Debatredaktion dec. ’09

Tema-debat i Skræppebladet

af debatredaktør Hans Esmann Eriksen. Illustration af Jesper Ankjær

Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk syge i boligområderne
Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen ”Er din nabo psykisk syg”. Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig. Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde.

Debat, farve

Skræppebladet følger op
I dette nummers debatsider er der tre indlæg, som omhandler forskellige synsvinkler på spørgsmålet.

Formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen, ser det som en opgave for foreningen at skabe boligtilbud til denne type borgere. Samtidig pointerer han, at det ikke må gå ud over boligafdelingernes gode indre liv. Herudover undrer han sig over, at de store ekstraomkostninger, der er ved at huse denne del af befolkningen, primært betales af beboerne i den almene sektor. Det sker direkte i den enkelte boligforening og indirekte via bevillinger fra landsbyggefonden. Landsbyggefonden er penge betalt af beboere i den almene sektor.

René Skau Björnsson, der er folketingsmedlem og medlem af foreningens bestyrelse, skriver om de psykisk syge set fra en landspolitisk synsvinkel. René mener, at staten ikke har bevilget tilstrækkelige midler til at løse de problemer, der er inden for området. Penge til at skabe anstændige leveforhold og bedre behandlinger af de psykisk syge.

Vagn Krarup Holst stiller en række væsentlige spørgsmål om, hvilken viden der er om de psykisk syge blandt indvandrefamilier i Gellerupområdet. Disse spørgsmål vil vi arbejde på at få belyst nærmere i næste nummer.

Skræppebladet fortsætter debatten i februarnummeret
Debatredaktionen har kontakt med flere indlægsholdere, der endnu ikke er færdige med at skrive. Derfor vil debatten blive fortsat i næste nummer.
Læserne opfordres til at komme med nye indlæg eller kommenterer de skrevne indlæg. Det kan ske i form af nye læserbreve eller som kommentarer til vores internetudgave.

Debatten i de kommende måneder
I januar måned udkommer Skræppebladet ikke. I februarnummeret forventer vi en række indlæg om den nye helhedsplan for Gellerupområdet. En dispositionsplan vil blive offentliggjort i november/december måned, og foreningens repræsentantskab skal behandle den i februar/marts. Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc, etc.

TILFØJELSE (kun online):
Der er overstregede sætninger i ovenstående afsnit, da oplysningerne ikke er gældende. Formand for Gellerupparken Helle Hansen skriver:
Det er den gamle tidsplan, som I skriver om – den er igen blevet skubbet mindst 3-4 måneder frem … således, at dispositionsplanen nu tidligst bliver fremlagt til februar – og så er der to måneders høring, og så den skal først til behandling i afdelinger/repræsentantskab samt byråd i maj /juni… (og ingen kan garantere, at vi overholder den tidsplan)
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt