Debatredaktion feb. ’10

Debatredaktion

af debartedaktør Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Amkjær

Psykisk syge i boligområderne
Vagn Krarup Holst kom i sidste nummer med en række vigtige spørgsmål om antallet af psykisk syge i Gellerup-/Toveshøjområdet. Skræppebladet arbejder på at skaffe informationer, men det er ikke enkelt.

Poul Nyrup Rasmussen har engageret sig i det Sociale Netværk, der arbejder for de psykisk syge. Poul Nyrup har sendt Skræppebladet sin personlige kommentar til debatten. Indlægget beder os se på mennesket frem for sygdommen og giver links til nogle af de hjemmesider, hvor emnet er yderligere belyst.

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med den nye konservative Rådmand i Århus kommune Marc Perera. Marc fortæller om sit syn på den almene sektor og helhedsplanen. Næstformanden for bestyrelsen Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, samtidigt med at Marc har haft mulighed for at komme med en duplik.

I de kommende måneder vil Skræppebladet forsøge at få samtaler med andre politikere, således at vi kan give en alsidig belysning af den dispositionsplan, der kommer til debat i foråret.

Debat, farve

Debatten i de kommende måneder
En dispositionsplan for helhedsplanen bliver debatteret i næste nummer. Alle læsere opfordres til at komme med der bedes sendt til debatredaktøren på adressen debat@skraeppebladet.dk.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt