Artikler med emnet folketing

I alt 77 sider blev fundet. Her vises (resultatside 3)

Læs mere

René Skau vil have bolig-bølleregister

Der er simpelthen personer, som ikke er egnede til at bo i en almen boligforening. Derfor skal de forvises fra at bo alment i Danmark, og så må andre samle dem op. De kan f.eks. bo i et øde hus på landet. Den markante melding kommer fra folketingsmedlem René Skau Björnsson, der ifølge DR P4 Østjylland vil have Folketinget til at lave en ny lov, som tillader et fælles register over

Blog: torsdag 18. marts 2010
debat • politik • Kommentar­spor (2)
Læs mere

Protestgruppe imod Helheds­plan for Gellerup

Beboere i nedrivningstruede blokke i Gellerupparken har dannet et protestgruppe. Der indsamles underskrifter, og i sidste uge blev der afholdt et beboermøde for at mobilisere kræfterne mod nedrivning af blokke. Beboerne bakkes op af aktivister fra Enhedslisten og den skarpe lejer-advokat Bjarne Overmark fra Randers. Juraen er med de protesterende beboere, hvis et flertal er imod nedrivninger: "Så har de gode muligheder for at forhindre det. Det bliver en tung gang

Blog: onsdag 3. februar 2010
Gellerupparken Kommentar­spor (1)

Beboere kan blokere for planen

Mens Keld Albrechtsen som næstformand i Brabrand Bolig­forening taler varmt for helheds­planen, arbejder partifæller for at spænde ben for omdannelsen af Gellerup

Det er ikke kun i byrådet, at der skal skabes flertal for den milliarddyre helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Beboerne i Gellerup kan også sinke processen, hvis et flertal er imod planen. De 1.775 husstande i Gellerupparken og 625 i Toveshøj bliver således spurgt om deres holdning, når den endelige plan foreligger, sandsynligvis efter sommerferien, oplyser Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening. Et almindeligt flertal er nok til at

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Møde i Yggdrasil om Helheds­planen

Om BBO´s eget forslag til Helheds­plan for Gellerup og Toveshøj

Brabrand boligforening havde indkaldt Gellerup beboerne i fem blokke til et møde i beboerhuset Yggdrasil den 23/11-2009. Det var beboere fra lejlighederne i de boliger, som efter Brabrand Boligforenings eget forslag var udset til nedrivning eller til ombygning. Formand for Gellerupparken Helle Hansen bød velkommen, indledere var Brabrand Boligforenings forhandlere i Den Politiske Styregruppe (se faktaboks) direktør Torben Over­gaard og næstformand i Brabrand Boligforening Kjeld Albrechtsen. Stort fremmøde Selv

Magasinet 2010-01 Februar Artikler
Gellerupparken, Toveshøj kommentarer • Kommentar­spor (1)

Svar: Lejerne ekstrabeskattes af de borgerlige

I novembernummeret af skræppebladet har Ole Vad Odgaard (OVO) et indlæg om ekstrabeskatning af lejerne. OVO påstår, at hvis de Radikale, SF og Socialdemokraterne i foråret havde stemt nej til et forslag fra regeringen om bl.a. at lægge moms på boligadministration, ja så var regeringen ikke kommet igennem med sit forslag. Det er desværre ikke rigtigt. Vælgerne har sammensat Folketinget således at V og K, sammen med Dansk Folkeparti har flertal.

Magasinet 2010-01 Februar Læserbreve
Læser­breve • kommentaren
Læs mere

Debatredaktion dec. '09

Tema-debat i Skræppe­bladet

Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk syge i boligområderne Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen "Er din nabo psykisk syg". Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig. Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde. Skræppebladet følger

Magasinet 2009-10 December Debat
Gellerupparken debat • debatredaktion • kommentarer • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Folketinget må finde penge til en psykiatriplan

Tema-debat: "Er din nabo psykisk syg"

I folketingets boligudvalg og socialudvalg mærker vi tydeligt det stadigt stigende antal mennesker med psykiske problemer, der kommer ud i vores boligområder uden at have fået den nødvendige behandling og hjælp til udflytningen. Flere borgere henvender sig pr. mail og telefon for at høre, hvordan folketinget, men også de selv, kan hjælpe med at løse de udfordringer, det giver. År for år forsvinder sengepladserne på vores psykiatriske afdelinger rundt

Magasinet 2009-10 December Debat
debat • politik
Læs mere

Özlem Sara Cekic: mønsterbryder og tokulturel

Mandag den 19. oktober kan du møde Özlem Sara Cekic på Gellerup Bibliotek kl. 16-18. Hun er medlem af Folketinget for SF, og hun er kendt  for at have udgivet bogen "Fra Føtex til Folketinget", der er hendes personlige fortælling om en lang rejse, der starter i Tyrkiet og - foreløbig - ender i det danske Folketing. Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. Özlem Cekic er forfatter

Blog: fredag 9. oktober 2009
Kalender Kalender 2009

Lejere ekstrabeskattes

Moms på boligadministration

Folketinget har nu vedtaget moms på boligadministration og dermed tilføjet de fleste beboere i almene boliger en højere husleje, det falder helt i tråd med regeringens klassepolitik med ekstrabeskatning af lejere i almene boliger. Regering har med støtte fra Dansk Folkeparti til gengæld gennemført store skattelettelser for de rige. Ekstrabeskatning af lejere er også udført på anden måde; her kan nævnes Dansk Folkeparti og VK-regeringens konfiskation af milliarder fra

