Lejere ekstrabeskattes

Moms på boligadministration

Folketinget har nu vedtaget moms på boligadministration og dermed tilføjet de fleste beboere i almene boliger en højere husleje, det falder helt i tråd med regeringens klassepolitik med ekstrabeskatning af lejere i almene boliger. Regering har med støtte fra Dansk Folkeparti til gengæld gennemført store skattelettelser for de rige.
Ekstrabeskatning af lejere er også udført på anden måde; her kan nævnes Dansk Folkeparti og VK-regeringens konfiskation af milliarder fra Landsbyggefonden, penge ind­betalt af lejere i almene boliger til vedligeholdelse.

Ved afstemning om lovforslaget undlod både Radikale, SF og So­cialdemokraterne at stemme, selv om de alle var imod moms af bolig­administration. Enhedslisten stemte som eneste parti imod loven.

I Beboerbladet (udgivet af BL) august 2009 er der denne forklaring fra so­cial­demokraternes boligordfører Tho­mas Jensen: Fordi loven var et kludetæppe af en række skattepolitiske tiltag, og at andre af dem var gode. Derfor stemte Socialdemokraterne ikke imod.

Dette er et eksempel på hvordan den borgerlige V K-regering ma­nøv­rerer, støttet af Dansk Folke­parti, – regeringen kan lokke op­po­si­tionspartierne, – undtagen En­heds­listen, til at pålægge lejerne en ekstraskat.

Ved sammen med Enhedslisten, at stemme imod forslaget, kunne Radikale, SF og Socialdemokraterne have nedstemt forslaget, men VK regeringen og dens støttepartier skal altså blot præsentere tingene i et kludetæppe, så er disse partier desværre også villige til at glemme lejerne!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-09 November
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2009-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data