Debatredaktionen juli ’10

af Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Ankjær

Vi skal kunne tage fat i de vanskelige problemer
For et år siden holdt redaktionen i skræppebladet et seminar for at finde metoder til at blive et bedre blad for vores læsere. Debatredaktionen var et af resultaterne.

Hvordan er det så gået? Sådant et spørgsmål er svært at svare på for en redaktør, der selv synes, at debat af specielt vanskelige emner er væsentligt.

Debatemner er blevet rejst, aktører fra foreningens medlemskreds er blevet udæsket et svar – og det har ikke altid været let. Hvorfor og hvornår skal man som enkeltperson tage ansvar for at ytre sig i den interne debat?
Erfaringen viser, at det er lettest at få personer, der i forvejen er involveret i boligforeningen eller etniske foreninger til at svare. Det er få “private”, der griber fjederpennen for at ytre sig.

Det har været glædeligt at se, når den enkelte samler sig sammen til at beskrive en af de udfordringer, vi bør løse, for at boligforeningen kan blive bedre at bo i.

De etniske foreningers rolle
En af de væsentlige emner, der har været berørt, var chikane af unge etniske danske kvinder i Gellerup/Toveshøj-området. I dette nummer har en af de andre etniske foreninger taget spørgsmålet op og stillet det væsentlige spørgsmål – Hvad kan vi som forældre og forening gøre for at forbedre stemningen og omgangsformerne i vores område?

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj
I dette nummer bringer skræppebladet et interview med Rådmand Hans Halvorsen. Hans Halvorsen lægger vægt på, at det ikke alene fysiske forbedringer, der er behov for. Det drejer sig også om at skabe grundlag for, at flere af dem, der bor i området, bliver aktive medlemmer af lokalsamfundet og kan forsørge sig selv.

Denne synsvinkel bliver understreget i Keld Albrechtsens kommentar samt i hans rapport fra et besøg i Amsterdam, hvor representanter fra boligforeningen så på Hollandske erfaringer med byfornyelse

Debatten i de kommende måneder
Nu er høringsfasen om dispositionsplanen gennemført. Kommunen, politikere og Brabrand Boligforening tygger stadig på, hvorledes de mange borgerindlæg skal tolkes. Vi håber, at der i næste nummer kan fortælles om, hvordan dispositionsplanens fremtid ser ud

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt