Holmstrup vil bruge renove­ringspenge til tv-overvågning

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup vil gerne videoovervåge parkeringspladser, carporte og affaldsområder. Landsbyggefonden har for flere år tilbage bevilget penge til renovering af afdelingen på Jernaldervej og tilbage er et restbeløb på 2-300.000 kroner, som beboernes lokale bestyrelse gerne vil investere i et overvågningsanlæg. Pengene rækker dog kun delvis og samtidig afventes en lovændring.

Mange afdelinger i både Brabrand Boligforening og andre danske boligforeninger vil gerne videoovervåge parkeringspladser og andre arealer med offentlig adgang for at mindske hærværk og gøre beboerne mere trygge. I december var en delegation med medlemmer fra Århus Byråd og Brabrand Boligforening på besøg i justitsministerietfor at fremme en lovændring, som kan gøre overvågningen lovlig.

Planerne om videoovervågning fremgår af afdelingsbestyrelsens indlæg i det lokale beboerblad NySofus, som vi her bringer et citat fra:

Video-overvågning

Der er en række begrænsninger på, hvad reguleringskontoen kan anvendes til. Desuden skal alle udgifter forhåndsgodkendes af Landsbyggefonden, da pengene oprindeligt stammer fra vores renoveringssag.

I afdelingsbestyrelsen har vi snakket om, at såfremt og hvis lovforslaget om videoovervågning i almene boliger bliver vedtaget, så vil vi anvende restbeløbet til indkøb og opsætning af overvågning i vores carportanlæg. Vi har mange gange haft hærværk på biler og indbrud i kælderrummene.
En sidegevinst ved overvågning vil være, at vi kan se, hvem der henstiller effekter ved siden af affaldscontainere i stedet for at bruge genbrugspladsen. Eller hvis vores containere anvendes til erhvervsaffald.

Men det forudsætter et par ting inden, det kan lade sig gøre:

  1. Beboerne skal godkende det på et beboermøde
  2. Loven skal først vedtages – og vel at mærke omfatte arealer som vores
  3. Forbruget på reguleringskontoen skal godkendes af Landsbyggefonden
  4. Restbeløbet skal findes, da det ikke kan gøres for de sidste 2-300.000 kr.

Læs mere

Læs om NySofus, beboerbladet for afdelingerne Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård på http://www.holmstrup.net
hvor der også er e-mailadresser til redaktion og afdelingsbestyrelse for Holmstrup.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data