Debatredaktion feb. ’10

Debatredaktion

Psykisk syge i boligområderne

Vagn Krarup Holst kom i sidste nummer med en række vigtige spørgsmål om antallet af psykisk syge i Gellerup-/Toveshøjområdet. Skræppebladet arbejder på at skaffe informationer, men det er ikke enkelt.

Poul Nyrup Rasmussen har engageret sig i det Sociale Netværk, der arbejder for de psykisk syge. Poul Nyrup har sendt Skræppebladet sin personlige kommentar til debatten. Indlægget beder os se på mennesket frem for sygdommen og giver links til nogle af de hjemmesider, hvor emnet er yderligere belyst.

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj

I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med den nye konservative Rådmand i Århus kommune Marc Perera. Marc fortæller om sit syn på den almene sektor og helhedsplanen. Næstformanden for bestyrelsen Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, samtidigt med at Marc har haft mulighed for at komme med en duplik.

I de kommende måneder vil Skræppebladet forsøge at få samtaler med andre politikere, således at vi kan give en alsidig belysning af den dispositionsplan, der kommer til debat i foråret.

Debat, farve

Debatten i de kommende måneder

En dispositionsplan for helhedsplanen bliver debatteret i næste nummer. Alle læsere opfordres til at komme med der bedes sendt til debatredaktøren på adressen debat[AT]skraeppebladet[DOT]dk.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 24
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data