Artikler med emnet Laura Hay

I alt 29 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Afd. 10: Beboer­møde i Harlev tog afsked med direktøren

Rød­lund­parken fik en fuldt besat bestyrelse på et roligt møde uden debat. Der blev sagt farvel og tak til Torben Overgaard

Billedtekst (kun online): Afdelingsbestyrelsesformand Aase Asmus Christensen giver en afskedsgave til boligforeningens direktør Torben Overgaard Fremmødet til Rødlundparkens beboermøde 9. september var sædvanen tro stort, så mødet var forlagt til cafeen på Lokalcenter Næshøj, hvor der var dækket fint op med kaffe og småkage. Afdelingens formand, Aase Christensen, bød velkommen, og Keld Albrechtsen blev valg som dirigent. I beretningen om årets gang i afdelingen fortalte Aase

Magasinet 2013-08 Oktober Afdelingerne
Rødlundparken Debat-omtale
Læs mere

Kommunale arbejdspladser rykker ind i Gellerup-området i 2015

Teknik og Miljø flytter til Gellerup sammen med dele af socialforvaltningen

Der sættes nu for alvor skub i helhedsplanen for Gellerup. Lige før jul besluttede Aarhus Kommune, at ansatte i Teknik og Miljø og dele af Sociale forhold og Beskæftigelse fra 2015 skal have deres daglige gang i nybyggeri på Edwin Rahrsvej over for Bazar Vest. De mange kommunale arbejdspladser vil skabe liv og nye muligheder i området, og Teknik og Miljø bliver dermed en del af en spændende bydel

Magasinet 2012-01 Februar Foreningen
Læs mere

BB på havnen

Brabrand Bolig­forening ind på Nordhavnen med 238 lejeboliger

Det blev projekt "Havnehusene", der vandt konkurrencen om Brabrand Boligforenings nye boliger på havnen. I alt har vi fået kvote til 83 almene familieboliger og 155 ungdomsboliger. Vinderprojektet blev d. 2. november afsløret ved en reception på Rådhuset, hvor rådmand Laura Hay udnævnte vinderen blandt de fem teams, der havde udarbejdet projektforslag til boligforeningens kvote af boliger på Nordhavnen. Teamet der vandt er: Luplau & Poulsen, Adept

Magasinet 2011-10 December Foreningen
Havnehusene
Læs mere

Ja, det kan godt betale sig at spare på varmen

Nogle steder i Danmark er den faste del af fjernvameprisen så høj, at det næsten ikke man ses på regningen, hvis man sparer på varmen. Sådan er det ikke i Århus, hvor rådmand Laura Har har udsendt følgende pressemeddelelse: I Århus er det en god ide at spare på varmen I dag har Dansk Byggeri og Det Økologiske Råd gennem medierne sat fokus på, at det ikke kan svare sig

Blog: fredag 25. november 2011
Læs mere

Torben Overgaard på Youtube med helheds­planen

Direktør Torben Overgaard fortæller om elementerne i den nye helhedsplan til TV Aarhus Se indslag herunder og læs hvad der bliver sagt i indslaget: Århus Rundt Speaker: Her ser vi nogle af de digitale planer for Brabrand, Gellerup og for helhedsplanen. Byrådet i Århus og Brabrand Boligforening er enige om at rive tre boligblokke ned i Gellerup og i stedet opføre bl.a. kontordomiciler. Ud over de tre blokke der

Blog: fredag 3. december 2010
Gellerupparken, Toveshøj

Hvor skal ressourcesvage borgere i Århus bo

Boligpolitikken hænger ikke sammen

Århus kommune planlægger for tiden, hvordan byen skal udvikle sig, når der i de næste 20 år bliver 75.000 nye borgere i byen. Det fortalte Stadsarkitekt Gøsta Knudsen og rådmand Laura Hay om på et velbesøgt møde på Arkitektskolen i sidste måned. Regeringspartierne, Radikale og Dansk Folkeparti har indgået et nyt boligforlig, som de i tidens (fremmedfjendske) ånd kalder en styrkelse af indsatsen i ghettoområderne. Boligpolitikken hænger ikke sammen

Magasinet 2010-10 December Kommentaren
Toveshøj Kommentar • kommentaren • politik
Læs mere

Tomme lejligheder i Gellerup koster millioner

Det er blevet svært at udleje især store familielejligheder i Gellerupparken og Toveshøj i det vestlige Århus. Der er p.t. 57 tomme lejligheder og det betyder et tab på omkring fem millioner kroner for Brabrand Boligforening. Ifølge Keld Albrechtsen, der er næstformand i boligforenigen, er der er flere grunde til, at lejlighederne er svære at leje ud: Nogle lejligheder ligger i de blokke, som ifølge helhedsplanen for Gellerupparken og

