Debat

Debatredaktion

af debatredaktør Hans Esmann Eriksen

Hvordan bliver boligforeningen endnu bedre?
For første gang siden højrenteperioden har Brabrand Boligforening udlejningsproblemer i flere af afdelingerne. Det er et udtryk for, at vores konkurenceevne i forhold til andre boligforeninger og andre boligformer ikke er god nok.

Med den storstilede helhedsplan prøver foreningen at få staten og kommunen til at hjælpe.

Vi kan også spørge. Kan vi blive bedre? Hvad kan vi selv gøre for at blive bedre?

For at få inspiration til at besvare disse spørgsmål vil Skræppebladet i de kommende måneder bringe artikler fra andre boligforeninger hvor man har fundet nye og spændende læsninger og hermed bidrage til en debat her i bladet. Hvis du som læser kender en forening eller afdeling, hvor vi kan få inspiration, så tøv ikke med at kontakte debatredaktionen

Er ævl og kævl vejen til en dårligere forening?
Et af de steder, hvor Brabrand Boligforening efter min ringe mening kan blive bedre, er til at skabe en mere respektfuld dialog når vi gennemfører vore møder. Det har jeg skrevet en kommentar om, der er bragt i dette blad. Det spørgsmål jeg rejser kan muligvis opfattes som kontroversielt i vores forening, derfor vil jeg gerne opfordre alle til at komme med læserindlæg om emnet.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj
I dette nummer bringer skræppebladet en gennemgang af de vigtigste tendenser ved høringssvarene til helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj.

Det er glædeligt at se, hvor mange fra området der har engageret sig i den offentlige debat ved at komme med et indlæg eller deltage i en underskriftsindsamling. Debat og dialog kan muliggøre at der ses nye muligheder og løsninger.

Vi må håbe på, at de løsninger og muligheder der er peget på i høringsfasen bliver inddraget i det endelige forslag således at beboerne kan se nytten af at deltage i den demokratiske debat.

Debatten i de kommende måneder
Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc..
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt