Leder

Den demokratiske indsats…

…er vores fælles ansvar.

Atter er det tid til afdelingsmøder, og i de fleste afdelinger er der som vanligt valg til afdelings­bestyrelserne. Det er altså her, at du som beboer har direkte indflydelse på, hvem der varetager dine inter­esser i afdelingen i det daglige. Du kan jo selv stille op og tage del i arbejdet, eller blot vælge at stemme på én af de personer, som stiller op til posterne.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage del i den demokratiske process, som bestyrelsesarbejdet og valget dertil er.

Lad dine repræsentanter vide, at du faktisk sætter pris på, at de tager arbejdet på sig med alle de timer, som skal lægges i det, og med alle de beslutninger, der skal tages. Der skal nogen gange indgås et kompromis, som resulterer i en løsning, du hellere havde set anderledes; men den var formodentlig velbegrundet, og i boligforeningen spiller hensynet til fællesskabet en væsentlig rolle.

Som Hans Esmann skriver i kommentaren i dette num­mer, kan der i en bestyrelse være kort afstand fra samarbejde til modarbejde. Der skal så lidt til, for at det, der burde være et samlingspunkt for mennesker med et fælles mål om at arbejde til alles bedste, bliver en kampplads, hvor det pludselig handler om ens egen interesser.

Jeg tror, at nøgleordene for det gode samarbejde er åbenhed, kommunikation og tillid til hinanden.

Hvis man som bestyrelsesmedlem er åben omkring si­ne egne holdninger til tingene og taler med si­ne medbestyrelsesmedlemmer om dem, giver man forhåbentlig også dem plads til at ytre deres me­ninger og holdninger, sådan at man sammen kan nå til enighed. Den ene gang kan den ene være nødt til at bøje af på sin holdning, en anden gang er det den anden; men så længe man respekterer hinandens holdninger og viser respekt over for dem, vil diskussioner være frugtbare og føre til løsninger til fælles bedste.

Med ønske om gode
og vellykkede beboermøder,
velkommen tilbage
fra sommerferie til alle.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-07 September side 2 forsiden af magasinet 2010-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data