Blog: tirsdag 13. april 2010
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Borgermøder 19. og 27. april om helheds­plan Gellerup

Helhedsplanens høringsfase er snart forbi. På mandag er der tre uger tilbage til at skrive høringssvar til Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Det er også på mandag du kan deltage i et af de store borgermøder om helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Borgermødet foregår i Globus1. Om torsdagen er der igen borgermøde; denne gang på Århus Rådhus. Brabrand Boligforening har allerede gennemført en række beboermøder om helhedsplanen. Bl.a. har der været

Blog: torsdag 15. april 2010
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010
Læs mere

Laura Hay gennemhegler Århusbolig

Nu må ulovlighederne i Århusbolig stoppe. Næstformanden i Århusbolig, Jesper Pedersen, der også er formand for Brabrand Boligforening, er i skudlinjen. Boligforeningerne i venteliste-samarbejdet Århusbolig skal stoppe med at sortliste bestemte personer, lyder det fra den århusianske rådmand Laura Hay. "'Det er ulovligt, når seks boligforeninger i Århus samlet udelukker bestemte personer fra at søge en bolig, og den praksis skal ændres.' Så kontant er udmeldingen fra teknikrådmand Laura Hay (V),

Blog: fredag 23. april 2010
Læs mere

Laura Hay: Mon ikke Århusbolig er en bolig­forening?

Århus Kommune har problemer med at forstå gældende lovning om afvisning af lejere, trods gentagne henvendelser fra Socialministeriet. Teknik- og miljørådmand i Århus, Laura Hay, er blevet i tvivl om begrebet "boligforening". Hvis Århusbolig er én boligforening er der ikke noget ulovligt i at en familie, der er smides ud af lejligheden i Brabrand Boligforening også afvises i f.eks. Arbejdernes Andels Boligforening - det er jo stadig under Århusbolig... kunne man

Blog: tirsdag 23. marts 2010
Kommentar­spor (2)
Læs mere

Den smilende venstreløvinde

Med stålsat vilje til forandring

Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, Gert Bjerregård, fik et sviende nederlag. Derfor fik den unge venstreløvinde Laura Hay en udfordring af de store, da hun blev valgt til at sætte sig i rådmandsstolen for teknik og miljø. Skræppebladets udsendte har besøgt Laura Hay for at høre, hvordan hun som ny rådmand vil være med til at skabe et bedre og mere attraktivt byområde i Gellerup Toveshøj. Fra jura studerende til

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken, Toveshøj debat • politik

Vilje til kompromis (Hay)

Jeg er helt enig med BBF i målet om at skabe et trygt og attraktivt boligområde. Internationale erfaringer fra samme type bebyggelse viser, at hvis det for alvor skal nytte noget, så kræver det, at der sker markante fysiske forandringer. På den måde kan man skabe et attraktivt boligområde og nedbringe kriminalitet i udsatte områder. Det gøres f.eks. ved at: at fjerne buske o. lign., så området bliver åbnet op, ved

Magasinet 2010-02 Marts Debat

Vilje til kompromis (Albrechtsen)

Rådmand Laura Hay er helt på linje med Brabrand Boligforening, når hun siger, at der må gøres indrømmelser fra alle sider, for at vi kan nå frem til en god helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Vi har det fælles udgangspunkt, at det er utrolig vigtigt, at området får sin hehedsplan. Det sikrer de nødvendige midler til området. Det er en forudsætning for, at vi kan skabe en bydel, hvor børnene også

Magasinet 2010-02 Marts Debat
debat
Læs mere

Debatredaktionen marts '10

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj Dette nummer af Skræppebladet er med til at danne optakten til den offentlige debat om Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj. Som et led i debatten er der i dette nummer et interview med rådmanden for teknik og miljø, Laura Hay. Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, og Laura Hay svarer Keld. I de kommende måneder vil Skræppebladet bringe interviews med andre rådmænd, således at vi kan give

Magasinet 2010-02 Marts Debat
Gellerupparken, Toveshøj debat • debatredaktion
Læs mere

Helheds­plan: tre forslag sendes i høring i marts

Efter længere tids uenighed mellem Brabrand Boligforening og byrådspolitikere om den såkaldte helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj er styregruppen i går blevet enige om at sende tre forslag (scenarier) til høring midt i marts og otte uger frem. Uenighederne har bl.a. drejet sig om antallet af forslag, antallet af blokke der skal rives ned og spørgsmålet om placering af en stormoske i området. Der er indgået et kompromis, så der nu

