14 % af lejerne i Århus får varmecheck

Ikke kun lejere i Brabrand Boligforening kan se frem til at modtage en check fra Århus Kommune for for meget betalt varme i 2006 og årene forinden. 14 % af de århusianske udlejere har valgt, at beboerne skal have pengene kontant udbetalt. Til de øvrige lejemål betales pengene tilbage som takstnedsættelse, hvilket kun tilgodeser nuværende lejere.

Varmecheck-modellen er valgt af 600 udlejere, der repræsenterer ca. 12.000 lejemål i AffaldVarme Århus’ forsyningsområde. I Århus Kommune er der ca. 77.000 lejemål. Brabrand Boligforening har 5287 boliger og er den største udlejer, som har valgt at lejerne skal have varmepengene som et engangsbeløb. Alle øvrige almene boligudlejere har valgt modellen med reduktion i varmeprisen.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Stigende varmepris trods reduktion

“I øvrigt skal det bemærkes, at de almindelige fjernvarmetakster stiger pr. 1. januar 2010 som følge af den skatte- og afgiftsomlægning, der træder i kraft fra årsskiftet som en del af skattereformen. Disse prisstigninger gælder alle fjernvarmekunder, og har ikke noget med overdækningen at gøre,” skriver Århus Kommune i en pressemeddelelse.

Varmetaksten pr. 1. januar 2010 vil derfor være 35,20 øre/kWh ekskl. moms for kunder (lejere/beboere) som får varmepengene tilbage i form af en fortsat takstnedsættelse, og 43,10 øre/kWh ekskl. moms for alle øvrige fjernvarmekunder.

“Den 1. januar 2010 stiger varmeprisen igen – ikke som følge af overdækningen – men primært på grund af den Forårspakke som regeringen vedtog i maj 2009 vedr. omlægning af skatter og afgifter på bl.a. energiområdet,” skriver Århus Kommune

Læs mere:

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
De fleste lejere får fortsat nedslag i varmeprisen

Hjemmeside om varmepenge-sagen: http://www.minevarmepenge.dk

Information om takster mv.: http://www.affaldvarme.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • dyrere fjern­varme
    14 % af lejerne i Århus får varmecheck
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data