Artikler med emnet redaktion

I alt 131 sider blev fundet. Her vises (resultatside 4)

Læs mere

Vil DU lære noget om magasinproduktion og tjene lidt penge?

Skræppe­bladet søger to medhjælpere til bladproduktion

Redaktionssekretær/it-supporter og korrekturlæser Som hjælp til den frivillige redaktion søges to stabile deltidsansatte med hver ca. ti timer pr. nummer. Stillingerne er velegnede for personer, der ønsker eller har erfaring med magasinproduktion, og som gerne også har interesse for den almene boligsektor. Arbejdsområder og kvalifikationsønsker er: Deltage i et månedligt fyraftens-redaktionsmøde Udarbejde referater I samarbejde med den ansvarshavende redaktør sikre, at it-systemerne fungerer og arbejdsbeskrivelserne

Magasinet 2011-07 September Artikler
Kalender Kalender 2011 (5) Kommentar­spor (1)

Lederen

Kom til afdelings­møderne og vælg dine repræsentanter

Årets afdelingsmøder står for døren. Her debatteres de store og små beslutninger, der skal foretages, og der vælges beboerrepræsentanter til afdelingsbestyrelser, FAS og Skræppebladet. Beboerdemokratiet er et særkende for de almene boliger og andelsboligforeninger. Her kan den enkelte få indsigt i, og være medbestemmende, om den enkelte afdelings forhold. Et beboerdemokrati bliver ikke bedre, end de beboere der bliver valgt ind til at varetage beboernes interesser. Derfor er det

Magasinet 2011-07 September Lederen
Gellerupparken, Toveshøj Leder • debat
Læs mere

Lokalskræppen på vej til Gellerup og Toveshøj

Beboerne får fremover endnu flere lokale nyheder om det sted, hvor de bor. Og de kan allerede nu følge med i daglige nyheder på gellerup.nu

Beboerne i Gellerup og Toveshøj kan glæde sig til næste nummer af Skræppebladet, som udkommer 1. september. Her får de nemlig deres helt eget nye lokalblad med som indstik. Som det har været omtalt i Skræppens maj-nummer er det den nye struktur, hvor afdelingerne kan lægge deres egne lokalsektioner ind i bladet, som åbner mulighed for tiltaget. Gellerup og Toveshøj går foran Det er afdeling 4 og

Magasinet 2011-06 juli Artikler
Gellerupparken Kalender Kalender 2011
Læs mere

Det ordinære repræsentant­skabs­møde

Stilfærdigt møde - ¾ af medlemmerne mødte op

Stille og roligt Forårets repræsentantskabsmøde er det vigtigste møde i Brabrand Boligforening hele året. Alligevel var det kun omkring ¾ af repræsentantskabets medlemmer, som havde fundet vej til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 25/5. Der var åbenbart ikke sager på dagsordenen, der satte sindene i kog. Meget er jo også offentliggjort i foreningens skriftlige beretning. Mødet foregik derfor også i en stilfærdig ånd. Nybyggeri og renoveringer Formanden Jesper

Magasinet 2011-06 juli Artikler
Flere afdelinger Kalender Kalender 2011 debat

Lederen

Skræppe­bladet - snart i flere varianter

En ny fremtid på vej Igennem flere år har der i Boligforeningen været en debat om, hvordan Skræppebladet burde fungere. Efter flere års debat og udvalgsarbejde er medlemmer af redaktionen og foreningsbestyrelsen kommet frem med en løsning, som repræsentantskabet bliver orienteret om på majmødet. Det er dejligt, at der efter lang tids usikkerhed i den frivillige redaktion om, hvordan fremtiden ser ud, nu er skabt et nyt grundlag for

Magasinet 2011-05 juni Lederen
Gellerupparken Leder • debat
Læs mere

Skræppe­bladet skriver fortsat om Århus

Redaktionen for beboerbladet Skræppebladet, der udgives af Brabrand Boligforening, har besluttet at holde fast ved stavemåden Århus med bolle-å. Kun når det handler om Aarhus Kommune og andre institutioner som anvender dobbelt-a vil Skræppebladets korrektur lade et å på to bogstaver passere. Ved seneste redaktionsmøde var stavemåden til debat efter et mix af de to helt lovlige stavemåder havde fundet vej til seneste udgivelse af bladet. Redaktionen hæftede sig ved

Blog: torsdag 7. april 2011
Hasselager Debat-omtale

Lederen

At lade sig vælge...

