulle vedtages på mødet, og det blev den med stort flertal.

Genvalg til hele bestyrelsen

Da der var valg, genopstillede hele bestyrelsen, og til den blev følgende valgt, så den består af Abbi Mohamoud, Nawal Mohamoud Hadji, Ilham Mohamed Abdulmalik Farah, Fardowso Abdi Nuur Diiriye, Maria Breil og Anett S. Christiansen. 1.-suppleant blev Randa Rawan og Solveig Pedersen blev 2.-suppleant.

Til Skræppebladets redaktion blev Shukri Mahad valgt.

Herefter smørrebrød og øl og sodavand til de 67 beboere, der var til stede. Toveshøj har på grund af corona ikke haft beboermøde de sidste to år, derfor dejligt med så stort et fremmøde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 16-17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data