Debat

Debatredaktion

Hvordan bliver boligforeningen endnu bedre?

For første gang siden højrenteperioden har Brabrand Boligforening udlejningsproblemer i flere af afdelingerne. Det er et udtryk for, at vores konkurenceevne i forhold til andre boligforeninger og andre boligformer ikke er god nok.

Med den storstilede helhedsplan prøver foreningen at få staten og kommunen til at hjælpe.

Vi kan også spørge. Kan vi blive bedre? Hvad kan vi selv gøre for at blive bedre?

For at få inspiration til at besvare disse spørgsmål vil Skræppebladet i de kommende måneder bringe artikler fra andre boligforeninger hvor man har fundet nye og spændende læsninger og hermed bidrage til en debat her i bladet. Hvis du som læser kender en forening eller afdeling, hvor vi kan få inspiration, så tøv ikke med at kontakte debatredaktionen

Er ævl og kævl vejen til en dårligere forening?

Et af de steder, hvor Brabrand Boligforening efter min ringe mening kan blive bedre, er til at skabe en mere respektfuld dialog når vi gennemfører vore møder. Det har jeg skrevet en kommentar om, der er bragt i dette blad. Det spørgsmål jeg rejser kan muligvis opfattes som kontroversielt i vores forening, derfor vil jeg gerne opfordre alle til at komme med læserindlæg om emnet.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj

I dette nummer bringer skræppebladet en gennemgang af de vigtigste tendenser ved høringssvarene til helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj.

Det er glædeligt at se, hvor mange fra området der har engageret sig i den offentlige debat ved at komme med et indlæg eller deltage i en underskriftsindsamling. Debat og dialog kan muliggøre at der ses nye muligheder og løsninger.

Vi må håbe på, at de løsninger og muligheder der er peget på i høringsfasen bliver inddraget i det endelige forslag således at beboerne kan se nytten af at deltage i den demokratiske debat.

Debatten i de kommende måneder

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc..

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-07 September side 14 forsiden af magasinet 2010-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data