I april måned skal der i flere afdelinger holdes afdelingsmøde med valg/genvalg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen er den lokale ledelse i boligafdelingen, og derfor er det vigtigt for afdelingerne, hvem der lader sig vælge. Hvis du tænker på at stille op og lade dig vælge, kræver det, at du har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesmøder, og tid til at sætte dig ind i

Magasinet 2011-03 april Lederen
Leder
Læs mere

Da Skræppe­bladet blev kapret

Skræppe­bladet og Helheds­planen

Som bladets læsere sikkert har bemærket udkom i december 2010 to numre af Skræppebladet, det første nr., det ordinære, som udkom i starten af december, var produceret af den sædvanlige kreds af udgivere, altså de på afdelingsmøderne valgte redaktionsmedlemmer, de frivillige medarbejdere og den af foreningsbestyrelsen ansatte redaktør. Sidste redaktionsmøde inden det ordinære blad gik i produktionen var den 1. november, bladet kunne læses på hjemmesiden den 21. nov.

Magasinet 2011-01 Februar Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar • kommentaren

Skræppe­bladet blev ikke kapret

Det medførte en last, det blev betalt for

af Hans Esmann Eriksen, debatredaktør Skræppebladet Ole Vad Odgaard rejser i sin kommentar et væsentligt spørgsmål. Er Skræppebladet reelt et beboerblad, der afspejler debatten mellem beboerne, eller er bladet en dikkende lammehale, der kun gør, hvad Brabrand Boligforening siger, det skal? Ole tager sit udgangspunkt i forløbet omkring tilblivelsen af et ekstraordinært Skræppeblad, der udkom før afstemningen om Helhedsplanen. Jeg vil her beskrive det hændelsesforløb, jeg har set, samt forklare

Magasinet 2011-01 Februar Kommentaren
Kommentar • Kommentar­spor (1)

Produktions­plan 2011

I november 2010 har redaktionen udarbejdet nedenstående produktionsplan for 2011 med forbehold for ændringer. Grundprincipperne er: : redaktionsmøde. Alle måneder. (1½ uge senere): deadline med redaktionsvagt kl. 18-19.00 (undtagen december og juli) To dage efter deadline: deadline for 1. korrektur Tirsdag efter deadline: Ekstraordinær deadline for svar fra personer som konfronteres via læserbreve ved deadline. Tirsdag efter deadline: Deadline for fotografer og illustratorer som forinden har aftalt levering med redaktør

Blog:
Kalender Kalender 2011 (23)

Lederen

Gør noget sammen

Som beboer i Brabrand Boligforening har man et utal af muligheder for både at stifte nye bekendtskaber og lære sig nye færdigheder, og det endda på én gang. I mange afdelinger er der, som du hver måned kan læse om i Skræppebladet, forskellige aktiviteter, der spænder over fællesspisning, fæl­les udflugter, pen­sionistklubber, syklubber og foreninger af forskellig art, der er åbne for beboere i flere afdelinger. Den mest kendte er

Magasinet 2010-09 November Lederen
Leder

Lederen

Tag del i din afdelinge og dit beboerblad

Denne udgave af Skræppebladet er - naturligvis - præget af de nys afholdte afdelingsmøder. Det er glædeligt at se, at der i én afdeling stillede hele 3 personer op til Skræppebladets redaktion. Og fra den gamle redaktions side, skal vi hermed by­de jer hjerteligt velkommen til redaktionen. Vi glæ­der os til at arbejde sammen med jer og med de re­dak­tions­medlemmer, der måske også er blevet valgt i and­re afdelinger.

