Er der forskel på nyheder i og uden for Gellerup?

Projekter der kan skaffe ny viden om energirigtige boliger og metoder til branding af problemramte by- og boligområder mv. har fået næsten otte millioner kroner fra Indenrigs- og Socialministeriet.
Bl.a. et projekt under Det Boligsociale Boligsekretariat i Århus, der vil undersøge om der er forskel på de nyheder, der fortælles inde i og uden for boligområder som f.eks. Gellerup. I projektet om informationsstrømme vil man også undersøge medievanerne blandt de forskellige beboere, blandt andet de store etniske beboergrupper.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen (fra Bazar Vest i Gellerup)

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen (fra Bazar Vest i Gellerup)

“Der er uddelt 7,8 millioner kroner i 2009 til forsøgsprojekter, der skal give ny viden om energirigtige boliger, brugeradfærd, tilgængelighed for alle til byens rum samt strategier, redskaber og metoder til branding af problemramte by- og boligområder.
[..]
Projekterne skal skabe væsentlige og nye resultater, være nytænkende og innovative, udvikler nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller eller arbejder med nye problemfelter. Derudover skal projekternes resultater kunne bruges af andre eksempelvis andre kommuner eller boligforeninger mv.,” skriver ministeriet.

Ud af 41 ansøgninger har ministeriet støttet 13 projekter inde for følgende tre kategorier:
· Tilgængelighed til og anvendeligheden af byens rum
· Kommunikation og branding
· Energirigtige boliger

Under temaet ”kommunikation og branding har fem ansøgninger fået støtte, bl.a.:

Informationsstrømme i og omkring socialt udsatte boligområder
v/ Det boligsociale fællessekretariat
Projektets idé er at analysere, hvordan et boligområde kan påvirke de historier, der fortælles om området i medierne. Projektet tager udgangspunkt i projektet “borgerportalen”, som man igennem to år har arbejdet med i en række boligområder i Århus (Gellerup-Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang, Viby Syd og Trigeparken). ”Borgerportalen” består af lokalt journalistisk uddannede borgere, som formidler de gode historier lokalt og til pressen. Projektet vil undersøge, om det er de samme historier, der fortælles i som udenfor boligområderne, og hvordan sammenhængen er imellem informationsstrømmene i de interne medier i boligområderne og de lokale og regionale medier uden for boligområderne. Derudover vil medievanerne blandt de forskellige beboergrupper, blandt andet de store etniske beboergrupper, i de tre caseområder blive kortlagt. Resultatet af projektet vil være udvikling af metoder og anbefalinger til fremtidige image-indsatser samt udvikling af et sæt anvendelsesorienterede anbefalinger til evaluering og effektmåling af fremtidige og eksisterende branding-indsatser.

Også Vollsmose på Fyn har fået støtte til et projekt i samme genre:

Rebranding af udsatte boligområder – med afsæt i Vollsmose
v/ 2+1 Idébureau
Projektets kerneidé er at lokalisere de ressourcer og udpege de metoder, der gør udsatte boligområder i stand til at benytte branding- og kommunikationsværktøjer. Dette skal understøtte kommuner og boligforeninger, som står overfor revitaliseringsprocesser, hvor en negativ udvikling i boligområder skal vendes til at fastholde og tiltrække de ressourcestærke kræfter og skabe fornyet stolthed og ejerskab til området. Projektet vil både indhente erfaringer fra private virksomheder og boligområder. På baggrund af analysen vil redskaberne blive afprøvet i Vollsmose. Resultatet af projektet vil være ny viden og udvikling af konkrete metoder og værktøjer, til hvordan offentlige og private aktører inden for byfornyelse kan arbejde strategisk med branding i forbindelse med udsatte boligområder. De konkrete produkter af projektet er et idekatalog samt en pixi-håndbog.

Læs mere:
Hjemmeside for Indenrigs- og Socialministeriet: http://www.ism.dk
Forsøg og udvikling i byfornyelsen
7,8 mio. kr. til udvikling af by- og boligområder (08.12.2009)
Liste med alle projekter der har fået støtte i 2009 (pdf)

Blogartiklen er oprettet: 22. dec 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt