Ja, det kan godt betale sig at spare på varmen

Nogle steder i Danmark er den faste del af fjernvameprisen så høj, at det næsten ikke man ses på regningen, hvis man sparer på varmen.

Sådan er det ikke i Århus, hvor rådmand Laura Har har udsendt følgende pressemeddelelse:

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

I Århus er det en god ide at spare på varmen

I dag har Dansk Byggeri og Det Økologiske Råd gennem medierne sat fokus på, at det ikke kan svare sig for mange danske fjernvarmekunder at spare på varmen. Den faste del af den årlige varmeregning er så høj, at isolering, renovering af klimaskærm, udskiftning af vinduer mv. ikke kan svare sig.

”Sådan er det heldigvis ikke i Aarhus Kommune”, udtaler Laura Hay, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

”AffaldVarme Aarhus har en sammensætning af fjernvarmetaksten, der gør det rigtig fornuftigt at nedsætte sit varmeforbrug”, oplyser rådmanden.

Således er den variable pris for fjernvarmen langt den største del af en varmeregning. En gennemsnitshusstand i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde betaler typisk 9.500 kroner i variabel pris og kun cirka 3.000 kroner i faste afgifter, dvs. effektbidrag og abonnementsbidrag. Et gennemsnitshus i AffaldVarme Aarhus’ forsyningsområde er på 150 m2 og har et varmeforbrug på 17.500 kWh.

Hos AffaldVarme Aarhus er taksten altså sammensat, så det giver et udslag i den variable pris, hvis kunden sparer på varmen, f.eks. ved at gennemføre energirenoveringer. Aarhus Byråd har valgt denne takstsammensætning for at give varmekunderne et kraftigt incitament til at spare på varmen.

”Jeg synes, det er en god idé at lade taksterne inspirere til et lavere varmeforbrug. Jeg forventer, at vi i Aarhus Kommune vil arbejde videre med, hvordan vi kan tilbyde takster til vores fjernvarmekunder, der motiverer til at bruge varmen med omtanke”, siger Laura Hay.

Som supplement til de incitamentskabende takster tilbyder AffaldVarme Aarhus energi-rådgivning og energisparetilskud.
Bl.a. kan kommunens indbyggere benytte en gratis energiberegner. Her kan den enkelte husejer selv tjekke mulighederne for at optimere sin bolig og få en handlings- og investe-ringsplan. Der er også muligt at få en opfølgende snak med en energirådgiver ved AffaldVarme Aarhus.

Indbyggerne kan også få kontante tilskud til energiforbedringer, både til klimaskærmen og til varmeanlægget. AffaldVarme Aarhus har desuden et Bonustilskud til sine egne kunder. Et bonustilskud kan udgøre en betydelig andel af omkostningerne til forbedringer.

Yderligere oplysning

Rådmand Laura Hay, tlf. 89 40 23 30 eller 51 96 63 95
AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen, tlf. 89 40 1900 eller 29 20 92 74

Energiberegner findes på www.aarhus.husetsweb.dk.

Læs om Energisparetilskud, herunder Standardtilskud og Bonustilskud på www.affaldvarme.dk/tilskud

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data