Blog: tirsdag 26. januar 2010
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 Debat-omtale
Læs mere

Indvielse: Familieskole på Nordgårdskolen

I dag er der officiel indvielse af den nye Familieskolen Brabrand. Den åbnede midt i september i bygningerne, der tidligere husede folkeskolen Nordgårdskolen midt i Gellerupparken. To rådmænd møder op til åbningsreception i eftermiddag, og de er begge glade for den nye skole, der er den tredie af slagsen i Århus Kommune. Siden september har familier i de tre skoledistrikter omkring Tovshøjskolen, Ellekærskolen og Sødalskolen i Århus Vest og Brabrand kunnet

Blog: tirsdag 10. november 2009
Gellerupparken Kalender Kalender 2009
Læs mere

25 års-jubilæum for børnehjem i Brabrand

Børnehjemmet Birkebakken på Hejredalsvej i Brabrand kan i dag fejre jubilæum for beliggenheden i Brabrand. For 25 år siden flyttede Elev Børnehjem til nye, tidssvarende bygninger i Brabrand og skiftede navn til Birkebakken. Her er eneværelser til næsten alle beboere, grønne omgivelser, legeplads og badebassin. Den runde dag markeres med en reception i eftermiddag, hvor socialrådmand Laura Hay ønsker tillykke. "Birkebakken er et flot eksempel på, hvordan vores tilbud til

Blog: torsdag 22. oktober 2009
Kalender Kalender 2009

Vælgermøde om medborgerskab i Gellerup

Torsdag den 5. november klokken 15.30-17.30 Kom, lyt, lær - sig til, sig fra når kommunalvalgets vigtigste politikere kommer på besøg i Livsværkstederne Gudrunsvej 7, 1 med deltagelse af: Rådmand Laura Hay, Venstre socialudvalgsformand Ango Winther, Socialdemokratiet Morten Nyby Elgaard, De Konservative Byrådsmedlem Claus Thomasbjerg, SF

Magasinet 2009-09 November Artikler
Læs mere

Vælgermøde i Livsværkstederne

Livsværkstederne med Café Vita i City Vest i Gellerup inviterer til vælgermøde forud for det kommende kommunalvalg den 17. november. Torsdag den 5. november kan du møde rådmand Laura Hay fra Venstre og socialudvalgsformand Ango Winther fra Socialdemokratiet. Det overordnede tema er "Medborgerskab", men tilhørerne har mulighed for at stille spørgsmål om de emner der optager dem mest, f.eks. helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. "Kom, lyt, lær - sig til,

Blog: mandag 19. oktober 2009
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2009 Kommentar­spor (1)
Læs mere

Politi opgiver sag om Bjerregaards fortrolige oplysninger

Rådmand Gert Bjerregaard blev meldt til politiet i juni for at videregive fortrolige oplysninger om familier, der flytter til og mellem almene boligforeninger. Politiet opgiver nu sagen, der altså ikke får retslige følger for den tidligere socialrådmand, der nu er rådmand for Børn og Unge i Århus Kommune. Østjyllands Politi henlægger sagen mod rådmand Gert Bjerregaard og Århus Kommune. "Politiets afgørelse er som forventet, og det er jeg personligt meget tilfreds

Blog: onsdag 7. oktober 2009
Læs mere

Familieskole rykker ind på Nordgårdskolen

Århus Byråd har besluttet at oprette en familieskole i nogle af lokalerne på den tidligere folkeskole, Nordgårdskolen, midt i Gellerupparken. I løbet af et forløb på 12 uger tilbydes både børn og forældre undervisning, rådgivning og "vejledning være med til at skabe forandringer i familiens liv og hverdag, der kan være med til at løse barnets problemer i skolen". Skolen vil tage imod familier med elever i de nærliggende skoler: Tovshøjskolen,

Blog: torsdag 24. september 2009
Gellerupparken politik • Kommentar­spor (2)
Læs mere

Ild i Gellerup

Dødsbrand kom hurtigt til at handle om psykiatri

Først blev boligforeningens forladte hus på hjørnet af Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej futtet af, samtidig med der var brand i en kælder. Kort tid efter var det en lejlighedsbrand på Bentesvej, der kostede overboen livet. Hændelsen ryddede forsider og fandt vej til både TV-Avisen og TV2's Nyheder. Hurtigt kom debatten til at handle om psykiatrisk indsats - dødsbranden kunne måske være undgået. Skræppebladet dækkede løbende begivenhederne på

