Debatredaktion dec. ’09

Tema-debat i Skræppebladet

Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk syge i boligområderne

Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen ”Er din nabo psykisk syg”. Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig. Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde.

Debat, farve

Skræppebladet følger op

I dette nummers debatsider er der tre indlæg, som omhandler forskellige synsvinkler på spørgsmålet.

Formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen, ser det som en opgave for foreningen at skabe boligtilbud til denne type borgere. Samtidig pointerer han, at det ikke må gå ud over boligafdelingernes gode indre liv. Herudover undrer han sig over, at de store ekstraomkostninger, der er ved at huse denne del af befolkningen, primært betales af beboerne i den almene sektor. Det sker direkte i den enkelte boligforening og indirekte via bevillinger fra landsbyggefonden. Landsbyggefonden er penge betalt af beboere i den almene sektor.

René Skau Björnsson, der er folketingsmedlem og medlem af foreningens bestyrelse, skriver om de psykisk syge set fra en landspolitisk synsvinkel. René mener, at staten ikke har bevilget tilstrækkelige midler til at løse de problemer, der er inden for området. Penge til at skabe anstændige leveforhold og bedre behandlinger af de psykisk syge.

Vagn Krarup Holst stiller en række væsentlige spørgsmål om, hvilken viden der er om de psykisk syge blandt indvandrefamilier i Gellerupområdet. Disse spørgsmål vil vi arbejde på at få belyst nærmere i næste nummer.

Skræppebladet fortsætter debatten i februarnummeret

Debatredaktionen har kontakt med flere indlægsholdere, der endnu ikke er færdige med at skrive. Derfor vil debatten blive fortsat i næste nummer.
Læserne opfordres til at komme med nye indlæg eller kommenterer de skrevne indlæg. Det kan ske i form af nye læserbreve eller som kommentarer til vores internetudgave.

Debatten i de kommende måneder

I januar måned udkommer Skræppebladet ikke. I februarnummeret forventer vi en række indlæg om den nye helhedsplan for Gellerupområdet. En dispositionsplan vil blive offentliggjort i november/december måned, og foreningens repræsentantskab skal behandle den i februar/marts. Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc, etc.

TILFØJELSE (kun online):

Der er overstregede sætninger i ovenstående afsnit, da oplysningerne ikke er gældende. Formand for Gellerupparken Helle Hansen skriver:
Det er den gamle tidsplan, som I skriver om – den er igen blevet skubbet mindst 3-4 måneder frem … således, at dispositionsplanen nu tidligst bliver fremlagt til februar – og så er der to måneders høring, og så den skal først til behandling i afdelinger/repræsentantskab samt byråd i maj /juni… (og ingen kan garantere, at vi overholder den tidsplan)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Forsinkelse af helhedsplan Gellerup:
Link: skraeppebladet.dk/2009/12/forsinkelse-af-helhedsplan-gellerup-var-planlagt/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data