Holmstrup vil bruge renoveringspenge til tv-overvågning

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup vil gerne videoovervåge parkeringspladser, carporte og affaldsområder. Landsbyggefonden har for flere år tilbage bevilget penge til renovering af afdelingen på Jernaldervej og tilbage er et restbeløb på 2-300.000 kroner, som beboernes lokale bestyrelse gerne vil investere i et overvågningsanlæg. Pengene rækker dog kun delvis og samtidig afventes en lovændring.

Mange afdelinger i både Brabrand Boligforening og andre danske boligforeninger vil gerne videoovervåge parkeringspladser og andre arealer med offentlig adgang for at mindske hærværk og gøre beboerne mere trygge. I december var en delegation med medlemmer fra Århus Byråd og Brabrand Boligforening på besøg i justitsministeriet for at fremme en lovændring, som kan gøre overvågningen lovlig.

Planerne om videoovervågning fremgår af afdelingsbestyrelsens indlæg i det lokale beboerblad NySofus, som vi her bringer et citat fra:

Video-overvågning
Der er en række begrænsninger på, hvad reguleringskontoen kan anvendes til. Desuden skal alle udgifter forhåndsgodkendes af Landsbyggefonden, da pengene oprindeligt stammer fra vores renoveringssag.

I afdelingsbestyrelsen har vi snakket om, at såfremt og hvis lovforslaget om videoovervågning i almene boliger bliver vedtaget, så vil vi anvende restbeløbet til indkøb og opsætning af overvågning i vores carportanlæg. Vi har mange gange haft hærværk på biler og indbrud i kælderrummene.
En sidegevinst ved overvågning vil være, at vi kan se, hvem der henstiller effekter ved siden af affaldscontainere i stedet for at bruge genbrugspladsen. Eller hvis vores containere anvendes til erhvervsaffald.

Men det forudsætter et par ting inden, det kan lade sig gøre:

  1. Beboerne skal godkende det på et beboermøde
  2. Loven skal først vedtages – og vel at mærke omfatte arealer som vores
  3. Forbruget på reguleringskontoen skal godkendes af Landsbyggefonden
  4. Restbeløbet skal findes, da det ikke kan gøres for de sidste 2-300.000 kr.

Læs mere
Læs om NySofus, beboerbladet for afdelingerne Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård på http://www.holmstrup.net
hvor der også er e-mailadresser til redaktion og afdelingsbestyrelse for Holmstrup.

Blogartiklen er oprettet: 09. feb 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt