Nye tider for beboerrådgivningerne

Evaluering: Beboerrådgivningerne i 62 boligområder landet over har med udgangen af 2008 mistet den hidtidige finansiering (den såkaldte byudvalgsordning), hvor Landsbyggefonden har givet op til 50 % tilskud og kommuner og boligforeninger har betalt resten. Nu er der lagt op til at beboerrådgivningerne fortsætter under f.eks. lokale helhedsplaner, og Landsbyggefonden støtter stadig bl.a. beboerrådgivningerne gennem boligaftalerne for 2007 – 2010.

I perioden 2004-2008 er beboerrådgivniongerne blevet evalueret og Landsbyggefonden har netop udgivet slutevalueringsrapporten som er udarbejdet af Niras Konsulenterne.

Rapporten anbefaler bl.a. følgende:

  • At den boligsociale indsats i de almene boligområder i højere grad bindes sammen med de kommunale indsatser på integrations-, social- og beskæftigelsesområdet gennem et tæt samarbejde med boligselskaberne.
  • At boligselskaberne skærper bevidstheden om deres rolle som arbejdsgiver for beboerrådgiveren, og hvad denne rolle indebærer.
  • At beboerrådgivernes råderum og kompetencer præciseres og synliggøres over for de kommunale samarbejdspartnere, og at man derved udnytter beboerrådgiverens fremskudte position i boligområdet og lokale kendskab til at skabe en målrettet og helhedsorienteret indsats. Med andre ord kan beboerrådgiverenmedvirke til at identificere lokale problemstillinger, som efterfølgende løftes over i og løses af et mere formelt samarbejde mellem områdets professionelle aktører og den kommunale forvaltning.
  • At boligselskaberne og afdelingsbestyrelserne overvejer, hvilken rolle beboerrådgiveren primært skal udfylde set i forhold til det konkrete behov i det pågældende boligområde. Er der behov for den handlingsorienterede opsøgende og omsorgsfulde beboerrådgiver – ’Sjælesørgeren’ ? den projektorienterede kreative beboerrådgiver – ’Aktivitetskaberen’ ? eller den analytiske, strategiske og koordinerende beboerrådgiver – ’Strategen’?
  • At beboerrådgivningsfunktionens uafhængige position i forhold til kommunale og boligselskabsmæssige forvaltninger anvendes som platform for metodeudvikling og nytænkning i den ordinære kommunale indsats over for udsatte grupper.

I Århus er følgende områder med i evelueringsrapporten: Herredsvang, Rundhøj, Frydenlund, Bispehavevej, Trigeparken og Gellerup

LÆS MERE:

Hjemmeside for Landsbyggefonden: http://lbf.dk
Evaluering af beboerrådgivningsfunktioner 2004 – 2008
Slutevalueringsrapport (111 siders pdf-dokument)

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data