Magasinet 2010-08 Oktober Lederen
Leder
Læs mere

Beboere vil betale mere for at læse mindre

Fremtiden for Skræppebladet: Flere magasinvarianter, færre sider i magasinet, mere lokalstof og et langt dyrere beboerblad. Denne cocktail skulle gerne give et bedre beboerblad for beboere i Brabrand Boligforening, fremgår det af referatet fra et seminar, hvor det såkaldte Skræppeblads-udvalg kunne fremlægge visioner for redaktionsmedlemmer på bladet. Beboere er trætte af at læse om noget, der sker i de andre afdelinger, lyder tesen. Derfor vil de gerne betale for at

Blog: lørdag 20. marts 2010
Læs mere

Skræppe­bladsseminar

Redaktions­medlemmer holdt seminar om bladets fremtid

Den 6. marts holdt redaktionsmedlemmer fra Skræppebladet et seminar om fremtidens blad. Der var 4 valgte medlemmer og 2 frivillige med til mødet, og Vagn Eriksen var med som repræsentant for det struktur-udvalg, der tidligere blev nedsat for at komme med forslag og konkrete forbedringer/ændringer af organisatoriske forhold. I dag er Skræppebladet et beboerblad, hvor foreningsbestyrelsen er bestyrelsen, og med en redaktion, der bliver valgt ude i afdelingerne -

Magasinet 2010-03 April Artikler

Produktions­plan 2010

I november 2009 har redaktionen udarbejdet nedenstående produktionsplan for 2010 med forbehold for ændringer. SE OGSÅ PRODUKTIONSPLAN FOR 2011 Grundprincipperne er: : redaktionsmøde. Alle måneder. (1½ uge senere): deadline med redaktionsvagt kl. 18-19.00 (undtagen december og juli) To dage efter deadline: deadline for 1. korrektur Tirsdag efter deadline: Ekstraordinær deadline for svar fra personer som konfronteres via læserbreve ved deadline. Tirsdag efter deadline: Deadline for fotografer og illustratorer som forinden

Blog:
Kalender Kalender 2010 (23)

Beboerblad udgiver 1000 internet-artikler

Brabrand Bolig­forening har en aktiv skare af blogskribenter. Over 1000 artikler er udgivet på to år.

1000 artikler på to år er ikke overvældende for et dagblad, men når det gælder lokale beboerblade, er det interessant. Beboerbladet Skræppebladet i Brabrand Boligforening har gennem flere år holdt en standard på over 500 magasinartikler hvert eneste år. Det nye er, at der ved siden af det trykte blad er etableret en lille gruppe af internetskribenter, der næsten når at udgive samme antal blog-indlæg parallel med det trykte

Magasinet 2009-09 November Artikler

Annoncer

Skræppebladet bringer som udgangspunkt ikke annoncer for kommercielle projekter, firmaer mv. Men Skræppebladet vil gerne bringe omtale - også i den helt korte annonce-lignende form - for beboerrelevante aktiviteter, projekter og arrangementer. I det trykte blad bliver omtalerne placeret i den del af magasinet som beskriver aktiviteter eller hvis de er meget korte og velegnet til gentagelse placeres de på det opslag, som kaldes "Skræppens Tavle". Tips til projektledere Er du

Blog:

Lederen

Skriv for Skræppe­bladet

I den forgangne måneds tid har der i boligforeningens afdelinger været afholdt ordinære afdelingsmøder med valg til tillidsposter både i og uden for afdelingerne, og afdelingens budget for det kommende regnskabsår har skullet godkend­es. Ligeledes har der i flere afdelinger været valg til Skræppebladets redaktion og til FAS og Fritidsforeningens bestyrelser. Og som det kan ses af kolofonen på modstående side, er det lykkedes at få nye kræfter til