Magasinet 2009-07 September Artikler
Gellerupparken debat
Læs mere

Rådmand hentede gode råd hos børn med Legoklodser

10 drenge var nærmeste rådgivere, da social- og beskæftigelsesrådmand Laura Hay, i går kom forbi Gellerup Biblioteks drengeaktivitet "Lego Mindstorm". Besøget var en del af rådmandens inspirationstur gennem Gellerup for at samle råd, meninger og ideer til den kommende sociale helhedsplan for området ved Gellerupparken og Toveshøj. "Vi ved alle sammen, at børn er eksperter i at være børn, og når vi er ved at lave en omfattende plan for området,

Blog: torsdag 16. juli 2009
Gellerupparken, Toveshøj politik

Laura Hay på inspirationstur til Gellerup i dag

Social- og beskæftigelsesrådmand Laura Hay tager i dag en tur gennem Gellerup for at møde unge til en snak om fremtidsplaner for området ved Gellerupparken og Toveshøj. Rådmanden vil bruge dialogen med de unge til at samle inspiration, som kan bruges i det videre arbejde med at udvikle de sociale tilbud og arbejdet med helhedsplanen. "Gellerup er andet end bøller og ballade. Gellerup er også glade børn og unge, og jeg

Blog: onsdag 15. juli 2009
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Politisk fokus på psykiatri efter dødsbrand

Byrådsmedlem Ango Winther vil med baggrund i den tragiske brand på Bentesvej i mandags tage emnet lokalpsykiatri op på det kommende socialudvalgsmøde i byrådet. "Det psykiatriske system er et virvar af regler og bestemmelser. De er ofte så kringlede, at arbejdsområder og pligter ofte er svært at gennemskue," mener byrådsmedlemmet, der også siger at "Det kan meget vel være, at vi skal stramme op på vores indsats over for psykisk syge."

Blog: torsdag 30. juli 2009
Gellerupparken politik
Læs mere

Helheds­plan mod stigende ungdomskriminalitet

Helhedsplanen for Gellerup skal bruges mod stigende ungdomskriminalitet. Som det eneste område i Århus er der stigning i antallet af 10-17-årige kriminelle unge, der bliver sigtet af politiet. Socialrådmand Laura Hay og børn- og unge-rådmand Gert Bjerregaard ser helhedsplanen for afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj som vigtig i forhold til at nedbringe antallet af kriminelle unge i området. "Vi har nogle særlige udfordringer i Gellerup, og dem tager vi hånd om

Blog: lørdag 27. juni 2009
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)

Beboer-familier melder Bjerregaard til politiet

Efter regionalradioen i Østjylland har fremlagt beviser for, at Århus Kommunes socialforvaltning ulovligt har givet boligforeninger private oplysninger, har flere familier meldt tidligere socialrådmand Gert Bjerregaard til Politiet. Den nye socialrådmand Laura Hay har nu med øjeblikkelig virkning ændret praksis, så familierne skal give tilladelse til udveksling af oplysninger. "Tidligere socialrådmand og nuværende børn og unge-rådmand i Århus, Gert Bjerregaard fra Venstre, bliver nu meldt til politiet af en af de

Blog: torsdag 18. juni 2009
Læs mere

Ny rådmand besøgte værested i Gellerup

Ny rådmand tog til Gellerup for at forberede sig til stillingen: Laura Hay (V) har netop overtaget posten som social- og beskæftigelsesrådmand efter Gert Bjerregaard. Det skete ved en ceremoni torsdag og den officille overtagelse finder sted på mandag den 1. juni. Som forberedelse til den nye stilling har Laura Hay blandt andet besøgt Social- og beskæftigelsesforvaltningen og aflagt et visit hos et værested i Gellerup, hvor hun blev orienteret

Blog: lørdag 30. maj 2009
Læs mere

Nye rådmænd: Bjerregaard skifter stol

Laura Hay ny rådmand: Gert Bjerregaard får en ny rådmandsstol at sidde i pr. 1. juni, og overtagelsen markeres med reception i dag. Han overtager posten som rådmand for Børn og Unge, som ellers har været plads for tidligere borgmester Louise Gade. Efter 16 år i århusiansk politik ønsker hun ikke at genopstille ved byrådsvalget i november. Efterfølgeren til Bjerregaards hidtidige plads som rådmand for sociale forhold og beskæftigelse overtages af

Blog: torsdag 28. maj 2009
Gellerupparken, Toveshøj

Sider med emnet Laura Hay anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data