Flere kan stemme og vælges på afdelings­møder

Med den nye lovgivning for almene boligforeninger er der flere, som kan stemme og vælges ind i afdelingsbestyrelser mv. Bl.a. åbnes der for at folk, der ikke bor i afdelingen, kan blive valgt.

Folketinget vedtog sidste år “L 208 – Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.” Der er især regler om afbureaukratisering, økonomi og styring af boligorganisationerne. De økomomiske regler trådte i kraft 1. juli 2009 og resten har været gældende siden nytår.

Beboermøde. Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Beboermøde. Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

En væsentlig ny regel handler om anciennitet på ventelisten, og alle beboere har modtaget et brev fra Århusbolig om, at de skal henvende sig, hvis de nu eller engang i fremtiden ønsker at udnytte den ancinnitet, de har i kraft af medlemsnummer.

På afdelingsmøderne i april er det første gang, der gennemføres møder i Brabrand Boligforening efter de nye regler.

Adresse = valgbar

Alle over 18 år, der har folkeregisteradresse i afdelingen har ret til at stemme og mulighed for at blive valgt ind f.eks. afdelingsbestyrelsen. Der er altså ikke længere krav om medlemsskab af boligforeningen eller særlig tilknytning til den person, der står på lejekontrakten; alle i husstanden over 18 er valgbare og har stemmeret.
Undtaget er personer der bor til fremleje, dvs. har lejet lejligheden (eller en del – f.eks. et værelse) af en anden lejer, som har lejekontrakt i boligforeningen), oplyser Boligselskabernes Landsforening til Skræppebladet.
Dog gælder det stadig, at hver husstand kun har to stemmer.

Kommune kan udpege

Kommunen kan udpege personer, som så får mulighed for at stemme eller blive valgt ind.
Efter de nye regler kan kommunalbestyrelsen udpege fx pårørende til en ældreboligafdelings afdelingsmøde med stemmeret og valgbarhed, selvom det ikke er i overensstemmelse med vedtægterne i boligorganisationen.

Vedligeholdelsesreglement

Hvis vedligeholdelsesreglementet dækker områder som er dækket af aktuel lovgivningen betyder det, at det ikke er vedligeholdelsesreglementets tekst men dansk lovtekst, der er gældende og boligforeningen skal orientere om dette:

“Hvis der i forvejen er vedtagne vedligeholdelsesreglementer, som opfylder aktuel lovgivning kan dette reglement anvendes, indtil der er ønsker om ændringer. Vedligeholdelsesreglementet skal kun tages op til behandling, når der stilles forslag til ændringer, men boligorganisationen skal orientere beboerne om, at kompetencen nu er flyttet og at de har mulighed for at træffe beslutning om vedligeholdelsesreglementet på et afdelingsmøde,” forklarer Boligselskabernes Landsforening i en ny FAQ om den nye lovgivning.

Læs mere:

Hjemmeside for Boligselskabernes Landsorganisation: http://bl.dk
TEMA: Ny lovgivning
FAQ – Ny lovgivning

Skræppebladet:
Ordinære afdelingsmøder i foråret 2010
Muskelhunde skal kastereres og bære mundkurv
Ulovlige ordensreglementer i flere afdelinger
Ulovlige ordensreglementer i Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data