Magasinet 2009-09 November Kommentaren
Kommentar
Læs mere

Eksotisk dans på Engdalskolen

Simon Emil Ammitzbøl og andre folketingsmedlemmer i Kulturudvalget så på, da 4. og 5. klasser fra tre århusianske skoler spillede og dansede eksotisk på Engdalskolen i Brabrand. Børnene viste, hvordan man spiller afrikanske trommer og hvordan man danser i indien. Politikerne var på besøg for at høre mere om projektet "World Music Center" (fra Århus Musikskole), hvor skoleelever i et halvt år lærer om musik og dans fra andre verdensdele. Børnene

Blog: mandag 14. september 2009

Bolig­forening må sælge jord - Gellerup­parken må ikke

Ministersvar: Braband Boligforening og afdeling 4 Gellerupparken ejer jord langs Ringvejen ind mod Gellerupparken. Det har hidtil været en forudsætning for at kunne gennemføre Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, at de penge som tjenes ved et salg af jord skulle bruges til at finansiere helhedsplanen. Men dette er ikke lovligt med nuværende lovgivning. Og der er vidt forskellige regler for jord, der ejes af boligforeningen og for jord, der ejes af

Blog: mandag 6. juli 2009
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Helheds­plan for Gellerup bygger på ulovligheder

Den aftale som Århus Kommune og Brabrand Boligforening har indgået om kvarterløft for Gellerupparken og Toveshøj kan slet ikke lade sig gøre uden, folketinget laver nye love. Økonomien er baseret på, at boligforeningen kan bruge de penge, som indkasseres ved salg af grunde. Men det er ulovligt. Pengene skal derimod sendes direkte til Landsbyggefonden. Også planen om at sælge en boligblok som ejerlejligheder med tilhørende ejerforening er ulovlig. Som loven

Blog: torsdag 25. juni 2009
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Gellerup er populært udflugtsmål for politikere

Ritt Bjerregaard besøger Gellerupparken i dag: Gellerup der for mange (usandt) er lig med Gellerupparken er et meget populært udflugtsmål for politikere fra København og Folketing. Området er ikke plaget af den omfattende bandekrig, som for tiden kun raser i København. Da der sidste år var mange påsatte brande i hovedstaden, Odense og Århus var Gellerup hårdt ramt, men en flerstrenget indsats har givet området ro. Ritt Bjerregaard besøgte i dag

Blog: onsdag 18. marts 2009
Gellerupparken
Læs mere

Håb om mere alment nybyggeri

Lovændring på vej: De seneste fem år er der næsten ikke påbegyndt alment nybyggeri. Niveauet er sunket til det lavest i 38 år, bl.a. fordi det har været svært at opføre almene boliger under det minimumbeløb pr. kvadratmeter som er fastsat af Folketinget. I går indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale, som forhåbentlig sætter gang i byggeriet af 4-5.000 nye almene boliger om året. Lovforslaget forventes

Blog: fredag 27. marts 2009

Justitsminister foreslår mere overvågning

Justitsminister Brian Mikkelsen vil i næste folketingsår (dvs. tidligst i oktober) fremsætte et lovforslag, der giver mulighed for at overvåge områder med offentlig adgang i boligområder. Det sker efter pres fra især landets boligforeninger, hvor 10 ud af 13 af de største ønsker mere overvågning. Der bliver i første omgang givet tilladelse til overvågning af parkeringspladser, stier og andre områder med offentlig adgang i boligforeninger og belastede områder inklusiv nabobebyggelser. Også

Blog: torsdag 19. februar 2009
Gellerupparken Kritik-omtale
Læs mere

Brabrand Christiansborg - tur retur

Interview med René Skau Björnsson, som både sidder i Folketinget for Socialdemokratiet og er medlem af forenings­bestyrelsen i Brabrand Bolig­forening

På en flot forårsdag d. 17. april havde Skræppebladet sat René Skau Björnsson i stævne. Mødet skulle foregå på René Skau Björnssons kontor på Christiansborg. René Skau Björnsson er cand. econ (økonom fra Aarhus Universitet). Han bor i Brabrand sammen med sin hustru og deres to børn. ? - Jeg synes det går rigtig godt i spænd. Jeg får meget ud af at have "fingrene nede

Magasinet 2008-04 Maj Artikler
Højriisparken politik
Læs mere

Et anderledes politisk landskab

På bjørnbakkernes tid var betingelserne anderledes.

I slutningen af 1800-tallet var de politiske spilleregler anderledes, end dem vi kender i dag. Valgene til folketinget foregik i enkeltmandskredse, og afstemningerne var offentlige. De valgte rigsdagsmænd fik ingen løn Valgene skete egentlig ikke efter ideologi, men efter om kandidaten kom fra by eller land. Byboerne og de fåtallige godsejere stemte på højre. Alle på landet stemte på venstre, der repræsenterede alle landboere fra velhavende gårdmænd til den

Magasinet 2007-09 November Artikler
politik • Kommentar­spor (1)

Sider med emnet folketing anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data