Magasinet 2009-08 Oktober Lederen
Leder • debat
Læs mere

Gratis uddannelse i journalistik i Århus Vest

Lær at skrive, fotografere og webredigere - men vær hurtig med en tilmelding

Borgerportalen Århus Vest starter i efteråret et nyt journalistisk kursus, hvor ganske almindelige borgere kan lære journalistik og på rekordtid blive så velbevandrede i faget at de f.eks. kan skrive, fotografere og webredigere til borgerportalen Århus Vest. Skræppebladet har indledt et samarbejde med borgerportalen, der bl.a. betyder at alle beboere i Brabrand Boligforening kan gøre brug af tilbudet via Skræppebladet, uanset hvilket postnummer de bor i. Borgerportalen

Magasinet 2009-07 September Artikler
Kalender Kalender 2009 Kritik-omtale

Copyright og vilkår

Skræppebladet har rettighederne til alt materiale i det trykte magasin og på hjemmesiden. Indehaver og adresse for Skræppebladet: Se redaktionsiden. Skræppebladet udgives af Brabrand Boligforening. Som udgangspunktpunkt henvises til Loven om Ophavsretten (også kaldet copyright-loven). Alt materiale på Skræppebladets hjemmeside og i det trykte magasin er beskyttet af copyright, med mindre andet tydeligt er angivet. Skræppebladet er indehaver af rettighederne til at gengive og formidle alt materiale i både det trykte

Blog:
kommentarer
Læs mere

Hvad skal det nye beboerblad hedde?

Spændende navnekonkurrence

Forsidebilledet "viser vores mest utrættelige medlem efter en opslidende diskussion om bladets navn. Til sidst opgav han også. Men bladet skal have et navn, og da vi ikke har den nødvendige opfindsomhed, blev vi enige om at modtage forslag fra beboerne". Fine præmier Med ovenstående tekst bydes læsere velkommen til et nyt beborblad på hele otte sider. Vinderen af navnekonkurrencen kan vælge mellem en af følgende præmier:

Magasinet 2009-06 Juli Artikler
Læs mere

Udgiv dine artikler og få masser af læsere

Skræppe­bladet giver dig mulighed for at blive udgivet både på tryk og på internettet

Vil du være med til at skrive i beboerbladet for en af Danmarks mest kendte boligforeninger? Vil du have dine artikler/fotos ud i 5.500 trykte eksemplarer, og have dine bidrag med på en af landets mest læste hjemmesider for beboerblade? Kribler det allerede i fingrene for at springe til tastaturet, så skynd dig at skrive en mail til redaktion@skraeppebladet.dk. Redaktionen søger fri­villige, og eneste forudsætning er lyst

Magasinet 2009-06 Juli Artikler
Læs mere

Debatoplæg: Skræppe­bladet

Et mere læseværdigt Skræppe­blad

Fra flere medlemmer i foreningens repræsentantskab er der givet udtryk for, at vores blad ikke bliver læst af vore beboere. Vi vil i næste nummer sætte spørgsmålet til debat og vil gerne bede vore læsere om at fatte pennen og skrive om deres erfaringer med bladet. Hvad er godt? Hvad er skidt? Hvad mangler vi at skrive om? Forslag til nye debatemner? Forslagene bedes sendt til redaktion@skraeppebladet.dk.

Blog:
debat • debatredaktion • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Gratis uddannelse i journalistik i Århus Vest

Borgerportalen Århus Vest starter i efteråret et nyt journalistisk kursus, hvor ganske almindelige borgere kan lære journalistik og på rekordtid blive så velbevandrede i faget at de f.eks. kan skrive, fotografere og webredigere til borgerportalen Århus Vest. Skræppebladet har indledt et samarbejde med borgerportalen, der bl.a. betyder at alle beboere i Brabrand Boligforening kan gøre brug af tilbudet via Skræppebladet.  Borgerportalen tilbyder et intensivt forløb over tre-fire måneder med en ugentlig

Blog: torsdag 30. juli 2009
Læs mere

Ildsjæl på langdistance

Redaktøren af Skræppe­bladet, Sebastian Dyhr, følger livet i Brabrand Bolig­forening fra hjemmet i Nyrup på Midtsjælland

