Kommunale arbejdspladser rykker ind i Gellerup-området i 2015

Teknik og Miljø flytter til Gellerup sammen med dele af socialforvaltningen

Der sættes nu for alvor skub i helhedsplanen for Gellerup. Lige før jul besluttede Aarhus Kommune, at ansatte i Teknik og Miljø og dele af Sociale forhold og Beskæftigelse fra 2015 skal have deres daglige gang i nybyggeri på Edwin Rahrsvej over for Bazar Vest.

De mange kommunale arbejdspladser vil skabe liv og nye muligheder i området, og Teknik og Miljø bliver dermed en del af en spændende bydel i rivende udvikling og får mulighed for at følge forandringerne i Gellerup-området på nærmeste hold.

JWH arkitekternes bud på, hvordan en bygning til de mange kommunale arbejdspladser, kan se ud. Bygningen bliver placeret på Edwin Rahrs vej - overfor Bazar Vest.

JWH arkitekternes bud på, hvordan en bygning til de mange kommunale arbejdspladser, kan se ud. Bygningen bliver placeret på Edwin Rahrs vej - overfor Bazar Vest.

Arkitektkonkurrence

De ansatte flytter ind i en helt ny kontorbygning, som bliver opført efter en ambitiøs arkitektkonkurrence, der ud over god arkitektur også skal sikre bæredygtighed og lavenergi, godt indeklima, høj fleksibilitet og funktionalitet, samt generel høj byggekvalitet.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:
”Jeg er glad for, at vi som en del af helhedsplanen i fremtiden kan tilbyde vores medarbejdere attraktive og topmoderne arbejdspladser i et markant og spændende byggeri. Samtidig tager vi de første skridt til at realisere de mål, vi har sat os i arbejdet med Helhedsplan Gellerup, hvor vi blandt andet vil etablere 1000 nye arbejdspladser i området. Aarhus Kommune går forrest og sender et stærkt signal om, at Gellerup er en del af Aarhus.”

MR:En indgang til Teknik og Miljø

Også rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay er glad for udsigten til, at Teknik og Miljø samles i Gellerup:

”Teknik og Miljø kan bidrage med et vigtigt element i at realisere visionen for fremtidens Gellerup. Medarbejderne i Teknik og Miljø får en spændende arbejdsplads i et nyt, moderne byggeri, som indeholder nye bæredygtige arkitektoniske og funktionelle løsninger. Samtidig imødekommer det også vores ønske om at sammenlægge forvaltningerne i Teknik og Miljø med henblik på at skabe effektiviseringer, faglig synergi mv., samt give borgerne den serviceforbedring, der ligger i at have én samlet indgang til Teknik og Miljø,” siger hun.

Borgerinddragelse

Beboerne vil også blive inddraget i processen. Der skal blandt andet laves lokalplaner, hvor naboerne til det nye byggeri vil blive hørt.
I forbindelse med planlægningen af det nye byggeri sættes der gang i en proces med høj grad af borgerinddragelse af medarbejderne for på den måde at sikre et godt og seriøst byggeprogram.
Det blev i forbindelse med den politiske aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i november 2010 besluttet, at Aarhus Kommune skulle garantere 1000 nye arbejdspladser i området. Med udflytningen af Teknik og Miljø er kommunen nået et langt stykke af vejen.

Bred politisk aftale

Det er partierne bag budgetforliget 2011, der har besluttet at flytte Teknik og Miljø til Gellerup. Teknik og Miljø har længe haft et ønske om at samle forvaltningen på én adresse i stedet for at være spredt rundt i byen.

Beslutningen skal nu behandles i byrådet. Forinden skal sagen drøftes med de ansatte i de interne medarbejder-fora.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data