Sebastian Dyhrs bekendtskab med Skræppebladet startede for snart 10 år siden, da han begyndte at læse korrektur på beboerbladet. Som studerende i lingvistik på Aarhus Universitet kunne han simpelthen ikke holde ud at se på alle de stave- og sjuskefejl, som hver måned væltede ud af det blad, som han fik leveret ind ad brevsprækken i lejligheden på Jettesvej i Gellerupparken. Men som i så meget andet frivilligt arbejde

Magasinet 2009-06 Juli Artikler
Gellerupparken Kritik-omtale
Læs mere

Skræppe­bladet og bydelsportaler indleder samarbejde

Redaktionsfrivillige skal belønnes f.eks. med jakker og uddannelse: Skræppebladets har holdt seminar om Skræppebladets fremtid, muligheder og udvikling. På seminaret deltog foruden redaktionsmedlemmer formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen, fra Det Boligsociale Fællessekretariat Jens Møller, fra bydelsportalerne Birger Agergaard. Desuden deltog journalist Ole Jessen, der bl.a. kommenterede journalist Peter Froms evaluering af Skræppebladet. Som særlig gæst deltog formanden for Somali Community Abdirashid Sheikh Mohamud. Afgørelse i 2009 Jesper Pedersen fortalte

Blog: tirsdag 9. juni 2009
Kommentar­spor (1)
Læs mere

Nydanskere vil have beboerbladet på menuen

Skræppebladet skal gøre lidt ekstra for at servere det lokale beboerblad til beboere uden alenlang dansk-mentalitet  i blodet. Mange nydanske beboere har ikke særlig tradition for at studere indholdet i postkassen, og det får formanden for Somali Community til at foreslå, at Skræppebladet fremstiller spisesedler i forbindelse med udgivelse og hænger dem op f.eks. i Bazar Vest. Nye ideer og tiltag blev diskuteret, da Skræppebladet i løbet af en hel dag

Blog: mandag 15. juni 2009
Gellerupparken
Læs mere

Mere debat i Skræppe­bladet

Skræppebladet skal sætte mere gang i diskussionerne. Det mangler kant, og bør have en debatredaktør, der aktivt er med til at få meningerne ud. Cirka sådan var meldingen da Skræppebladet i løbet af en hel dag holdt seminar om beboerbladets nutid og fremtid. Beboerbladet har nu udnævnt en debatredaktør. På seminaret deltog foruden redaktionsmedlemmer formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen, fra Det Boligsociale Fællessekretariat Jens Møller, fra bydelsportalerne Birger Agergaard. Desuden

Blog: torsdag 11. juni 2009
debat
Læs mere

Stiften bruger Skræppens blog som kilde

Medierne følger med på Skræppebladets blog. Hærværk ved Hasle Bakker i området mod Skjoldhøj er efterhånden ikke en sjældenhed. Flere af Skræppebladets redaktionsmedlemmer bor i området. Når Skræppebladet, der er forenings- og beboer-blad for Brabrand Boligforening, skriver på bloggen med nyheder eller i bladet, er der mange medier, som læser med. I dagens trykte udgave af Århus Stiftstidende er der i hovedsektionen på side 14 et indlæg om hærværk på

Blog: søndag 21. juni 2009
Læs mere

En ordblinds bekendelser

Erfaringer med at skrive

For ½ år siden valgte jeg at gå ind i Skræppens redaktion, fordi vores lokale redaktionsmedlem gennem 5 år valgte at trække sig tilbage. Jeg har valgt at skrive denne artikel for at fortælle om de erfaringer og den læring, jeg har opnået ved at melde mig som redaktionsmedlem. Det er også mit håb, at artiklen kan inspirere beboere der endnu ikke er en skrivekugle til at komme i

Magasinet 2009-04 Maj Artikler
Debat-omtale

Sider med emnet redaktion anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data